Butan

kjemisk forbindelse

Butan er et hydrokarbon med fire karbonatomer. Butan har to isomerer, n-butan og isobutan (2-metylpropan). Butan kan produseres fra råolje.

n-Butan
n-Butan
Identifikatorer
CAS-nummer106-97-8
Kjemiske egenskaper
FormelCH3(CH2)2CH3
Molar masse58,10 g/mol
UtseendeFargeløs gass
Tetthet584 kg/m3
Smeltepunkt−138,3 °C
Kokepunkt−0,5 °C
Løselighet61 mg/L (i vann 20 °C)
Farer
Hovedfarer
Ekstremt brannfarlig (F+)
2-Metylpropan
2-Metylpropan
Andre navn
isobutan
Identifikatorer
CAS-nummer75-28-5
Kjemiske egenskaper
FormelCH3CH(CH3)2
Molar masse58,10 g/mol
UtseendeFargeløs gass
Tetthet563 kg/m3
Smeltepunkt−159,6 °C
Kokepunkt−11,7 °C
Løselighet61 mg/L (i vann 20 °C)
Farer
Hovedfarer
Ekstremt brannfarlig (F+)
For å lese om landet i Asia, se Bhutan.

Butan er en bestanddel i LPG (flytende petroleumsgass, på engelsk liquefied petroleum gas). Andre bruksområder er som lightergass og som kjølemedium i kjøleskap og frysere. Butan brukes også som drivgass i en del spraybokser.

Butan under trykk blir flytende, også ved romtemperatur, noe som gjør lagringsvolumet betraktelig mindre. Gassen er derfor vanlig til gassflasker i alle formater fra lightere/påfyllingsflasker for slike, via camping- og gassgrillbeholdere og til gasstanker til oppvarming av hus samt til matlaging.

Gassen er lettantennelig og kan gi eksplosjonsfare ved feil bruk.

Modell av butan.