Etylenoksid

kjemisk forbindelse

Etylenoksid er en kjemisk forbindelse og et viktig industriell kjemikalie brukt som mellomprodukt i produksjon av etylenglykol og andre kjemikalier og som sterilant for mat og medisin. Det er en fargeløs, brennbar gass eller nedkjølt væske med en svakt søtlig lukt. Det er det enkleste eksempel av et epoksid.

Etylenoksid

IUPAC navn er epoksyetan. Andre navn er oxiran og dimetylenoksid.