Liste over Wales’ fugler

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen over Wales' fugler inkluderer alle fugler som observertes i Wales og baserer på Birds in Wales (Lovegrove et al. 1994), Birds in Wales 1992-2000 (Green 2002) og listen fra den Welsh Ornithological Society (Prater & Thorpe 2006) med oppdateringer fra Welsh Records Panel's annual reports. Taxonomien og vitenskapsnavn følger den offisielle listen av den British Ornithologists' Union (BOU).[2] De norske navn følger Norske navn på verdens fugler.[3]

Glente, som ofte anses som Wales' nasjonalfugl.[1]

Status på lista:

 • BS - Britisk sjeldenhet. En arten som observertes på Storbritannia mindre enn 100 ganger i den siste ti år eller mindre enn 200 ganger totalt.[4]
 • WS - Walisisk sjeldenhet. En arten som forekommer gjennomsnittlig fem ganger eller mindre på aret i Wales og ikke forholder seg til med BBRC.[5]
 • FA - Fremmed art. En art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Arten har blitt frakta dit av mennesker.

Den totale antall av arten i listen er 435. Inkludert er 133 arten med status «britisk sjeldenhet»», 65 med «walisiske sjeldenhet» og 10 med «fremmed art». Omkring 150 arten hekker i Wales.


Innholdsfortegnelse

Non-passerines: Ender, gjess og svanerSkoghønsFasanfamilienLommerLappedykkereAlbatrosserEgentlige stormfuglerStormsvalefamilienSulerSkarverHegrefamilienStorkerIbiser og skjestorkerHaukefamilienFiskeørnFalkefamilienRiksefuglerTranerTrapperTjeldfamilienAvosettfamilienTrielerBrakksvalefamilienLofamilienSnipefuglerJoerMåsefuglerTernerAlkefuglerSandhønsDuerParakitterGjøkfamilienTårnuglefamilienUglefamilienNattravnerSeilerfamilienIsfuglerBietereRåkerHærfuglHakkespetter

Passerines: LerkefamilienSvalerErlefamilienSidensvanserFossekallerGjerdesmettfamilienSpottefuglerJernspurverTrosterSangerfamilienFluesnapperfamilienTimalerStjertmeiserMeisefamilienSpettmeiserTrekryperePungmeiserPirolfamilienVarslereKråkefuglerStærfamilienSpurvefamilienVireofamilienFinkefamilienParulaerTanagarerBuskspurverTrupialer

Referanser        Eksterne lenker

Ender, gjess og svanerRediger

Orden: Anseriformes. Familie: Anatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Knoppsvane Cygnus olor
  Dvergsvane Cygnus columbianus
  Sangsvane Cygnus cygnus
  Sædgås Anser fabalis WS
  Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
  Tundragås Anser albifrons
  Dverggås Anser erythropus BS
  Grågås Anser anser
  Kanadagås Branta canadensis FA
  Hvitkinngås Branta leucopsis
  Ringgås Branta bernicla
  Rødhalsgås Branta ruficollis
  Niland Alopochen aegyptiacus FA
  Rustand Tadorna ferruginea BS
  Gravand Tadorna tadorna
  Mandarinand Aix galericulata FA
  Brunnakke Anas penelope
  Amerikablesand Anas americana WS
  Snadderand Anas strepera
  Krikkand Anas crecca
  Amerikakrikkand Anas carolinensis WS
  Stokkand Anas platyrhynchos
  Rødfotand Anas rubripes BS
  Stjertand Anas acuta
  Knekkand Anas querquedula
  Blåvingeand Anas discors BS
  Skjeand Anas clypeata
  Rødhodeand Netta rufina
  Taffeland Aythya ferina
  Kobberhodeand Aythya americana BS
  Ringand Aythya collaris WS
  Hvitøyeand Aythya nyroca WS
  Toppand Aythya fuligula
  Bergand Aythya marila
  Purpurhodeand Aythya affinis BS[6]
  Ærfugl Somateria mollissima
  Praktærfugl Somateria spectabilis BS
  Havelle Clangula hyemalis
  Svartand Melanitta nigra
  Amerikansk sjøorre Melanitta americana BS
  Brilleand Melanitta perspicillata WS
  Sjøorre Melanitta fusca
  Kvinand Bucephala clangula
  Lappfiskand Mergellus albellus
  Siland Mergus serrator
  Laksand Mergus merganser
  Stivhaleand Oxyura jamaicensis FA

