Cæciliaforeningen

norsk blandet kor

Oratoriekoret Cæciliaforeningen er et blandet kor med sete i Oslo. Koret ble startet i 1879 av Thorvald Lammers, under navnet Korforeningen. Navnet ble i 1902 endret til Cæciliaforeningen, etter kirkemusikkens skytshelgen St. Cecilia. Cæciliaforeningen fremfører hovedsakelig kirkemusikalske verker med orkester, og regnes som Norges eldste oratoriekor.[2]

Cæciliaforeningens stifter Thorvald Lammers
Stiftet1879[1]
Dirigent
8 oppføringer
Thorvald Lammers (18791910)[1]
Johan Albrigt Rivertz (19111911)[1]
Karl Nissen (19111920)[1]
Leif Halvorsen (19201928)[1]
Arild Sandvold (19281957)[1]
Øivin Fjeldstad (19571977)[1]
Arnulv Hegstad (19772008)[1]
Steffen Kammler (2008–)[1]
Nettstedhttp://www.ceciliaforeningen.no/
Edvard Grieg (1867) oppfordret Thorvald Lammers til å starte Cæciliaforeningen

Historie

rediger

Griegs idé

rediger
 
Mally Lammers (1850-1929), Thorvald Lammers (1841-1922) og søsteren Eva Nansen (1858-1907). Mally og Eva som begge sang i koret, var døtre av zoologen Michael Sars. Mally giftet seg med læreren Thorvald i 1881, Eva med Fridtjof Nansen i 1889.

Det var Edvard Grieg som ga Lammers ideen om å etablere et stort blandet kor i Kristiania. Grieg hadde allerede i 1871 tatt initiativ til orkesterforeningen Musikforeningen i 1871, men fantes et stort udekket behov for gode blandede kor i byen. Med orkester og kor kunne nå de store oratorier fremføres.

Edvard Grieg beskriver selv, i et gratulasjonsbrev ved ekteparet Lammers' sølvbryllup 1906, hvordan han og Thorvald Lammers hadde truffet hverandre i Leipzig. Sangeren Lammers hadde der i Leipzig uttrykt bekymring for sin fremtid, men det var da Grieg ga uttrykk for sin idé:[3][4]

 …Du var mangen en gang ret nedfor ved Tanken på Fremtiden.

Og da var det, at jeg en vakker dag fik en innskytelse: 'Hør, Lammers, nu har jeg det! Du skal reise hjem og danne en Korforening til Opførelse av Kirkemusikk!' Du gjorde store Øine, og jeg maa tilstaa til en Begyndelse ikke netop var anerkjendende. Men da du fik tænke over Sagen, fik Piben en anden Lyd, og det er mig en Tilfredsstillelse her at kunne anvænde D’Herrer Bladredaktørers Pluralform: 'Det har vist sig, at hva 'vi' den gang tillod 'os' at forutsige er slaat ind.' Du fulgte 'vort' Raad og har, som alle ved, i Hjemmet gjort dig fortjent til almen Paaskjøndelse og Tak for din mangeaarige Ledelse, først av Kirkekonserter og senest af din fortræffelige 'Cæciliaforening'…» 

Den første konserten

rediger

Den første konserten var Luigi Cherubinis Requiem i c-moll som ble fremført 8. mai 1880 i Logens store sal i Kristiania. Den senere redaktør av Nordlys Haakon Løken var en av sangerne, og uttrykte det slik:

 Ja, saa kom da konserten, i Logens store sal. Utsolgt hus var der ikke. Vinden blæste ikke i den retning. 'Skratta mina barn og vänner' vilde samlet ganske anderledes hus. Vi sangerne følte, at oppgaven var svær, med et kor og et orkester, som var saa ujævnet sammensat begge to! Men vi var besjælet av vor første ild og kraft og energi, som den første italienske armé da Napoleon førte den over Alperne.[5] 

Lammers hadde problemer med å finne mannsstemmer til koret, det vil si tenorer og basser.Tenorene og særlig de lyse førstetenorene, var sterkt opptatt i alle byens mannskor, hvor de spilte en hovedrolle. Mennene rynket foraktelig på nesen når de ble foreslått å være med på å synge de store, klassiske kirkemusikkverkene.[5]

Kvinnestemmene sopraner og alter, var det flere av, minst tjue på hver gruppe. De mest fremtredende var Mally Sars, som senere giftet seg med Lammers, hennes søster Eva Nansen og alten Anna Winge.[5]

Det var også vanskelig å skaffe et stort nok orkester. Lammers måtte nærmest ut på gaten for å samle sine folk. Det var folk fra Christiania Theater og fra brigademusikken, det var amatører på fiolin og cello, på valthorn og fløyte, studenter og handelsmenn – men det var også den gamle, velkjente gatefiguren Johanson som gikk omkring i gårdene og blåste valthorn. Daglig sto han utenfor Engebret Café og spilte for de småskillinger som gjestene ga ham. Haakon Løken kjente ham slik:

 Han spilte så vemodig vakkert, men like i nærheten satt en eller flere like vemodige hunder og blandet sine bløteste toner med valdhornets![5] 

Fra Korforeningen til Cæciliaforeningen

rediger

Korforeningen endret i 1902 navn til Cæciliaforeningen. Thorvald Lammers hadde i september dette året, innkalt en større forsamling musikkinteresserte personer i Kristiania, med formålet å omorganisere virksomheten.[6] Resultatet ble at foreningen skulle bestå av to kategorier medlemmer. Sangerne fra Korforeningen ble kalt assisterende medlemmer. I tillegg kom en ny gruppe kalt abonnerende medlemmer, som kun betalte kontingent.

Det første styret etter omorganisering ble sammensatt av fremtredende personer fra politikk og kulturliv. Som formann ble valgt kirkeminister Vilhelm Andreas Wexelsen.[6] Han var forøvrig nevø av salmedikteren Marie Wexelsen, blant annet kjent for Jeg er så glad hver julekveld. Medlemmer av styret ble medisinprofessor Sophus Torup, pianisten Hildur Andersen, og sangeren og kvinnesakskvinnen Randi Blehr. Suppleanter (varamedlemmer) til styret var pianisten Erika Nissen og dr. med Edvard Bull (1845–1925).[6]

Lammers beholdt også etter omorganiseringen, styringen med den musikalske siden av virksomheten. Han beholdt forsåvidt også en formann i koret, som han dessuten valgte selv, nemlig arkitekt Holger Sinding-Larsen.[7] Da Lammers i 1910 gikk av som dirigent, fant det sted en ny omorganisering, og koret fikk kun sangere som medlemmer.

