Petrokjemiske produkter

Petrokjemiske produkter er materialer som er produsert fra petroleum (hydrokarbon). Selv om enkelte av de kjemiske forbindelsene også kan produseres fra andre råvarer som kull eller naturgass, så er det petroleum som er hovedkilden. Mesteparten av råoljen brennes som bensin og diesel, på tross av at en lang rekke med organiske forbindelser er avhengig av samme råvare.

Et petrokjemisk raffineri i Grangemouth, Skottland.
Se også Liste over organiske forbindelser

De to hovedtypene av petrokjemiske råvarer er olefiner og aromater.

OlefinerRediger

AromaterRediger

Se ogsåRediger