Polyvinylklorid

polymer

Polyvinylklorid (PVC) er et polymer av kloreten. Det er et vinylstoff som er stivere enn polyetylen, og lettere å farge. PVC-plast blir brukt til for eksempel takrenner, hageslanger, trampoliner, leketøy, møbler, vinyltapet, vinylbelegg og til isolasjon i elektriske ledninger.

PVC rør i bruk med intumescent firestop ved Nortown Casitas, North York, Ontario.
Polyvinylklorid

Fremstilling

rediger

Polyvinylklorid fremstilles ved polymerisering av monomeren vinylklorid, som vist. Siden ca. 57% av massen er klor, trengs det mindre petroleum for å produsere en gitt masse PVC enn for mange andre polymerer.

 

PVC produksjon i Norge

rediger

Ineos har klorfabrikk på Rafnes og PVC-fabrikk i Grenland.

Helse, miljø og sikkerhet

rediger

Når PVC brenner eller blir varm nok, utvikles det giftig saltsyregass som forurenser atmosfæren. Det kan også utvikles dioksin. I enkelte vinylkvaliteter brukes ftalater som mykgjørere.

Ren, brennende PVC avgir CO2, H2O og saltsyregass. I enkelte land (Danmark) forsøker man å begrense bruken av PVC mest mulig, mens California vurderer forbud mot en del PVC-produkter.