Bachfesten i 1921 - den første i Skandinavia

rediger

Cæciliaforeningens 40-årsjubileum i 1921 ble feiret med en fire dagers Bachfest i april. Bachfestene hadde startet i Tyskland i 1901, etter initiativ fra det nystiftede Neue Bachgesellschaft, fortsettelsen av Bach-Gesellschaft fra 1850. Den store Gesamtausgabe med Bachs verker i 46 bind, var utgitt så sent som i 1900, og på dette tidspunkt var Bachs kantater fremdeles lite fremført.[8] Bachfestene ble derfor arrangert for å gjøre Bachs verker mer kjent, og det er til nå (2015) avholdt 90 slike fester.[9] Cæciliaforeningens arrangement i 1921 var det første i sitt slag i Skandinavia.[10]

Den tyske organist og thomaskantor Karl Straube var den kunstneriske leder av bachfesten i 1921. Straube hadde i 1919 holdt et orgelseminar i Kristiania,[11] etter invitasjon fra sangpedagogen og musikkritikeren Arne van Erpekum Sem. Under seminaret møtte Straube blant andre Arild Sandvold, som senere skulle bli korets dirigent.[8] Da Cæciliaforeningens daværende dirigent Karl Nissen ble syk, overtok Straube som dirigent ved oppførelsen av Händels Dettinger Te Deum i 1919. Straube hadde foreslått at Cæciliaforeningen skulle arrangere en bachfest i Oslo.[12] Karl Nissen døde i 1920, og Leif Halvorsen ble ansatt som ny dirigent. Halvorsen ba imidlertid Straube fortsette sitt arbeid med bachfesten, og det ble derfor Straube som dirigerte koret under disse konsertene.[13]

Forberedelsene til bachfesten startet lang tid i forveien, og de ble nøye fulgt av pressen. Aftenposten hadde således allerede i 1920 et referat fra Karl Straubes foredrag for Cæciliaforeningens medlemmer.[14] Foredraget dreide seg om forskjellen mellom Händels og Bachs komposisjoner, og dessuten om Bachs verk Johannespasjonen, det som skulle være bachfestens hovednummer for koret.[14]

Arrangementet i Oslo gikk over fire konsertdager, fra 26. til og med 29. april, og konsertene hadde fått gjentatt forhåndsomtale i pressen.[10][15] Aftenpostens Hjalmar Borgstrøm skrev dette om begivenheten allerede i mars:

 Det forestaar i april måned en af de største begivenheder i norsk musikliv: Cæciliaforeningen vil feire sitt 40-aars-jubileum med en Bach-fest, og nutidens største Bach-kjender, professor Karl Straube, har af interesse for sagen foretaget regelmessige reiser hid fra Leipzig for at instruere koret, og han vil også lede opførelserne. (...) Det er ingensomhelst tvil om, at man her i Kristiania vil forstaa at verdsette Cæciliaforeningens store tiltag efter fortjeneste. Der vil blive fuldt hus til samtlige koncerter. Og jeg skal faa lov at ledsage tilslutningen min varmeste anbefaling.

Hjalmar Borgstrøm 

Valget av sangsolister til konsertene ble diskutert, blant annet i pressen. Karl Straube hadde valgt tyske sangere til noen av solistpartiene, blant andre den på det tidspunkt meget kjente altsangerinnen Emmi Leisner. Cæciliaforeningens formann, arkitekt Sinding-Larsen ble intervjuet i Aftenposten om saken, og forklarte at dersom Straube skulle ha hovedansvaret for bachfesten, måtte han også få velge de solister han kjente.[13] Diskusjonen fortsatte imidlertid i avisspaltene også etter arrangementet. Noen mente man måtte slå ring om landets egne sangere,[16] mens andre forsvarte valgene som var tatt.[17]

Hjalmar Borgstrøm anmeldte senere Bachfestens fjerde konsert, med blant annet disse ordene:[18]

 Bachfesten er nu lykkelig tilendebragt. Den vil mindes længe. Thi den har betydd en stor berigelse for vort musikkliv, og den har høinet vort publikums musiksind. Vi må være Cæciliaforeningen og dens initiativrige formand arkitekt Sinding-Larsen, taknemlig for denne indsats til gavn for vore kulturelle interesser. Og vi vil tillige takke professor Karl Straube og de fortrinnlige solister og alle de øvrige medvirkende for det pragtfulle udsyn, de har givet os over et af alle tiders største genier, over Johann Sebastian Bachs sandsverden.

 

Islandsmoens Requiem

rediger

Under den andre verdenskrig var Cæciliaforeningen med på uroppføringen av Sigurd Islandsmoens Requiem. Alle fremføringer måtte den gangen godkjennes av Statens teaterdirektorat og først etter mye korrespondanse fikk Cæciliaforeningen de nødvendige tillatelser til å holde konsert. Etter krigen ble verket fremført en rekke ganger, blant annet i 1947 ved minnegudstjenester over falne sjøfolk og flygere i Amerika, og senere over 50 urner fra konsentrasjonsleirene. Cæciliaforeningen fremførte også utdrag fra Islandsmoens Requiem ved Kong Haakon VIIs bisettelse i 1957.

Korets dirigenter

rediger

Johan Rivertz sa opp i september 1911, idet han flyttet fra Kristiania. Han rakk aldri å dirigere noen konserter.[19] Blant de mest kjente gjestedirigenter for koret har vært Johan Svendsen, Edvard Grieg, Johan Halvorsen, Iver Holter, Christian Sinding, Catharinus Elling, Johan Selmer, Georg Schnéevoigt, Karl Straube, Olav Kielland, Hilding Rosenberg og Jenö Hukvari.

Førstegangsfremførelser

rediger
 1. 1880: Luigi Cherubini: Requiem i c-moll.[20]
 2. 1881: Ludwig van Beethoven: Symfoni nr. 9.[21]
 3. 1881: Georg Friedrich Händel: Messias 1. og 2. del [3](til inntekt for byens fattige)[22]
 4. 1881: Johan Svendsen: Bryllupskantate (Uroppførelse, Universitetets fest for kronprinsparet Oscar Gustav Adolf og Sofia Maria Victoria)[23]
 5. 1882: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Die erste Walpurgisnacht.[24]
 6. 1883: Bach: Juleoratoriet, del 1-3[25]
 7. 1886: Richard Wagner: Spindekoret fra Den flyvende hollender (første gang i Kristiania).
 8. 1886: Georg Friedrich Händel: Judas Maccabæus
 9. 1887: Christian Sinding: Til Molde, kantate (Uroppførelse)
 10. 1888: Anton Grigorjewitsch Rubinstein: Lieder und Requiem für Mignon op. 91
 11. 1894: Johann Sebastian Bach: Johannespasjonen
 12. 1895: Georg Friedrich Händel: Oratoriet Josva
 13. 1895: Iver Holter: Høstmesse (Uroppførelse)
 14. 1919: Georg Friedrich Händel: Dettinger Te Deum
 15. 1922: Thorvald Lammers: Fredsoratorium (Uroppførelse)
 16. 1926: Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis
 17. 1931: Georg Friedrich Händel: Salomo[26]
 18. 1932: Cesar Franck: Les Béautitudes[27]
 19. 1933: Arne Eggen: Kong Olav (Uroppførelse)[28]
 20. 1937: Bach: Matteuspasjonen (1. g. hele verket)
 21. 1939: Richard Wagner: Parsifal (konsertant, første gang i Oslo)[3]
 22. 1943: Sigurd Islandsmoen: Requiem (Uroppførelse)
 23. 1949: Oskar Lindberg: Requiem
 24. 1949: Knud Jeppesen: Te Deum Danicum
 25. 1955: Hilding Rosenberg: Johannes Uppenbarelse
 26. 1962: Wolfgang Amadeus Mozart: Grosse Messe c-moll
 27. 1965: Johann Sebastian Bach: Juleoratoriet del 4-6[29]
 28. 1967: Joseph Haydn: Missa Sanctae Caeciliae
 29. 1970: Marc-Antoine Charpentier: Te Deum
 30. 1974: Charles Gounod: Messe Solenelle de Sainte Cécilie
 31. 1978: Joseph Haydn: Theresienmesse
 32. 1985: Per Christian Jacobsen: Logos[30] (Uroppførelse)
 33. 2004: Knut Nystedt: Reach Out For Peace (Uroppførelse)

