Trikloretylen

kjemisk forbindelse

Trikloretylen er en klorinert hydrokarbon vanlig brukt som et industrielt løsningsmiddel. Det er en klar ikke-brennbar væske med en søtlig lukt.

Trichloroethylene-3D-vdW.png

Dets IUPAC navn er trikloreten. I industrien er det referert til ved forkortelsene TCE, Trike og tri, og det er solgt under flere handelsnavn. I tillegg til dets industrielle anvendelser, ble trikloroetylen brukt fra omkring 1930 som et volatilt anestetika og analgesi i millioner av pasienter, før dets toksiske egenskaper ble påvist.