Alkaner er en gruppe med mettede hydrokarboner som ikke har en syklisk form. Alkanene består kun av karbon og hydrogen. Generell formel for alkaner er CnH2n+2. Den enkleste alkanen er metan med formel CH4. Den neste i rekka er etan med kjemisk formel C2H6. Slik fortsetter rekka nærmest i det uendelige. Alkaner ligner på alkener, som har minst en dobbelbinding; og alkyner, som har minst en trippelbinding.

Den kjemiske strukturen til metan. Den enkleste alkanen.

Alkaner er også kjent under navnet parafiner.

Smeltepunkt (blå linje) og kokepunkt (rød linje) for de 14 første alkanene.

IsomeriRediger

Når en alkan har mer enn tre karbonatomer, kan det dannes sidegrener. Disse kalles isomerer. Alkaner hvor alle karbonatomene står på rekke kalles ofte normalalkaner. Antallet isomerer øker kraftig med antallet karbonatomer. De ti første alkanene har dette antallet isomerer:

 • C1: 1 isomer
 • C2: 1 isomer
 • C3: 1 isomer
 • C4: 2 isomerer
 • C5: 3 isomerer
 • C6: 5 isomerer
 • C7: 9 isomerer
 • C8: 18 isomerer
 • C9: 35 isomerer
 • C10: 75 isomerer

I tillegg til disse isomerene finnes det også sykliske forbindelser som ikke er regnet med her.

LitteraturRediger

 • Klein, David R. (2012). Organic Chemistry. Hoboken, N.J. John Wiley. ISBN 9780471756149. 
 • Bruice, Paula Yurkanis (2010). Essential Organic Chemistry (2 utg.). Boston. Prentice Hall. ISBN 9780321644169. 
 • McMurry, John; McMurry, Susan (2012). Organic Chemistry (8 utg.). Belmont, CA. Brooks/Cole. ISBN 0840054556. 
 • Chang, Raymond (2008). General chemistry : the essential concepts (5 utg.). Boston. McGraw-Hill. ISBN 9780071102261. 
 • Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth A. (2014). General chemistry : the essential concepts (7 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259060427. 


Alkaner

Metan
CH4

|
 

Etan
C2H6

|
 

Propan
C3H8

|
 

Butan
C4H10

|
 

Pentan
C5H12

|
 

Heksan
C6H14

Heptan
C7H16

|
 

Oktan
C8H18

|
 

Nonan
C9H20

|
 

Dekan
C10H22

|
 

Undekan
C11H24

|
 

Dodekan
C12H26

 

Tridekan
C13H28

|
 

Tetradekan
C14H30

|
 

Pentadekan
C15H32

|
 

Heksadekan
C16H34

|
 

Heptadekan
C17H36

|
 

Oktadekan
C18H38

 

Nonadekan
C19H40

|
 

Eicosan
C20H42

|
 

Heneicosan
C21H44

|
 

Docosan
C22H46

|
 

Tricosan
C23H48

|
 

Tetracosan
C24H50

 

Pentacosan
C25H52

|
 

Heksacosan
C26H54

|
 

Heptacosan
C27H56

|
 

Oktacosan
C28H58

|
 

Nonacosan
C29H60

|
 

Triacontan
C30H62

 

Hentriacontan
C31H64

|
 

Dotriacontan
C32H66

|
 

Tritriacontan
C33H68

|
 

Tetratriacontan
C34H70

|
 

Pentatriacontan
C35H72

|
 

Heksatriacontan
C36H74