Tyskland

rediger

Sverige

rediger

Konsertliste

rediger

Fra 2010 til i dag

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
2024 17. mars Frogner kirke Vivaldi Kyrie[34] Gunda-Marie Bruce (sopran), Hannah Agnethe Pold (sopran), Edrian Esmena (tenor,) Nicholas Kuhne (bass). Cæciliaforeningens orkester. Dirigent: Steffen Kammler.
Gloria
Lotti Credo
Vivaldi Magnificat
2023 16. og 17. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1. 4. og 6. kantate Eldrid Gorset (sopran), Christina Jønsi (alt), Vidar Hellkås (tenor), Brynjar Onsøien (bass), Oda Johanne Kristensen (sopran, ekko), Lars Henrik Johansen (orgel), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Steffen Kammler.
5. november Frogner kirke Brahms Ein deutsches Requiem Ann-Helen Moen (sopran), Rolf Becker (baryton), Cæciliaforeningens orkester. Dirigent: Steffen Kammler.
19. mars Frogner kirke Puccini Messa a 4 voci con orchestra I messen: Rolf Sostmann (tenor), Filip Eshetu Steinland (bass). Cæciliaforeningens orkester. Dirigent Steffen Kammler.
Verdi Stabat Mater
2022 17. og 18. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1. 2. og 3. kantate Gunda Marie Bruce (sopran), Christina Jønsi (alt), Vidar Hellkås, (tenor), Halvor Melien, bass, Lars Henrik Johansen, orgel. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Steffen Kammler.
30. november Frogner kirke Händel Messias Eldrid Gorset (sopran), Anne-Carolyn Schlüter (alt), Simen Bredesen (tenor), Brynjar Onsøien (bass), Miguel Espinoza Chaves (cembalo), Cæciliaforeningens orkester. Dirigent: Steffen Kammler.[35]
3. april Frogner kirke Schubert Stor messe i

Ess-dur

Nora Oleanne Sårheim (sopran), Astrid Nordstad (mezzosopranen), Johan Olsson (tenor), Simen Bredesen Hørthe (tenor), Eilert Taugbøl Hasseldal (baryton). Cæciliaforeningens orkester, konsertmester Ludvig Gudim. Dirigent Steffen Kammler.
2021 31. oktober Frogner Kirke Tavener Song for Athene EKKO String Quartett (Ludvig Gudim, fiolin, Emilie Norum Gudim, fiolin, Inger Thommessen, bratsj, Mirjam Kammler, cello), Melinda Csenki, fiolin, Stefan Zlatanos, orgel. Dirigent: Steffen Kammler.[36]
Nystedt Ave Maria (kor med fiolinsolo)
Schütz Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Shaw And the Swallow (salme 84)
Shaw Entr'acte (strykekvartett)
Clarke Ave Maria
Nystedt I will praise Thee O Lord
Bach Der Geist hilft unser Schwachheit auf
Rheinberger Abendlied
2020 25. oktober Frogner kirke Pärt Stabat mater Cæcilaforeningens strykeorkester (Pärt), Roman Reznik, fagott (Hovland). Dirigent: Steffen Kammler.
Hovland Agnus Dei
2019 21. og 22. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1. 2. og 3. del Nora Oleanne Sårheim, sopran, Anne-Marie Andersen, alt, Vidar Hellkås, tenor, Eilert Taugbøl Hasseldal, bass. Lars Henrik Johansen, orgel og cembalo. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Steffen Kammler.
27. oktober 2019 Frogner kirke Mendelssohn Elias Stefan Adam, baryton (Elias), Linda Johnson, sopran, Ivana Milasinovic, alt, Rolf Sostmann, tenor, Ever Karlsson, guttesopran, Nora Oleanna Sårheim, sopran, Siv Iren Misund, mezzosopran, Ørjan Bruskeland Hinna, tenor, Eilert Taugbøl Hasseldal, baryton. Orkester: musikkstudenter fra Norges musikkhøgskole. Dirigent: Steffen Kammler.
16. og 17. mars Frogner kirke Mauersberger Wie liegt die Stadt so wüst Dirigent: Steffen Kammler
Mozart Requiem Magnhild Korsvik, sopran, Gro Bente Kjellevold, alt, Rolf Sostmann, tenor, Martin Hatlo, bass. Musikere fra Norges musikkhøgskole. Dirigent Steffen Kammler.
2018 15. og 16. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1., 5. og 6. del Gunda Maria Bruce, sopran, Lydia Bryngelsson, alt, Vidar Hellkås, tenor, Øystein Skre, bass, Lars Henrik Johansen, orgel og cembalo. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Steffen Kammler.
28. oktober Frogner Kirke Bach Messe i h-moll Birgitte Christensen, sopran, Anne-Carolyn Schlüter, sopran, Tone Kummervold, alt, Vidar Hellkås, tenor, Halvor Melien, bass, Lars Henrik Johansen, orgel. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Steffen Kammler.
18. mars Frogner kirke Gabriel Fauré Requiem Ann-Helen Moen, sopran, Martin Hatlo, baryton, Lars Henrik Johansen, orgel, musikere fra Norge musikkhøgskole. Dirigent Steffen Kammler.
Felix Mendelssohn Psalm 42
4. februar Frogner kirke, festgudstjeneste med innvielse av nytt orgel. Johannes Haarklou Fantasie triomphale, op. 36 (preludium Orgel: Bjørn Kleppe
Felix Mendelssohn Hör mein Bitten (Hymne nach Psalm 55) Rebekka Ingibjartsdόttir, sopran, Bjørn Kleppe, orgel. Dirigent Steffen Kammler.
Edvard Grieg Ave maris stella Dirigent: Steffen Kammler
Johannes Haarklou Hymne
Knut Nystedt I will praise thee, O Lord (postludium)
Alexandre Guilmant Marche i D-dur, op. 39 nr. 3 Orgel: Bjørn Kleppe
2017 16. og 17. desember Trefoldighetskirken, Oslo Bach Juleoratoriet, 1. 2. og 3. del. Gunda Marie Bruce, sopran, Anne-Carolyn Schlüter, alt, Vidar Hellkås, tenor, Martin Hatlo, bass, Lars Henrik Johansen, cembalo og orgel. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Steffen Kammler.
2017 29. oktober Vålerenga kirke Elling Nu verdens rige (tekst: Brorson) Dirigent Steffen Kammler. Felleskonsert med Grex Vocalis, Le Voci, Caldera, Oslo Damekor, Vox Humana, Choriolis og Tonus i anledning Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum.
Haarklou Hymne (Sehet die Nacht) (tekst:Riedel).
2017 28. oktober Torshov kirke Som 15. oktober Som 15. oktober Gunda-Marie Bruce, sopran, Gabor Nagy, klaver. Dirigent Steffen Kammler.
2017 25. oktober Sandefjord kirke Som 15. oktober Som 15. oktober Julia Gusek, sopran, Stefan Ibsen Zlatanos og Svein Rustad, klaver. Dirigent Steffen Kammler.
2017 15. oktober Hoff kirke, Østre Toten Mendelssohn[37] Mitten wir im Leben sind, Hymne (Hör mein Bitten) Gunda-Marie Bruce, sopran, Stefan Ibsen Zlatanos, klaver. Dirigent Steffen Kammler.
Haarklou Hymne (Sehet die Nacht) (tekst:Riedel).
Lotti Crucifixus
Mauersberger Wie liegt die Stadt so wüst
Bruckner Christus factus est
Elling Hvad er det godt at lande[38] (tekst:Brorson), Nu verdens rige (tekst: Brorson), Im Garten leidet Christus Not.
Bruch Herr, schicke was du willt (tekst:Mörike)
Reger Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit (tekst: Claudius), Nachtlied (tekst:Herbert)
Grieg Ave maris stella, Ved Rondane (Vinje, kvinnekor)
2017 2. april Frogner kirke Antonio Lotti Credo i F Gunda-Marie Bruce (sopran, Lydia Brungelsson, mezzosopran, Rolf Sostmann (tenor), Haakon Hille Hustad, bass, Lars Henrik Johansen, cembalo, orkester: studenter fra Norges musikkhøgskole. Dirigent Steffen Kammler.
Bach Wachet, auf ruft uns die Stimme
Händel Dixit Dominus
2016 17. og 18. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 6. del. Gunda-Marie Bruce (sopran), Tone Kummervold (alt), Vidar Hellkås (tenor), Ole Jørgen Kristiansen (bass). Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Steffen Kammler.
6. november Frogner kirke Luigi Cherubini Requiem i c-moll Musikere fra Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Lars Notto Birkeland, orgel. Dirigent: Steffen Kammler.
Kjell Mørk Karlsen Sinfonia da Requiem
24. september Bragernes kirke

