Rafnes industripark

Rafnes industripark er petrokjemisk industri i Grenlandområdet i Telemark. Produksjonen er basert på våtgass fra Ekofiskfeltet i Nordsjøen.

EtylenfabrikkRediger

Etylenfabrikken (molekylknuseren) på Rafnes sto klar til drift høsten 1977.

Polyetylen- og polyproplylenfabrikkRediger

Ved siden av ligger Rønningen industripark der det produseres plast. Norges første produksjon av polyetylen (PE, myk plast) og Nordens første produksjon av polypropylen (PP, hard plast) kom i gang i 1978.

KlorfabrikkRediger

Våtgass fra Nordsjøen er råstoff for petrokjemisk industri, slik som her i Grenlandområdet der Inovyn Norge har en klorfabrikk. Totalinvesteringen i en ny klor-alkalifabrikk er nærmere en milliard kroner. Nå skal den gamle klorfabrikken også moderniseres for 700 millioner kroner, med ferdigstillelse neste år. Utvidelsen av klorproduksjonen på Rafnes gjør Ineos til en stor og pålitelig leverandør i petrokjemimarkedet. Inovyn er integrert i hele verdikjeden fra råstoff til ferdig PVC.