Stereoisomeri

begrep innenfor kjemi

Stereoisomeri er et begrep innenfor kjemi som betegner det fenomen at to molekyler har nøyaktig den samme kjemiske sammensetningen, men at de er speilvendte av hverandre.

Stereoisomerer er isomere molekyler hvor atomforbindelsene er de samme, men hvor den romlige plasseringen av atomene er forskjellig.