Del av Drammen Sacred Festival[37]

Mendelssohn-Bartholdy Mitten wir im Leben sind Cæciliaforeningen. Dirigent Steffen Kammler.
Mauersberger Wie liegt die Stadt so wüst
Debussy Sonate pour violoncelle et piano. Miriam Kammler, cello, Melinda Csenki, fiolin, Andreas Løken Taklo, piano.
Bartok Rumenske folkedanser (op. 143) (fiolin).
Grieg Andante con moto for fiolin, cello og piano.
Milad Amouzegar

(bearbeidelse)[37]

En reise fra Øst til Vest. Persisk tradisjonsmusikk med vestlige instrumenter. Instrumentalensemble, Valborg Bakke, Aksel Adrian Langum Øien, St. Hallvard videregående skoles kor. Dirigent Steffen Kammler.
2016 13. mars Frogner kirke Johann Sebastian Bach Johannespasjonen Gunda Marie Bruce (sopran), Tone Kummervold (alt), Vidar Hellkås (tenor), Espen Langvik (baryton), Jens-Erik Aasbø (bass), Gunnhild Pedersen Tønder (orgel). Anna Skjelbred (sopran), Edrian Esmena (bass). Orkester: studenter fra Norges musikkhøgskole. Dirigent: Steffen Kammler.
2015 19. og 20. desember Frogner kirke Johann Sebastian Bach Juleoratoriet 1., 2. og 3. del Eli Kristin Hanssveen (sopran), Tone Kummervold (alt), Vidar Hellkås (tenor), Aleksander Nohr (bass), Lars Henrik Johansen (cembalo og orgel), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Steffen Kammler.
2015 1. november Frogner kirke Antonin Dvorak Stabat Mater Ann-Helen Moen, sopran, Ingebjørg Kosmo, alt, Rolf Sostmann, tenor, Øystein Skre, bass, Lars Henrik Johansen, orgel, musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Steffen Kammler.
2015 19. september Bragernes kirke.
Konsertaften med Arvo Pärts verker, i anledning komponistens 80-årsjubileum. Del av Drammen Sacred Festival.
Arvo Pärt Nunc dimittis (2001) Cæciliaforeningen. Dirigent Steffen Kammler.
Silouans song (1991) Studentorkester, Norges musikkhøgskole. Dirigent Per Kristian Skalstad
Zur Gesundung von Arinuschka Andreas Løken Taklo, piano
Für Alina Andreas Løken Taklo, piano
Summa (1977/2009) Orkester. Dirigent Per Kristian Skalstad
Spiegel im Spiegel (1978) Mirjam Kammler, cello, Andreas Løken Taklo, piano
Fratres (1977-2007) Hugo Hilde, fiolin, Andreas Løken Taklo, piano
Mozart-Adagio (1992/2005) Trio Nord: Hugo Hilde, fiolin, Mirjam Kammler, cello, Ellisiv Tandberg, piano
Cantus in Memoriam Benjamin Britten (1977/1980) Sander Wetterhus, klokke, orkester, dirigent Per Kristian Skalstad.
Da pacem Domine (2004-2009) St. Hallvard-koret fra St. Hallvard videregående skole. Dirigent Steffen Kammler.
2015 22. mars Frogner kirke Beethoven Messe i C-dur Gunda-Marie Bruce (sopran), Tone Kummervold (alt), Paul Kirby (tenor), Haakon Hilde Hustad (bass). Cæciliaforeningens orkester. Dirigent Steffen Kammler.
Bach Magnificat Gunda-Marie Bruce (sopran), Julia Gusek (sopran), Tone Kummervold (alt), Paul Kirby (tenor), Haakon Hilde Hustad (bass). Cæciliaforeningens orkester. Dirigent Steffen Kammler.
2014 20. og 21. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1., 4. og 6. del. Gunda-Marie Bruce (sopran), Anna Skjelbred (sopran, ekko), Anne-Carolyn Schlüter (alt), Vidar Hellkås (tenor), Halvor F. Melien (bass). Lars Henrik Johansen, cembalo og orgel. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Steffen Kammler.
2014 2. november Frogner kirke Brahms Ein deutsches Requiem Birgitte Christensen, sopran, Ole Jørgen Kristiansen, baryton, musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Steffen Kammler.
2014 5. mai Slottskyrkan, Stockholms slott. F. A. Reissiger Requiem for kong Carl Johan. Første gang i Stockholm.[39] Hovsångare Elin Rombo (sopran), hovsångare Ingrid Tobasson (mezzosopran), Carl Unander-Scharin (tenor), Nils Gusten (bass), medlemmer av Kungliga Hovkapellet. Dirigent Steffen Kammler.
Konserten var del av jubileet Norges Grundlov 1814 – Sverige i fred i 200 år[40][41] og ble avholdt i nærvær av kong Carl XVI Gustaf, dronning Silvia av Sverige, kronprins Haakon, kronprinsesse Victoria, kronprinsessens ektefelle Daniel og prinsesse Christina.
2014 6. april Frogner kirke Händel Messias, 2. og 3. del. Orkester: Studenter fra Barratt Due Musikkinstitutt. Isa Katharina Gericke (sopran), Gro Bente Kjellevold (alt), Paul Kirby (t), Halvor Melien (b), Lars Henrik Johansen, cembalo. Dirigent: Steffen Kammler.
2013 21. og 22. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1., 2. og 3. del Mona Julsrud (sopran), Kari Lise Høgseth (alt), Vidar Hellkås (tenor), Espen Langvik (bass), Lars Henrik Johansen (cembalo), Bjørn Kleppe (orgel), dirigent Steffen Kammler.
2013 5. november Oslo domkirke Szymanovski Stabat Mater Gunda Marie Bruce (sopran), Gro Bente Kjellevold (alt), Yngve Søberg (bass).
Mozart Requiem Gunda Marie Bruce (sopran), Gro Bente Kjellevold (alt), Paul Kirby (tenor), Yngve Søberg (bass). Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Steffen Kammler.
2013 24. august Sankt Marienkirche, Bad Belzig. C. G. Reissiger Motetter a cappella: Veni Sancte Spiritus, In die angustiae Med David-Chor, Bad Belzig.
F. A. Reissiger Requiem (Første gang i Tyskland).[31] Friederike Holzhausen (s), Andrea Pitt (a), Winifred Kuntz (t) Oliver Pitt (b). Musikere fra Anhaltische Philharmonie. Dirigent Steffen Kammler.
2013 17. mars Frogner kirke Vivaldi Gloria Gunda-Marie Bruce (sopran I), Kari Lise Høgseth (sopran II/alt). Oslofjord kammerfilharmoni med Kammerstrykerne. Dirigent Steffen Kammler.
Schubert Messe G-dur Gunda-Marie Bruce (sopran), Eivind Kandal (tenor), Eduards Vacietis (bass).
Valen Psalm 121 Gunda-Marie Bruce (sopran).
2012 15. og 16. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1., 5. og 6. del Birgitte Christensen (sopran), Kari Lise Høgseth (alt), Vidar Hellkås (tenor), Trond Halstein Moe (bass), Lars Henrik Johansen (cembalo), Halgeir Schiager (orgel), dirigent Steffen Kammler.
2012 4. november Frogner kirke Rossini Petite messe solennelle Erika Roos (sopran), Trine Øien (alt), Marius Roth Christensen (tenor), Rolf Conrad (bass), Bjarne Sakshaug (klaver), Stefan Ibsen Zlatanos (klaver), Anders Hovind (harmonium), dirigent Steffen Kammler.
2012 25. mars Frogner kirke J. Haydn
Cæciliamesse Birgitte Christensen (sopran), Marianne Beate Kielland (alt), Helge Rønning (tenor), Njål Sparbo (bass), Oslofjord Kammerfilharmoni, dirigent Steffen Kammler
2011 17. og 18. desember Frogner kirke Bach
Juleoratoriet 1.-3. del Ingeborg Dahlheim (sopran), Marianne E. Andersen (alt), Vidar Hellkås (tenor), Yngve André Søberg (bass), Bjørn Kleppe (orgel), dirigent Steffen Kammler
2011 6. november Frogner kirke Mauersberger
Mozart
Klagesang for en ødelagt by
Requiem
Gisken Armand (opplesning), Gunda-Marie Bruce (sopran), Kari Lise Høgseth (alt), Magnus Staveland (tenor), Trond Gudevold (bass), Oslofjord Kammerfilharmoni, dirigent Steffen Kammler
2011 19. juni Østre Fredrikstad kirke Mendelssohn Drei Geistliche Lieder, op 96 Kari Lise Høgseth (mezzosopran), Lars Tomtum (orgel), Mirjam Kammler (cello), Dirigent Steffen Kammler.
Scheidt Ich bin die Auferstehung und das Leben
Johann Bach Unser Leben ist ein Schatten
Durufle Pie Jesu, fra Requiem
Mauersberger Wie liegt die Stadt so wüst
Rutter Out of the deep, fra Requiem
Rossini Agnus Dei, fra Petite messe solennelle
Mozart Ave verum corpus
2011 13. mars Frogner kirke Händel Zadok the Priest Oslofjord Kammerfilharmoni. Dirigent Steffen Kammler
Alexanders Feast Birgitte Christensen (s), Paul Kirby (t), Ketil Hugaas, Oslofjord Kammerfilharmoni. Dirigent Steffen Kammler
2010 18. og 19. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del (75. konsert med Juleoratoriet 18. desember) Hjørdis Oftestad (s), Kari Lise Høgseth (a), Vidar Hellkås (t), Trond Halstein Moe (b), Knut Johannessen (cembalo), Bjørn Kleppe (orgel). Dirigent Steffen Kammler.
2010 7. november Frogner kirke F. A. Reissiger Requiem (første gang i Oslo siden 1850) Margrethe Fredheim (s), Torunn Avelsgaard Lien (a), Marius Berg (t), Rolf Conrad (b), Oslofjord Kammerfilharmoni, Steffen Kammler, dirigent
Bruckner Christus factus est
Brahms Nänie
2010 5. juni Nidarosdomen Dvořák Kyrie fra messe i D dur (kor og orgel) Svein Amund Skara, orgel. Dirigent: Steffen Kammler.
Kodály Laudes Organi (kor og orgel)
Bach Dorisktoccata og fuge BWV 538 (orgel)
Bruckner Christus factus est (a cappella)
Elgar Te Deum og Benedictus, opus 34 (kor og orgel)
2010 21. mars Frogner kirke Bach Johannespasjonen, fjerde versjon Mona Julsrud, sopran, Ingebjørg Kosmo, alt, Helge Rønning, tenor, Håvard Stensvold, bass, Carsten Harboe Stabell, bass, orkesteret Barokkanerne, Steffen Kammler, dirigent.

