Etidiumbromid

kjemisk forbindelse

Etidiumbromid (EtBr) er en interkalerende agent som brukes til merking av nukleinsyrer i forbindelse med gelelektroforese. Molekylet har tilnærmet lik størrelse som et basepar i DNA og kan tvinge disse fra hverandre. Etter behandling blir nukleinsyrer synlige under ultrafiolett lys. EtBr er sterkt mutagen og dermed også potensielt karsinogen.

Etidiumbromid
Ethidium-bromide-from-monohydrate-xtal-1971-3D-balls-B.pngEthidium bromide.svg
Identifikatorer
CAS-nummer1239-45-8
Kjemiske egenskaper
FormelC21H20BrN3
Molar masse394,294 g/mol
UtseendeLilla-rødt fast stoff
Smeltepunkt260 - 262 °C
Løselighetca. 40 g/l
Farer
HovedfarerMutagenisk.
Flammepunkt>100 °C

EtBr er aromatisk, med kjemisk formel C21H20BrN3, bygd opp i en trisyklisk struktur anilin-grupper (aminobenzen) på hver sin side av et pyridin.

RisikoRediger

Etidiumbromide er sterkt mutagen og irriterer i kontakt med øyne, hud, slimhinner og pusterør. På grunn av sin mutagene karakter antas EtBr å være karsinogen, selv om langvarige effekter av påvirkning ikke er studert. Ingen karsinogenese er observert direkte.

SikkerhetRediger

Ved tillaging av stockløsninger og annen håndtering der det kan dannes støv av EtBr må avtrekk benyttes. Over lengre tidsrom eller under arbeid med konsentrerte løsninger bør dobbelt sett hansker benyttes, og den ytterste bør skiftes ved kontaminasjon. Hanskene bør være av nitril, da latex-hansker ikke beskytter tilstrekkelig.

Ved kontakt med hud eller øyne, skyll med store mengder vann. Ved inntak må lege kontaktes snarest. Søl av vandige løsninger bør absorberes, mens fast form må tørkes opp forsiktig for å unngå støv.

AvfallshåndteringRediger

ElektroforesegelerRediger

Geler som er tilsatt eller har blitt behandlet med EtBr bør behandles som spesialavfall.