Isomeri er et fenomen som innebærer at ulike kjemiske forbindelser kan ha samme molekylformel, men ulike arrangementer av atomene og derfor ulike egenskaper.

Strukturisomeri

rediger

Strukturisomere forbindelser har samme molekylformel, men forskjellige strukturformler.

Kjedeisomeri

rediger

Kjedeisomere forbindelser har samme molekylformel, men forskjellige arrangeringer av karbonatomene.

  (iso-Butan)

Stillingsisomeri

rediger

Stillingsisomere forbindelser har samme molekylformel, men forskjellige plasseringer av den funksjonelle gruppen.

 

Funksjonsisomeri

rediger

Funksjonsisomere forbindelser har samme molekylformel, men forskjellige funksjonelle grupper.

 

Tautomeri

rediger

Tautomeri er et spesialtilfelle av strukturell isomeri hvor intramolekylære reaksjoner fører til isomeri.

Stereoisomeri

rediger
Se også Stereoisomeri

Stereoisomere forbindelser har samme strukturformel, men forskjellige plasseringer av atomgruppene i rommet. En del slike isomerer kan dreie polarisert lys så polariseringen dreies til høyre, dexter-formen. Den motsatte isomeren vil dreie polariseringen til venstre, levo-formen.

Optisk isomeri eller rom-isomeri

rediger

Hvis et karbonatom i en forbindelse er bundet til fire andre forskjellige grupper er karbonatomet et kiralt senter. Et molekyl som har ett kiralt senter finnes i to stereoisomere. Vi sier at molekylet er kiralt, som betyr at det ikke har symmetrilinjer.

 

Geometrisk isomeri eller cis-trans-isomeri

rediger

En type cis-trans-isomere forbindelser har forskjellig plassering av atomgruppene på begge sider av en dobbeltbinding. Når to like grupper står på samme side av en dobbeltbinding kalles forbindelsen cis. Når de står på forskjellige sider, kalles forbindelsen trans.

 

Trans-cis-isomeri kan også forekomme på samme eller hver sin side i et molekyl som danner ringer med to sidegrupper. Gruppene kan da være plassert på samme side eller hver sin side av ringen.