2000–2009[42]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
2009 19. og 20. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del Dirigent: Steffen Kammler
1. november Frogner kirke Kodály Laudes Organi Svein Amund Skara, orgel, Emma Munden, cello, Marianne E. Andersen, sopran, Alexander McAllister, bass. Dirigent: Steffen Kammler
Duruflé Requiem
29. mars Frogner kirke Händel Dixit Dominus Norsk barokkorkester, Thale Bergsaune Helbø, sopran, Clara Johansson, mezzosopran, Paul Kirby, tenor, Rolf Conrad, bass. Dirigent: Steffen Kammler
Bertouch Gott, der Herr, der Mächtige redet
2008 20. og 21. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1. - 3. del Musikere fra Oslo-Filharmonien. Karstein Ærø, orgel, Lars Henrik Johansen, cembalo, Marita Kvarving Sølberg, sopran, Gro Bente Kjellevold, alt, Paul Kirby, tenor, Trond Halstein Moe, bass.Dirigent: Steffen Kammler
2. november Frogner kirke Dufay Nuper rosarum flores Musikere fra operaorkesteret. Svein Amund Skara, orgel, Ingeborg Barstad, sopran, Paul Kirby, tenor. Dirigent: Steffen Kammler
Stravinskij Messe
Rutter Requiem
27. mars Frogner kirke Dvořák Messe i D dur Svein Amund Skara, orgel og klaver. Dirigent: Steffen Kammler
Mendelssohn Viariations sérieuses
Elgar Te Deum og Benedictus
2007 22. og 23. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1. - 3. del Bjørn Kleppe, orgel, Lars Henrik Johansen, cembalo, Cecilie Rønning, sopran, Gro Bente Kjellevold, alt, Fredrik Akselberg, tenor. Johannes Weisser, bass. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad (avskjedskonsert)
2007 2. desember Frogner kirke Mendelssohn Psalm 42, 1. sats Bjørn Kleppe, orgel, Birgitte Christensen, sopran. Musikere fra operaorkesteret.Dirigent: Arnulv Hegstad
Respighi Vertrate di chiesa
Nystedt Reach Out For Peace
2007 25. mars Frogner kirke M. Haydn Requiem Bjørn Kleppe, orgel, Cecilie Rønning, sopran, Trine Øien, alt, Svein Erik Sagbråten, tenor, Njål Sparbo, bass. Musikere fra KORK. Dirigent: Arnulv Hegstad
J. Haydn Missa in Angustiis (Nelsonmesse)
2006 16. og 17. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1. - 3. del Halgeir Schiager, orgel, Mona Julsrud, sopran, Marianne E. Andersen, alt, Rolf Sostmann, tenor, Trond Gudevold, bass. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad
2006 5. november Frogner kirke Mozart Messe i C dur (Credomesse) Bjørn Kleppe, orgel, Amelie Aldenheim, sopran, Nina Sægerhaug, alt, Ola Marius Ryan, tenor, Stein Skjervold, bass. Musikere fra operaorkesteret. Dirigent: Arnulv Hegstad
Misericordias Domini
Regina Coeli
Vesperae Solennes de Confessore
2006 2. april Frogner kirke Händel Messias Bjørn Kleppe, orgel, Thilo Reinhard, cembalo, Mona Julsrud, sopran, Gro Bente Kjellevold, alt, Rickard Søderberg, tenor, Johannes Weisser, bass. Musikere fra operaorkesteret. Dirigent: Arnulv Hegstad
2005 17. og 18. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del Karstein Ærø, orgel, Birgitte Christensen, sopran, Hege Høisæther, alt, Fredrik Akselberg, tenor, Magne Fremmerlid, bass. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad
2005 25. november Akershus slott, borggården Weyse, Grieg, m.fl. Gud signe vårt dyre fedreland
Ave Maris Stella,
Brudemarsj fra Seljord
Samarbeid med Akademisk Korforening, Con Amore, Filharmonisk Kor
2005 5. og 6. november Frogner kirke Mozart Requiem Marita K. Sølberg, sopran, Gro Bente Kjellevold, alt, Magnus Staveland, tenor, Trond Gudevold, bass. Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad
2005 18. og 24. september Oslo Konserthus Sæverud Kjempeviseslåtten Mari-Kjersti Tennfjord og Cecilie Rønning, sopran, Hege Høisæter, alt, Henrik Engelsviken, tenor, Ole Jørgen Kristensen, bass. Akademisches Orchester, Leipzig, Bærum Symfoniorkester, Bærum Bachkor og Sandefjord Kammerkor. Dirigent: Arnulv Hegstad
Hjertnes kulturhus, Sandefjord Beethoven Symfoni nr. 9
2005 13. mars Frogner kirke Brahms Ein deutsches Requiem Bjørn Kleppe, orgel, Birgitte Christensen, sopran, Ole Jørgen Kristensen, bass. Musikere fra operaorkesteret. Dirigent: Arnulv Hegstad
2004 18. og 19. desember[43] Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del Musikere Fra Oslo-Filharmonien. Cecilie Rønning, sopran, Ingebjørg Kosmo, alt, Henrik Engelsviken, tenor, Trond Halstein Moe, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad
2004 14. november[43] Trefoldighetskirken i Oslo Nystedt Reach out for peace
Uroppførelse. Verket tilegnet Cæciliaforeningen.
Musikere fra operaorkesteret, Birgitte Christensen, sopran, Henrik Engelsviken, tenor. Dirigent: Arnulv Hegstad
Händel Ode On St. Cecilia's Day
2004 31. mars[43] Sacred Heart Church, Gibraltar Mozart Requiem Sylvia Greenberg (s), Elīna Garanča (a), Felipe Rojas, (t), George Mosley (b), The European Sinfonietta. Dirigent: Karel Mark Chichon.
2004 27. og 28. mars[43] Frogner kirke Bach Johannespasjonen Birgitte Christensen (s), Gro Bente Kjellevold (a), Fredrik Akselberg, (t), Lars Johannson Brissman (b), Ole Hermod Henriksen (b), musikere fra Oslo-Filharmoniet. Dirigent Arnulv Hegstad.
2003 20. og 21. desember[43] Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1.-3. del Marita Kvarving Sølberg (s), Anna Einarsson (a), Magnus Staveland (t), Trond Halstein Moe (b), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad
2003 2. november[43] Frogner kirke Mozart Requiem Elisabeth Holmertz (s), Gro Bente Kjellevold (a), Svein Erik Sagbråten (t), Ole Jørgen Kristiansen (b), musikere fra Den norske Opera. Dirigent Arnulv Hegstad.
2003 7. og 8. juni[43] Berliner Dom Palestrina, Marenzio, Scarlatti, G. A. Homilius, Nielsen, Nystedt. A cappella. Dirigent: Fredrik Otterstad
2003 6. april[43] Oslo konserthus Dvorak Requiem Akademisk Korforening, Bærum Symfoniorkester, Toril Carlsen (s), Trine Øyen (mezzosopran), Svein Erik Sagbråten (t), Magne Fremmerlid (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
2002 21. og 22. desember[43] Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1.-3. del Mari-Kjersti Tennfjord (s), Gro Bente Kjellevold (a), Peter Lodahl (t), Johannes Weisser (b), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Arnulv Hegstad.
2002 12. og 13. november[43] Frogner kirke Mozart Grosse Messe i c-moll Isa Gericke (s), Åse Helene Krystad (a), David Fielder (t), Trond Halstein Moe (b), musikere fra Den norske Opera. Dirigent Arnulv Hegstad
2002 20. mars[43] Bragernes kirke Berlioz Messe Solenelle Cecilie Yvonne Rønning (s), Henrik Engelsviken (t), Ole Jørgen Kristiansen (b). Dirigent Arnulv Hegstad. Del av kulturfestivalen Frankofoni
17. mars Universitetets Aula
10. mars Helgerud kirke
2001 21. og 22. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del Åse Helene Krystad (s), Marianne E. Andersen (a), Svein Erik Sagbråten (t), Terje Refsnes (b), Bjørn Kleppe (orgel), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Arnulv Hegstad
2001 4. og 7. november Frogner kirke Bach Messe i h-moll Birgit Gudim (s), Marianne E. Andersen (a), Jenker Dahlin (t), Njål Sparbo (b), Bjørn Kleppe (orgel), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Arnulv Hegstad.
2001 24. og 25. mars Frogner kirke Vivaldi Magnificat Mona Julsrud (s), Anna Einarsson (a), Svein Erik Sagbråten (t), Ole Hermod Henriksen (b). Oslo Byorkester. Dirigent Arnulv Hegstad.
J. Haydn Stabat Mater
2000 16. og 17. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del Bente Eggum Johannessen (s), Marianne Beate Kielland (a), Henrik Engelsviken (t), Magne Fremmerlid (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
2000 11. og 12. november Frogner kirke Händel Jefta,
første gang i Norge
Cæcilie Rønning (a), Åse Helene Krystad (a), Tone Kruse (a), Jonathan Peter Kenny (kontratenor), Adrian Thompson (t), Trond Halstein Moe (b), musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad.
2000 8. april Oslo domkirke J. Haydn Skapelsen Linda Øverbø (s), Henrik Engelsviken (t), Magne Fremmerlid (b), Dominique (korsolist, alt). Oslo byorkester. Dirigent: Arnulv Hegstad.

