Klorbenzen

kjemisk forbindelse

Klorbenzen er en aromatisk organisk forbindelse med kjemisk formel C6H5Cl. Det er en fargeløs, brennbar væske som først ble fremstilt i 1851 ved å la fenol og fosforpentaklorid reagere.

Klorbenzen
Identifikatorer
CAS-nummer108-90-7
Kjemiske egenskaper
FormelC6H5Cl
Molar masse112,56 g/mol
UtseendeFargeløs væske
Tetthet1110 kg/m3
Smeltepunkt−45 °C
Kokepunkt131 °C
Løselighet0,5 g/l (vann 20 °C)
Farer
HovedfarerNoe giftig.
Flammepunkt29 °C

Anvendelse

rediger

Klorbenzen har vært brukt til fremstilling av visse pesticider, mest kjent er DDT, ved reaksjon med kloral (trikloracetaldehyd). Det er også tidligere brukt i produksjon av fenol. I dag er den vesentlige bruken av klorbenzen som et mellomprodukt i produksjon av nitroklorbenzener og difenyloksid, som er viktige i produksjon av råvarer som herbicider, fargestoffer og gummi. Klorbenzen blir også brukt som løsningsmiddel med høyt kokepunkt i organisk syntese og mange industrielle formål.

Kilder

rediger