Alkaner er hydrokarboner, det vil si at de er molekyler som består av bare hydrogen og karbon. De er også mettede forbindelser, altså forbindelser som bare har enkeltbindinger mellom karbonatomene og derfor ikke opptar hydrogen eller andre atomer ved enkle addisjonsreaksjoner, det vil si reaksjoner hvor to molekyler binder seg sammen til ett molekyl. De kan bestå av et eller flere karbonatomer i en rekke, noe som kalles alifatiske forbindelser. Generell formel for alkaner er C n H 2 n + 2.

Den enkleste alkanen er metan med ett karbonatom. Den neste i rekka er etan, med to karbonatomer. Antallet karbonatomer som kan bindes sammen på denne måten er nesten uendelig. Alkaner ligner på alkener, som har minst en dobbelbinding; og alkyner, som har minst en trippelbinding. Alkaner er også kjent under navnet parafiner, det kan skape forvekslinger med andre forbindelser med samme navn.

Oversikt

rediger

Alkaner er hydrokarboner som er alifatiske, det vil si at de ikke er ordnet i en ringstruktur (sykliske). Strukturen kan være med eller uten grener.[1] De er mettede forbindelser, noe som betyr at de bare har enkeltbindinger mellom karbonatomene.[2] De enkleste alkanene er metan, som har ett karbonatom og fire hydrogenatomer (C H 4) og etan, som har to karbonatomer og seks hydrogenatomer (C 2 H 6)

Alle molekylene kan beskrives med den generelle formelen C n H 2 n + 2.[1] De fire første har egennavn, videre oppover brukes greske tall som forstavelse og -an som ending, for eksempel: penta, «fem», blir pentan, med en kjede som inneholder fem karbonatomer (C 5 H 12 )


Alkaner
Metan
CH4
Etan
C2H6
Propan
C3H8
Butan
C4H10
Pentan
C5H12
Heksan
C6H14
Heptan
C7H16
Oktan
C8H18
Nonan
C9H20
Dekan
C10H22
Undekan
C11H24
Dodekan
C12H26
Tridekan
C13H28
Tetradekan
C14H30
Pentadekan
C15H32
Heksadekan
C16H34
Heptadekan
C17H36
Oktadekan
C18H38
Nonadekan
C19H40
Ikosan
C20H42
Henikosann
C21H44
Dokosan
C22H46
Trikosan
C23H48
Tetrakosan
C24H50
Pentakosan
C25H52
Heksakosan
C26H54
Heptakosan
C27H56
Oktakosan
C28H58
Nonakosan
C29H60
Triakontan
C30H62
Hentriakontan
C31H64
Dotriakontan
C32H66
Tritriakontan
C33H68
Tetratriakontan
C34H70
Pentatriakontan
C35H72
Heksatriakontan
C36H74

Isomeri

rediger

Når en alkan har mer enn tre karbonatomer, kan det dannes sidegrener. Disse kalles isomerer. Alkaner hvor alle karbonatomene står på rekke kalles ofte normalalkaner. Antallet isomerer øker kraftig med antallet karbonatomer. De ti første alkanene har dette antallet isomerer:

 • C1: 1 isomer
 • C2: 1 isomer
 • C3: 1 isomer
 • C4: 2 isomerer
 • C5: 3 isomerer
 • C6: 5 isomerer
 • C7: 9 isomerer
 • C8: 18 isomerer
 • C9: 35 isomerer
 • C10: 75 isomerer

I tillegg til disse isomerene finnes det også sykliske forbindelser som ikke er regnet med her.

Referanser

rediger
 1. ^ a b IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Samlet av A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). Nettversjon (2019-) opprettet av S. J. Chalk. ISBN 0-9678550-9-8. Doi: 10.1351/goldbook.a00222
 2. ^ mettede forbindelser i Store norske leksikon på snl.no. Besøkt den 26. oktober 2021

Litteratur

rediger
 • Klein, David R. (2012). Organic Chemistry. Hoboken, N.J. John Wiley. ISBN 9780471756149. 
 • Bruice, Paula Yurkanis (2010). Essential Organic Chemistry (2 utg.). Boston. Prentice Hall. ISBN 9780321644169. 
 • McMurry, John; McMurry, Susan (2012). Organic Chemistry (8 utg.). Belmont, CA. Brooks/Cole. ISBN 0840054556. 
 • Chang, Raymond (2008). General chemistry : the essential concepts (5 utg.). Boston. McGraw-Hill. ISBN 9780071102261. 
 • Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth A. (2014). General chemistry : the essential concepts (7 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259060427.