1990–1999[42]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1999 18. og 19. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, del 1–3 Charlotta Fresk (s), Tone Kruse (a), Henrik Engelsviken (t), Ketil Hugås (b). Collegium Musicum. Dirigent Arnulv Hegstad.
1999 7. og 10. november Frogner kirke Bach Messe i h-moll Birgitte Christensen (s), Marianne Beate Kielland (a), Per Håkan Precht (t), Magne Fremmerlid (b). Oslo Byorkester. Dirigent Arnulv Hegstad.
1999 14. mars Frogner kirke Mozart Requiem Mona Julsrud (s), Marianne Beate Kielland (a), Thomas Ruud (t), Ole Jørgen Kristiansen (b). Musikere fra Oslo-Filharmonien. Dirigent Arnulv Hegstad.
1998 19. og 20. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet 1.-3. del Ann Kristin Sørvåg (s), Marianne Beate Kielland (a), Henrik Engelsviken (t), Ole Jørgen Kristiansen (b). Dirigent Arnulv Hegstad
1998 15. november Oslo domkirke Händel Saul Mona Julsrud (s), Helga Botn (s), Ulf Øien (t), Jonathan Peter Kenny (kontratenor), Ståle Ytterli (b), Trond Halstein Moe (b). Cembalo og orgel: Bjørn Lien. Musikere fra Oslo-filharmonien. Dirigent: Arnulv Hegstad
1998 4. juni St. Hanshaugen utescene, Oslo Di Lasso Matona Mia Cara Dirigent Arnulv Hegstad. Felleskonsert i regi av Oslo korforbund.
Conversi Sola soletta
1998 28. mars Østerås kirke Rossini Stabat mater Bærum symfoniorkester, Ragnhild Heiland Sørensen (s), Birte Myrstad (a), Terje Andersen (t), Njål Sparbo (b). Dirigent Arnulv Hegstad
29. mars Trefoldighetskirken
1997 21. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 4.-6. del Collegium Musicum, Bjørn Kleppe, orgel, Bjørn Lien, cembalo, Hege Gustava Tjønn, sopran, Marianne E. Andersen, alt, Harald Bjørkøy, tenor, Njål Sparbo, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
21. desember Juleoratoriet, 1.-3. del
20. desember Juleoratoriet, 1.-3. del
1997 17. oktober Oslo konserthus Verdi Requiem Oslo Filharmoniske Orkester, Oslo Filharmoniske Kor, Akademisk Korforening, Michele Crider, sopran, Markella Hatziano, mezzo, Johan P. Botha, tenor, Matti Salminen, bass. Dirigent Mariss Jansons.
16. oktober
1997 29. juni St. Laurence Church, York A cappella Dirigent: Arnulv Hegstad.
28. juni Grand Assembly Rooms, York
27. juni York, konkurranse.
26. juni St. Anna and St. Agnes, London
24. juni Oxford
1997 23. april Universitetets Aula Korsang gjennom 400 år A cappella Dagfinn Klausen, orgel. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1997 19. januar Trefoldighetskirken (gjenåpning) Händel Messias Musikere fra operaorkesteret, Halgeir Schiager, orgel, Monica Jangaard, cembalo, Linda Øvrebø, sopran, Barbro Marklund, alt, Harald Bjørkøy, tenor, Carsten Harboe Stabell, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1996 22. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del. Collegium Musicum, Bjørn Kleppe,orgel, Monica Jangaard, cembalo, Cecilia Lindwall, sopran, Åse Kyvik Bauge, alt, Pål Rullestad, tenor, Ole Jørgen Kristiansen, bass. Dirigent Arnulv Hegstad.
21. desember
1996 5. desember Oslo Spektrum Classical Spectacular Kringkastingsorkesteret, Forsvarets Stabsmusikk, Grenaderkorpset, Moscow Militia, Operaens ekstrakor, Kor-i-Oslo, Kammerkoret Apollin, Follo kammerkor. Justin Lavender, tenor, Howard Quilla, bass. Dirigent: Anthony Inglis.
1996 3. november Frogner kirke Brahms Ein deutsches Requiem Musikere fra operaorkesteret, Birgit Gudim, sopran, Terje Stensvold, bass. Dirigent Arnulv Hegstad.
2. november
1996 24. mars Oslo konserthus Verdi Requiem Bærum Symfoniorkester, Akademisk korforening, Siri Torjesen, sopran, Marianne E. Andersen, alt, Terje Andersen, tenor, Ronnie Johansen, bass. Dirigent Arnulv Hegstad.
20. mars Helgerud kirke
1995 17. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del Collegium Musicum, Bjørn Kleppe,orgel, Monica Jangaard, cembalo, Ragna Dahlen, sopran, Marte Hagen, alt, Per Håkan Precht, tenor, Trond Halstein Moe, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
16. desember
1995 8. desember Oslo Spektrum Classical Spectacular Kringkastingsorkesteret, Forsvarets Stabsmusikk, Grenaderkorpset, Moscow Militia, Operaens ekstrakor, Kor-i-Oslo, Kammerkoret Apollin. Bonaventura Bottone, tenor, Nicholas Folwell, bass. Dirigent: Anthony Inglis.
1995 5. november Frogner Kirke Händel Messias Oslo Filharmoniske Orkester. Bjørn Kleppe, orgel, Monica Jangaard, cembalo, Ellen Drevvatne, sopran, Tove Træsdal, alt, Adrian Thompson, tenor, Ole Jørgen Kristiansen, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
4. november
1995 4. april Frogner kirke Rossini Messe solenelle Kåre Ørnung, klaver, Bjørn Kleppe, orgel, Torgunn Birkeland, sopran, Tone Kruse, alt, Pål Rullestad, tenor, Njål Sparbo, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1994 18. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, del1-3 Musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester. Bjørn Kleppe, orgel, Helga Botn, sopran, Åse Kyvik Bauge, alt, Henrik Engelsviken, tenor, Paul Åge Johanessen, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
17. desember
1994 16. oktober Den gamle logen Buxtehude Magnificat anima mea Oslo byorkester. Bjørn Kleppe, orgel. Dirigent: Arnulv Hegstad.
Schubert Messe i G-dur
Händel Ode on St. Cecilias Day
1994 1. juli Holmenkollen Adrian/Bjørnhov Satans kvinnfolk Akademisk korforening, Dollie de Luxe. Dirigent: Arnulv Hegstad.
24. juni
23. juni
1994 5. juni Elverum kirke Mozart Kyrie fra Messe i c-moll, Lacrimosa fra Requiem Halgeir Schiager, orgel, Annette Solberg, sopran, Thomas Ruud, tenor, Arve Ramsey, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
Schubert Messe i G-Dur
Gounod Judex fra Mors et Vita.
