Fenolftalein

kjemisk forbindelse

Fenolftalein er en pH-indikator for sure og basiske løsninger.

  • (Mye) sterke baser – Transparent
  • (Svakt) basiske løsninger – Lilla/rosa (pH 8-10 og oppover)
  • Nøytrale og sure løsninger – Transparent (pH < 7)
Strukturformel for fenolftalein

Formel: C20H14O4

Fenolftalein ble anvendt som hovedbestanddel i pH-indikatorer under store deler av 1900-tallet.

Ulike former av fenolftaleinRediger

Molekylet har fire former:

Species In H2In In2− In(OH)3−
Struktur        
Modell        
pH < 0 0−8.2 8.2−12.0 >12.0
Forhold sterkt surt surt eller nær-nøytral basisk sterkt basisk
Farge rød fargeløs rosa til fuchsia fargeløs
Bilde