Kumen

kjemisk forbindelse

Kumen er det trivielle navnet for isopropylbenzen, en organisk forbindelse som er en aromatisk hydrokarbon. Det er en bestanddel av råolje og raffinert drivstoff. Det er en brennbar fargeløs væske som har et kokepunkt på 152 °C. Nær alle kumener som er produsert som en ren forbindelse i industriell skala blir konvertert til kumenhydroperoksid, som er et mellomprodukt i syntesen av andre industrielt viktige kjemikalier som fenol og aceton.

Se også

rediger