1994 25. mars Oslo konserthus Berlioz Requiem Oslo Filharmoniske Orkester, Oslo Filharmoniske Kor, Filharmoniens Kammerkor, Musikkhøgskolens Kammerkor, Asker Kammerkor. John Aler, tenor. Dirigent Klaus Wiese. Overført i NRK radio.
24. mars
1993 19. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1-3. del Collegium Musicum. Bjørn Kleppe, orgel, Elisabeth Tandberg, sopran, Marun Risa, alt, Pål Rullestad, tenor, Njål Sparbo, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
18. desember
1993 21. november Universitetets Aula Grieg Utdrag fra Olav Trygvason, Sigurd Jorsalfar, Landkjenning. Mentz Schulerud, konferansier, Else Haug, sopran, Sara Tunheim, alt, Sverre Moe, baryton. Oslo Byorkester. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1993 6. august Holmenkollen Adrian/Bjørnhov Which Witch Verdenskoret, Dollie de Luxe. Dirigent: Jan Helge Trøen.
23. juni
1993 12. juni Gjøvik kirke Grieg, Sandvold, Brahms, Mozart, Gounod, Dvorak, Vivaldi, Bach og Franck A cappella Hilde Mehlum, sopran. Dirigent Arnulv Hegstad.
1993 3. april Oslo Konserthus Dvorak Stabat Mater Den norske Operas kor, Akademisk korforening, Frøydis Klausberger, sopran, Kari Hamnøy, alt, Caj Erstedt, tenor, Oddbjørn Tennfjord, bass. Dirigent: Per Åke Andersson.
28. mars Vang kirke Akademisk korforening, Ragnar Røgeberg, orgel, Guri Egge, sopran, Marit Osnes Aambø, alt, Mads Svendsen, tenor, Eivind Bøksle, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1992 19. og 20. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.–3. del Ragna Dahlen (s), Gro Bente Kjellevold (a), Thomas Ruud (t), Terje Stensvold (b), Bjørn Kleppe (orgel), Collegium Musicum. Dirigent Arnulv Hegstad.
1992 15. november Trefoldighetskirken Händel Dettinger Te Deum Birgit Gudim (s), Tone Kruse (a), Kjell Magnus Sandve (t), Ole Hermod Henriksen (b), Ann Torill Lindstad (orgel), Oslo byorkester. Dirigent Arnulv Hegstad.
J. Haydn Nelson-messe
1992 23. juni Holmenkollen Adrian/Bjørnov Which Witch Dollie De Luxe, Verdenskoret. Dirigent Jan Jensen
1992 Oslo domkirke Gounod Mors et vita. Første gang i Norge siden 1925. Ingjerd Oda Manto (s), Tone Kruse (a), Kjell Magnus Sandve (t), Njål Sparbo (b). Musikere fra Østlandets musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Dirigent Arnulv Hegstad
1991 21. og 22. desember Frogner kirke Bach Juleoratoriet, 1.–3. del Siri Torjesen (s), Åshild Kyvik Bauge (a), Sverre Sørborg (t), Petter Fegran (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
1991 12. desember Frogner kirke Vivaldi Magnificat, Beatus Vir, Dixit Dominus Collegium Musicum. Halgeir Schiager, orgel, Ragna Dahlen, sopran, Birgit Gudim, sopran, Tove Træsdal, alt, Paul Rullestad, tenor, Ole Hermod Henriksen, bass. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1991 30. september Lindemanssalen, Norges musikkhøgskole Verdi Stabat Mater Orgel: Terje Winge. Dirigent Juris Klavins.
1991 26. og 27. september Oslo konserthus Mahler 8. symfoni Sabine Hass (s), Hillevi Martinpelto (s), Hilde Leidland (s), Julia Hamari (a), Tone Kruse (a), James McCray (t), Per Vollestad (b), Aage Haugland (b), Oslo Filharmoniske Kor, Nordstrand kirkekor, Akademisk korforening, Sølvguttene. Dirigent Kent Nagano.
1991 24. august Hotel Plaza, Oslo Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov Which Whitch (utdrag). Dollie de Luxe. Dirigent Arnulv Hegstad.
Mozart Kyrie fra messe i C Dur
1991 24. april Trefoldighetskirken, Oslo Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov Which Whitch (utdrag). Dollie de luxe. Dirigent Arnulv Hegstad
1991 21. april Trefoldighetskirken Mozart Requiem Operakoret, Brittenkoret. Dirigent A. Johnstad
1991 16. mars Ullensaker kirke Bach Johannespasjonen Mona Julsrud (s), Birte Myhrstad (a), Per Sigmund Rettedal (t), Ole-Hermod Henriksen (b), Terje Stensvold (b)
17. mars Trefoldighetskirken
1991 2. februar Trefoldighetskirken Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov Which Whitch (utdrag). Dollie de Luxe. Dirigent Arnulv Hegstad.
Mozart Kyrie fra messe i C Dur
1991 6. januar Trefoldighetskirken Bach Juleoratoriet, 4.–6. del. Ragna Dahlen (s), Marit Gunilla Isaksen (s), Åshild Kyvik Bauge (a), Svein Bjørkøy (t), Paul Åge Johannessen (b), Collegium Musicum. Dirigent Arnulv Hegstad.
1990 15. desember Trefoldighetskirken Bach Juleoratoriet 1.–3. del Torgun Birkeland (s), Tone Kruse (a), Sverre Sørborg (t), Terje Stensvold (b), Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1990 10. november Oslo domkirke Ein deutsches Requiem Brahms Ragna Dalen (s), Jan Sødal (b). Oslo byorkester. Dirigent Arnulv Hegstad.
1990 3. oktober Trefoldighetskirken Mozart Requiem Brittenkoret, Operakoret, Drammens Byorkester. Dirigent Arnulv Hegstad.
1990 1. oktober Hotel Plaza, Oslo Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov Which Whitch (utdrag). Dollie de Luxe. Dirigent Arnulv Hegstad.
Mozart Kyrie fra messe i C Dur
1990 27. juni Trefoldighetskirken, Rolf Strangers begravelse Mozart Lacrimosa, fra Mozarts Requiem Magne Orvik, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad
1990 22. mai Trefoldighetskirken Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov Which Whitch Dollie de Lux. Dirigent Arnulv Hegstad
21. mai
20. mai
19. mai
9. juni
7. juni
6. juni
1990 4. april Bragernes kirke Brahms Ein deutsches Requiem Ragna Dahlen (s), Sverre Moe (b), Drammens Byorkester, St. Hallvard skolekor. Dirigent: Arnulv Hegstad.
29. april Østenstad kirke Anne-Marie Finnager (s), Sverre Moe (b), Drammens Byorkester, St. Hallvard skolekor, Brittenkoret. Dirigent Arnulv Hegstad.
1990 22. januar Ibsenhuset, Skien Benedicte Adrian, Ingrid Bjørnov Which Whitch Dollie de Lux. Dirigent Ann Sætre
23. januar Ibsenhuset, Skien
24. januar Ibsenhuset, Skien
14. februar Vang kirke Dollie de Luxe. Dirigent Arnulv Hegstad
15. november Trefoldighetskirken Dollie de Luxe. Dirigent Arnulv Hegstad

