Etan

kjemisk forbindelse
Etan
Synonymer: Dimetyl, metylmetan
Nettoformel: C2H6
Fysiske egenskaper
Tetthet 0,548 g/cm³ (gassfase)
Molar masse 30,07 g/mol
Smeltepunkt: -183 °C (101,325 kPa)
Kokepunkt: -89 °C (101,325 kPa)
Identitetsnummer
CAS-nummer: 74-84-0

Etan er et enkelt hydrokarbon som blant annet inngår i naturgass. Ved normalt trykk og temperatur er etan en luktløs og fargeløs gass. Etan er et høyst brennbart kjemikalie.

Modell av et etanmolekyl.
Kjemisk formel: C2H6