Eter (kjemi)

(Omdirigert fra «Dietyleter»)

Innen organisk kjemi er eter en fellesbetegnelse for stoffer med minst ett oksygen-atom med to enkeltbindinger til alkylgrupper.

NavnsettingRediger

Som navn på etere bruker man oftest stoffgruppenavnet. Man oppgir alkylgruppene på hver side av oksygen-atomet i alfabetisk rekkefølge og legger til ordet eter. Således blir CH3-CH2-O-CH2-CH3 kalt dietyleter. Dette er den meste kjente eteren, og kalles ofte bare «eter».

FremstillingRediger

Etere kan fremstilles ved kondensasjonsreaksjon. Da reagerer to alkoholmolekyler med hverandre og spalter av vann. Et eksempel er gitt i reaksjonen under:

CH3CH2OH + CH3CH2OH → CH3CH2OCH2CH3 + H2O

EgenskaperRediger

Etermolekylene kan ikke danne hydrogenbindinger med hverandre og en eter og har derfor relativt lavt kokepunkt. Etere er gode løsemidler for upolare forbindelser.