Acetylkolin

kjemisk forbindelse

Acetylkolin (ACh) virker som en nerveimpulsoverfører – nevrotransmittor – i parasympatiske nerveender, synapser, i parasympatiske og sympatiske ganglia og i overgangen nerve-muskel; jf karbakolin, acetylkolinesterase.

Kulepinnemodell av acetylkolin.

Litteratur rediger

  • Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Toverud, Kari (2014). Menneskets fysiologi (2 utg.). Oslo. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205423411. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Moore, P. K. (2003). Pharmacology (5 utg.). Elsevier Limited. ISBN 0-443-07145-4. 
  • Rang, H. P.; Dale, M. M.; Ritter, J. M.; Flower, R. J.; Henderson, G. (2012). Pharmacology (7 utg.). Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3471-8. 
  • Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Lysaa, Roy (2012). Illustrert farmakologi. Bind 2 (3 utg.). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1305-4. 
  • Lemke, Thomas L.; Williams, David A.; Roche, Victoria F.; Zito, S. William (2013). Foye's Principles of Medicinal Chemistry (7 utg.). Lippincot Williams & Wilkins. ISBN 1-4511-7572-8.