Cytosin

kjemisk forbindelse

Cytosin er en av nitrogenbasene som inngår i de nukleotidene som bygger opp DNA og RNA (adenin (A), tymin (T) (uracil (U) i RNA), cytosin (C) og guanin (G). I likhet med tymin og uracil er cytosin en pyrimidinbase med én ring av karbon- og nitrogenatomer.

Cytosin, kjemisk struktur

I DNA og RNA bindes cytosin via tre hydrogenbindinger til den komplementære basen guanin på motsatt tråd i dobbeltspiralen.

I RNA forenes cytosin med ribose og danner cytidin. I DNA danner cytosin deoxycytdin sammen med deoxyribose.