Aceton

kjemisk forbindelse

Aceton (propan-2-on eller propanon[1]), CH3(CO)CH3, er det enkleste av ketonene. Aceton blir laget ved oksidasjon av alkoholet propan-2-ol, (isopropanol), og er en fargeløs væske med karakteristisk «organisk-aromatisk» lukt. Hvert år produseres det 500 millioner tonn i verden, hvorav 3 millioner tonn kommer til Norge. Stoffet er et utmerket løsemiddel (det er hovedbestanddelen i neglelakkfjerner), og et viktig utgangsstoff for framstilling av andre stoffer. Aceton bør brukes med forsiktighet ved rensing av myke overflater, f.eks av plast, da oppløsningen er så kraftig at plasten kan smelte (klar plast vil kunne bli grumsete).

Aceton
Systematisk (IUPAC) navn
Acetone
Andre navn
Propan-2-on, propanon
Identifikatorer
CAS-nummer67-64-1
PubChem180
ChemSpider175
Kjemiske egenskaper
FormelCH3(CO)CH3
Molar masse58.080 g/mol
UtseendeGjennomsiktig væske
Tetthet0.7845 g/cm3 (25 °C) kg/m3
Smeltepunkt178.5 K, −94.7 °C
Kokepunkt329.20 K, 56.05 °C
Damptrykk9.39 kPa (0 °C), 30.6 kPa (25 °C), 374 kPa (100 °C), 2.8 MPa (200 °C)
LøselighetUløselig i vann
Farer
HovedfarerBrannfarlig. Kan forsake løsemidle skader ved gjentatt eksponering over tid
LD505800 mg/kg (rotte, oralt), 3000 mg/kg (mus, oralt), 340 mg/kg (kanin, oralt)

Aceton finnes i små mengder i urin. Ved lengre faste (når pasienter ikke spiser, og kroppen dermed får dårlig tilgang på glukose), brytes fettvev ned for å dekke kroppens energibehov. I denne prosessen dannes det aceton, som en kan lukte fra munnen. Dette kan også skje ved diabetes i forbindelse med ketoacidose (syreforgiftning)[2][3]) og når en har feber. Aceton bidrar til en karakteristisk lukt i rom der det ligger en syk pasient.

Hos små barn kan det forekomme brekninger på grunn av utskilling av aceton i kroppen (acetonemiske brekninger).

Aceton er meget brannfarlig

Synonymer: 2-propanon, dimetylketon.

Ordet er nydannet ord av latin acetum «eddik» + suffikset -on benyttet om noen inaktive gasser eller atompartikler[4]

Referanser rediger

  1. ^ «Regel 19 Funksjonell gruppe som endelse». Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Besøkt 26. desember 2018. 
  2. ^ «Ketoacidose». Dibestesforbundet. Besøkt 26. desember 2018. 
  3. ^ «Acidose». Store medisinske leksikon. Besøkt 26. desember 2018. 
  4. ^ oppslagsord Aceton i Caprona Norsk etymologisk ordbok: tematisk ordnet ISBN 9788248910541

Eksterne lenker rediger