Serin

kjemisk forbindelse

Serin er en ikke-essensiell aminosyre. Den finnes naturlig i menneskekroppen. I glykoproteiner kan serin formidle bindingen mellom karbohydrat og protein.

Strukturen til L-serin

Serins molare masse er 105,093 g·mol−1. Den internasjonale forkortelsen er S eller Ser og formelen er NH2CHCH2OHCOOH