Sykloalkan

Sykloalkaner eller Naftener er en gruppe organiske forbindelser hvor karbonatomene danner en eller flere ringer. Den generelle formelen er CnH2n når de består av en ring. Navnet er gitt på samme måte som for alkaner med forstavelsen syklo- foran. En sykloalkan skiller seg fra aromatene ved at den ikke består av dobbeltbindinger.

Syklobutan

Stabiliteten på sykloalkanene avhenger av størrelsen på molekylet. Syklopropan og syklobutan er ustabile, mens syklopentan og sykloheksan er stabile kjemiske forbindelser.

ForekomsterRediger

Flere hormoner og kjemikalier, herunder testosteron, østrogen og kolesterol har sykloalkanstruktur. Det er også vanlig med sykloalkaner i bensin, diesel og parafin.