Imidazol

kjemisk forbindelse

Imidazol (av imider og azoler), er en fargeløs krystallinsk organisk forbindelse med den kjemiske formelen C3H4N2. Vanligvis blir denne forbindelsen kalt glyoksalin. Imidazol har et smeltepunkt på 90°C.

Strukturen til et imidazolmolekyl

Molekylet inneholder en heterosyklisk ring med to nitrogenatomer og tre karbonatomer. Dette ringsystemet inngår i mange naturlige og syntetiske stoffer, som f.eks. i histamin, histidin og puriner. Imidazol og andre azoler inngår også i en del kjemoterapeutika som brukes ved soppinfeksjoner. Imidazol blir også brukt som et legemiddel.

KilderRediger