Heksan

kjemisk forbindelse

Heksan er et hydrokarbon av gruppen alkaner med kjemisk formel CH3(CH2)4CH3. Heksan er en fargeløs, flyktig væske. Heksan løses ikke opp i vann, men løses lett opp i organiske løsemidler som alkohol, etan og benzen.

Heksan
Hexane-3D-balls.pngHexan Skelett.svg
Identifikatorer
CAS-nummer110-54-3
Kjemiske egenskaper
FormelCH3(CH2)4CH3
Molar masse86,178 g/mol
UtseendeFargeløs væske
Tetthet660,6 kg/m3
Smeltepunkt-95,3 °C
Kokepunkt68,7 °C
Løselighet9,5 mg/L (i vann)
Viskositet0,3 mPa·s
Farer
Flammepunkt-26
Tenntemperatur234
Eksplosjonsgrense1,2-7,7% i luft

FremstillingRediger

Heksan fremstilles ved raffinering av råolje, og industriell heksan fraksjoneres ved 65-70°C.

AnvendelseRediger

Heksan brukes i organisk kjemi som løsemiddel. Da det i motsetning til mange andre organiske løsemidler ikke angriper polystyren (isopor) brukes det som løsemiddel i isopor-lim.

ForsiktighetsreglerRediger

Heksandamp i luft er eksplosjonsfarlig i konsentrasjoner mellom 1,2 og 7,5 volumprosent. Innånding av heksandamp medfører fare for skader på nervesystemet. Heksan regnes som miljøgift.

KilderRediger

 Denne kjemirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.