SkoghønsRediger

Orden: Galliformes. Familie: Tetraonidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Lirype Lagopus lagopus
  Orrfugl Tetrao tetrix

FasanfamilienRediger

Orden: Galliformes. Familie: Phasianidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rødhøne Alectoris rufa FA
  Rapphøne Perdix perdix
  Vaktel Coturnix coturnix
  Fasan Phasianus colchicus FA
  Gullfasan Chrysolophus pictus FA[7]
  Diamantfasan Chrysolophus amherstiae FA[7]

LommerRediger

Orden: Gaviiformes. Familie: Gaviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Smålom Gavia stellata
  Storlom Gavia arctica
  Islom Gavia immer
  Gulnebblom Gavia adamsii BS

LappedykkereRediger

Orden: Podicipediformes. Familie: Podicipedidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Ringnebbdykker Podilymbus podiceps BS
  Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
  Toppdykker Podiceps cristatus
  Gråstrupedykker Podiceps grisegena
  Horndykker Podiceps auritus
  Svarthalsdykker Podiceps nigricollis

AlbatrosserRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Diomedeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Svartbrunalbatross Thalassarche melanophris BS

Egentlige stormfuglerRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Procellariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havhest Fulmarus glacialis
  Gulnebblire Calonectris diomedea WS
  Storlire Puffinus gravis WS
  Grålire Puffinus griseus
  Havlire Puffinus puffinus
  Balearlire Puffinus mauretanicus
Makaronesialire Puffinus baroli BS

StormsvalefamilienRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Hydrobatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  oseanstormsvale Oceanites oceanicus WS
  Havsvale Hydrobates pelagicus
  Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

SulerRediger

Orden: Suliformes. Familie: Sulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havsule Morus bassanus

SkarverRediger

Orden: Suliformes. Familie: Phalacrocoracida

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Storskarv Phalacrocorax carbo
  Toppskarv Phalacrocorax aristotelis

HegrefamilienRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Ardeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rørdrum Botaurus stellaris
  Amerikarørdrum Botaurus lentiginosus BS
  Dvergrørdrum Ixobrychus minutus BS
  Natthegre Nycticorax nycticorax WS
  Grønnrygghegre Butorides virescens BS[8]
  Topphegre Ardeola ralloides BS
  Kuhegre Bubulcus ibis BS
  Silkehegre Egretta garzetta
  Egretthegre Ardea alba WS
  Gråhegre Ardea cinerea
  Purpurhegre Ardea purpurea WS

StorkerRediger

Orden: Ciconiiformes. Familie: Ciconiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Svartstork Ciconia nigra BS
  Stork Ciconia ciconia WS

Ibiser og skjestorkerRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Threskiornithidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bronseibis Plegadis falcinellus BS
  Skjestork Platalea leucorodia

HaukefamilienRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Accipitridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vepsevåk Pernis apivorus
  Svartglente Milvus migrans WS
  Glente Milvus milvus
  Havørn Haliaeetus albicilla WS
  Sivhauk Circus aeruginosus
  Myrhauk Circus cyaneus
  Enghauk Circus pygargus WS
  Hønsehauk Accipiter gentilis
  Spurvehauk Accipiter nisus
  Musvåk Buteo buteo
  Fjellvåk Buteo lagopus WS
  Kongeørn Aquila chrysaetos WS

FiskeørnRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Pandionidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fiskeørn Pandion haliaetus

FalkefamilienRediger

Orden: Falconiformes. Familie: Falconidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tårnfalk Falco tinnunculus
  Aftenfalk Falco vespertinus WS
  Dvergfalk Falco columbarius
Lerkefalk Falco subbuteo
  Jaktfalk Falco rusticolus BS
  Vandrefalk Falco peregrinus

RiksefuglerRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Rallidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vannrikse Rallus aquaticus
  Myrrikse Porzana porzana WS
  Maskerikse Porzana carolina BS
  Sumprikse Porzana parva BS
  Dvergrikse Porzana pusilla BS
  Åkerrikse Crex crex WS
  Sivhøne Gallinula chloropus
  Sothøne Fulica atra

TranerRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Gruidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Trane Grus grus WS

TrapperRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Otididae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dvergtrappe Tetrax tetrax BS
  Stortrappe Otis tarda BS

TjeldfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Haematopodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tjeld Haematopus ostralegus

AvosettfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Recurvirostridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stylteløper Himantopus himantopus BS
  Avosett Recurvirostra avosetta

TrielerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Burhinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Triel Burhinus oedicnemus WS

BrakksvalefamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Glareolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Ørkenløper Cursorius cursor BS
  Brakksvale Glareola pratincola BS
  Steppebrakksvale Glareola nordmanni BS

LofamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Charadriidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dverglo Charadrius dubius
  Sandlo Charadrius hiaticula
  Tobeltelo Charadrius vociferus BS
  Hvitbrystlo Charadrius alexandrinus WS
  Ørkenlo Charadrius leschenaultii BS
  Boltit Charadrius morinellus
  Kanadalo Pluvialis dominica WR
  Sibirlo Pluvialis fulva BS
  Heilo Pluvialis apricaria
  Tundralo Pluvialis squatarola
  Steppevipe Vanellus gregarius BS
  Vipe Vanellus vanellus

SnipefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Scolopacidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Polarsnipe Calidris canutus
  Sandløper Calidris alba
  Sandsnipe Calidris pusilla BS
  Dvergsnipe Calidris minuta
  Temmincksnipe Calidris temminckii WS
  Pygmesnipe Calidris minutilla BS
  Bonapartesnipe Calidris fuscicollis WS
  Gulbrystsnipe Calidris bairdii BS
  Alaskasnipe Calidris melanotos WS
  Spisshalesnipe Calidris acuminata BS
  Tundrasnipe Calidris ferruginea
  Styltesnipe Calidris himantopus BS[9]
  Fjæreplytt Calidris maritima
  Myrsnipe Calidris alpina
  Fjellmyrløper Limicola falcinellus BS
  Rustsnipe Tryngites subruficollis WS
  Brushane Philomachus pugnax
  Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
  Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
  Dobbeltbekkasin Gallinago media BS
  Langnebbekkasinsnipe Limnodromus scolopaceus BS
  Rugde Scolopax rusticola
  Svarthalespove Limosa limosa
  Lappspove Limosa lapponica
  Dvergspove Numenius minutus BS
  Småspove Numenius phaeopus
  Storspove Numenius arquata
  Præriesnipe Bartramia longicauda BS
  Tereksnipe Xenus cinereus BS
  Strandsnipe Actitis hypoleucos
  Flekksnipe Tringa macularius BS
  Skogsnipe Tringa ochropus
  Sibirvandresnipe Heteroscelus brevipes BS
  Sotsnipe Tringa erythropus
  Plystresnipe Tringa melanoleuca BS
  Gluttsnipe Tringa nebularia
  Gulbeinsnipe Tringa flavipes BS
  Damsnipe Tringa stagnatilis BS
  Grønnstilk Tringa glareola
  Rødstilk Tringa totanus
  Steinvender Arenaria interpres
  Hvithalesvømmesnipe Phalaropus tricolor BS
  Svømmesnipe Phalaropus lobatus WS
  Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

JoerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Stercorariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Polarjo Stercorarius pomarinus
  Tyvjo Stercorarius parasiticus
  Fjelljo Stercorarius longicaudus
  Storjo Stercorarius skua

MåsefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Laridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Ismåke Pagophila eburnea BS
  Sabinemåke Larus sabini
  Krykkje Rissa tridactyla
  Kanadahettemåke Larus philadelphia BS
  Hettemåke Larus ridibundus
  Dvergmåke Larus minutus
  Rosenmåke Rhodostethia rosea BS
  Lattermåke Larus atricilla BS
  Franklinmåke Larus pipixcan BS
  Svartehavsmåke Larus melanocephalus
  Fiskemåke Larus canus
  Ringnebbmåke Larus delawarensis
  Sildemåke Larus fuscus
  Gråmåke Larus argentatus
  Gulbeingråmåke Larus michahellis
  Grønlandsmåke Larus glaucoides
  Polarmåke Larus hyperboreus
  Svartbak Larus marinus

TernerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Sternidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sotterne Onychoprion fuscatus BS
  Tøyleterne Onychoprion anaethetus BS
  Dvergterne Sternula albifrons
  Sandterne Gelochelidon nilotica BS
  Rovterne Hydroprogne caspia BS
  Hvitkinnsvartterne Chlidonias hybrida
  Svartterne Chlidonias niger
  Hvitvingesvartterne Chlidonias leucoptera WS
  Splitterne Sterna sandvicensis
  Kongeterne Sterna maxima BS
  Bengalterne Sterna bengalensis BS
  Prærieterne Sterna forsteri BS
  Makrellterne Sterna hirundo
  Rosenterne Sterna dougallii
  Rødnebbterne Sterna paradisae

AlkefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Alcidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Lomvi Uria aalge
  Alke Alca torda
  Teist Cepphus grylle
  Alkekonge Alle alle
  Lunde Fratercula arctica

SandhønsRediger

Orden: Pteroclidiformes. Familie: Pteroclididae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Steppehøne Syrrhaptes paradoxus BS

DuerRediger

Orden: Columbiformes. Familie: Columbidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Klippedue Columba livia
  Skogdue Columba oenas
  Ringdue Columba palumbus
  Tyrkerdue Streptopelia decaocto
  Turteldue Streptopelia turtur

ParakitterRediger

Orden: Psittaciformes. Familie: Psittacidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Halsbåndparakitt Psittacula krameri FA

GjøkfamilienRediger

Orden: Cuculiformes. Familie: Cuculidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skjæregjøk Clamator glandarius BS
  Gjøk Cuculus canorus
  Gulnebbgjøk Coccyzus americanus BS

TårnuglefamilienRediger

Orden: Strigiformes. Familie: Tytonidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tårnugle Tyto alba

UglefamilienRediger

Orden: Strigiformes. Familie: Strigidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dverghornugle Otus scops BS
  Snøugle Bubo scandiacus BS
  Kirkeugle Athene noctua FA
  Kattugle Strix aluco
  Hornugle Asio otus
  Jordugle Asio flammeus

NattravnerRediger

Orden: Caprimulgiformes. Familie: Caprimulgidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Nattravn Caprimulgus europaeus
  Nordnatthauk Chordeiles minor BS

SeilerfamilienRediger

Orden: Apodiformes. Familie: Apodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skorsteinsseiler Chaetura pelagica BS[10]
  Tårnseiler Apus apus
  Gråseiler Apus pallidus BS
  Alpeseiler Apus melba WS
  Småseiler Apus affinis BS

IsfuglerRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Alcedinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Isfugl Alcedo atthis

BietereRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Meropidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bieter Merops apiaster WS

RåkerRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Coraciidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Blåråke Coracias garrulus BS

HærfuglRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Upupidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Hærfugl Upupa epops

HakkespetterRediger

Orden: Piciformes. Familie: Picidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vendehals Jynx torquilla
  Grønnspett Picus viridis
  Flaggspett Dendrocopos major
  Dvergspett Dendrocopos minor

LerkefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Alaudidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Svartlerke Melanocorypha yeltoniensis BS
  Dverglerke Calandrella brachydactyla WS
  Topplerke Galerida cristata BS
  Trelerke Lullula arborea WS
  Sanglerke Alauda arvensis
  Fjellerke Eremophila alpestris WS

SvalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Hirundinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sandsvale Riparia riparia
  Klippesvale Ptyonoprogne rupestris BS
  Låvesvale Hirundo rustica
  Taksvale Delichon urbicum
  Amursvale Cecropis daurica WS

ErlefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Motacillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tartarpiplerke Anthus richardi
  Mongolpiplerke Anthus godlewskii BS[8]
  Markpiplerke Anthus campestris WS
  Sibirpiplerke Anthus hodgsoni BS
  Trepiplerke Anthus trivialis
  Heipiplerke Anthus pratensis
  Lappiplerke Anthus cervinus WS
  Skjærpiplerke Anthus petrosus
  Vannpiplerke Anthus spinoletta
  Gulerle Motacilla flava
  Sitronerle Motacilla citreola BS
  Vintererle Motacilla cinerea
  Linerle Motacilla alba

SidensvanserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Bombycillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sidensvans Bombycilla garrulus

FossekallerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fossekall Cinclus cinclus

GjerdesmettfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Troglodytidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

SpottefuglerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Mimidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Kattespottefugl Dumetella carolinensis BS

JernspurverRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Prunellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Jernspurv Prunella modularis
  Alpejernspurv Prunella collaris BS

TrosterRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Turdidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rødstrupe Erithacus rubecula
  Nattergal Luscinia luscinia BS
  Sørnattergal Luscinia megarhynchos WS
  Blåstrupe Luscinia svecica WS
  Hvitstrupenattergal Irania gutturalis BS
  Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
  Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
  Diademrødstjert Phoenicurus moussieri BS
  Buskskvett Saxicola rubetra
  Svartstrupe Saxicola torquata
  Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina BS
  Steinskvett Oenanthe oenanthe
  Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka BS
  Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica BS
  Ørkensteinskvett Oenanthe deserti BS
  Steintrost Monticola saxatilis BS
  Blåtrost Monticola solitarius BS
  Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus BS
  Gråkinnskogtrost Catharus minimus BS
  Ringtrost Turdus torquatus
  Svarttrost Turdus merula
  Gråstrupetrost Turdus obscurus BS
  Rødflekktrost Turdus naumanni BS
  rødstrupetrost Turdus ruficollis BS[11]
  Gråtrost Turdus pilaris
  Måltrost Turdus philomelos
  Rødvingetrost Turdus iliacus
  Duetrost Turdus viscivorus
  Vandretrost Turdus migratorius BS

SangerfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sylviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Cettisanger Cettia cetti
  Stripesanger Locustella lanceolata BS
  Gresshoppesanger Locustella naevia
  Elvesanger Locustella fluviatilis BS
  Sumpsanger Locustella luscinioides BS
  Vannsanger Acrocephalus paludicola WS
  Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
  Åkersanger Acrocephalus agricola BS
  Busksanger Acrocephalus dumetorum BS[12]
  Myrsanger Acrocephalus palustris WS
  Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
  Trostesanger Acrocephalus arundinaceus BS
  Tartarsanger Hippolais caligata BS
  Gulsanger Hippolais icterina WS
  Spottesanger Hippolais polyglotta WS
  Munk Sylvia atricapilla
  Hagesanger Sylvia borin
  Hauksanger Sylvia nisoria WS
  Møller Sylvia curruca
  Tornsanger Sylvia communis
  Vinsanger Sylvia undata
  Svartstrupesanger Sylvia rueppelli BS
  Rødstrupesanger Sylvia cantillans WS
  Svarthodesanger Sylvia melanocephala BS
  Østsanger Phylloscopus trochiloides WS
  Lappsanger Phylloscopus borealis BS
  Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus WS
  Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
  Blekbrynsanger Phylloscopus humei BS
  Viersanger Phylloscopus schwarzi WS
  Brunsanger Phylloscopus fuscatus WS
  Eikesanger Phylloscopus bonelli BS
  Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
  Gransanger Phylloscopus collybita
  Løvsanger Phylloscopus trochilus
  Fuglekonge Regulus regulus
  Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla

FluesnapperfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Muscicapidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gråfluesnapper Muscicapa striata
  Dvergfluesnapper Ficedula parva WS
  Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis BS
  Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca

TimalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Timaliidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skjeggmeis Panurus biarmicus WS

StjertmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Aegithalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stjertmeis Aegithalos caudatus

MeisefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Paridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Blåmeis Cyanistes caeruleus
  Kjøttmeis Parus major
  Svartmeis Periparus ater
  Granmeis Poecile montana
  Løvmeis Poecile palustris

SpettmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sittidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Spettmeis Sitta europaea

TrekrypereRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Certhiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Trekryper Certhia familiaris

PungmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Remizidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Pungmeis Remiz pendulinus BS

PirolfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Oriolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Pirol Oriolus oriolus WS

VarslereRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Laniidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rødhalevarsler Lanius isabellinus BS
  Tornskate Lanius collurio WS
  Rosenvarsler Lanius minor BS
  Varsler Lanius excubitor
  Rødhodevarsler Lanius senator WS

KråkefuglerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Corvidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Nøtteskrike Garrulus glandarius
  Skjære Pica pica
  Nøttekråke Nucifraga caryocatactes BS
  Alpekråke Pyrrhocorax pyrrhocorax
  Kaie Corvus monedula
  Kornkråke Corvus frugilegus
  Svartkråke Corvus corone
  Kråke Corvus cornix
  Ravn Corvus corax

StærfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sturnidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stær Sturnus vulgaris
  Rosenstær Sturnus roseus WS

SpurvefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Passeridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gråspurv Passer domesticus
  Middelhavsspurv Passer hispaniolensis BS
  Pilfink Passer montanus

VireofamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Vireonidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rødøyevireo Vireo olivaceus BS

FinkefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Fringillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bokfink Fringilla coelebs
  Bjørkefink Fringilla montifringilla
  Gulirisk Serinus serinus WS
  Grønnfink Carduelis chloris
  Stillits Carduelis carduelis
  Grønnsisik Carduelis spinus
  Tornirisk Carduelis cannabina
  Bergirisk Carduelis flavirostris
  Brunsisik Carduelis cabaret
  Gråsisik Carduelis flammea WS
  Polarsisik Carduelis hornemanni WS
  Båndkorsnebb Loxia leucoptera BS
  Grankorsnebb Loxia curvirostris
  Rosenfink Carpodacus erythrinus WS
  Dompap Pyrrhula pyrrhula
  Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes

ParulaerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Parulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Klatreparula Mniotilta varia BS
  Gulparula Dendroica petechia BS
  Hemlokkparula Dendroica fusca BS
  Myrteparula Dendroica coronata BS
  Svarthetteparula Dendroica striata BS
  Nordgulstrupe Geothlypis trichas BS

TanagarerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Thraupidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sommertanagar Piranga rubra BS

BuskspurverRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Emberizidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sangspurv Melospiza melodia BS
  Hvitstrupespurv Zonotrichia albicollis BS
  Vinterjunko Junco hyemalis BS
  Lappspurv Calcarius lapponicus
  Snøspurv Plectrophenax nivalis
  Hvithodespurv Emberiza leucocephalos BS
  Gulspurv Emberiza citrinella
  Hekkspurv Emberiza cirlus WS
  Klippespurv Emberiza cia BS
  Hortulan Emberiza hortulana WS
  Vierspurv Emberiza rustica WS
  Dvergspurv Emberiza pusilla WS
  Sibirspurv Emberiza aureola BS
  Sivspurv Emberiza schoeniclus
  Svarthodespurv Emberiza melanocephala BS
  Kornspurv Emberiza calandra WS
  Rosenbrysttykknebb Pheucticus ludovicianus BS
  Indigospurv Passerina cyanea BS

TrupialerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Icteridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bobolink Dolichonyx oryzivorus BS
  Lundtrupial Icterus galbula BS

ReferanserRediger

 1. ^ Pugh (2005)
 2. ^ British Ornithologist's Union (2008)
 3. ^ Norsk Ornitologisk Forening: Norske navn på verdens fugler. Besøkt 27. juni 2014
 4. ^ BBRC (2005)
 5. ^ Welsh Records Panel (2006)
 6. ^ Rogers & the BBRC (2004)
 7. ^ a b Innførte populasjoner av Gullfasan og Diamantfasan er dødd ut idag (Prater & Thorpe 2006)
 8. ^ a b Første gang observert i oktober 2005 (WRP 2006)
 9. ^ Første gang observert i july 2006 (WRP 2007)
 10. ^ Første gang observert i november 2005 (WRP 2006)
 11. ^ Første gang observert i desember 2005 (WRP 2006)
 12. ^ Første gang observert i oktober 2006 (WRP 2007)

Eksterne lenkerRediger