1980–1989[43]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1989 17. desember Ski kirke Bach Juleoratoriet 1.–3. del Sammensatt orkester v/Arne Monn-Iversen. Ragna Dahlen (s), Birthe Myrstad (a), Ivar Gilhuus (t), Njål Sparbo (b), Hallgeir Schiager, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1989 7. desember Rjukan Adrian, Bjørnhov Which Whitch Dollie de Lux. Dirigent Ann Sætre.
4. og 5. desember Trefoldighetskirken
1989 22. november Oslo domkirke J. Haydn Missa St. Caeciliae Sammensatt orkester. Ingjerd Oda Mantor (s), Åshild Kyvik Bauge (a), Bengt-Ola Morgny (t), Terje Stensvold (b). Hallvor Schiager, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1989 4. november Trefoldighetskirken Mozart Requiem Sammensatt orkester. Ellen Westberg Andersen (s), Marit Osnes Aambø (a), Ulf Øien (t), Oddbjørn Tennfjord (b), Magne Orvik orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1989 21. mai Trefoldighetskirken Adrian, Bjørnhov Which Whitch Dollie de Lux. Dirigent Ann Sætre.
22. mai
26. mai
6. juni
7. juni
8. juni
27. oktober Drammen teater
1989 16. mars Oslo domkirke Bach Johannespasjonen Sammensatt orkester. Ingjerd Oda Mantor (s), Åshild Kyvik Bauge (a), Ulf Øien (t), Ole-Hermod Henriksen (b), Trond Halstein Moe (b), Kåre Nordstoga, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 16. og 17. desember Trefoldighetskirken Bach Juleoratoriet, 1.–3. del Sammensatt orkester. Torgun Birkeland (s), Randi Stene (a), Caj Ehrstedt (t), Terje Stensvold (b) (16. des.) Trond Halstein Moe (b) (17. des.), Kåre Nordstoga, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 5. november Trefoldighetskirken Mozart Requiem Sammensatt orkester. Toril Carlsen (s), Randi Eriksen (a), Svein Bjørkøy (t), Terje Stensvold (b), Kåre Nordstoga, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 11. september Henie-Onstad kunstsenter. Ny Musikks 50-årsjubileum. Kolberg Plym-Plym. Aurorakvartetten, Knut Risan (resitasjon). Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 29. mai Liszt-akademiet, Budapest Puccini
David Monrad Johansen
Messa di Gloria
Voluspå
Szombately symfoniorkester. Ellen Wstberg Andersen (s), Randi Eriksen (a), Istvan Rozsos (t), Terje Stensvold (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 26. mai FN-senteret, Wien Grieg, Tveit og norske folkemelodier A cappella. Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 25. mai Votivkirche, Wien Puccini
Johansen
Messa di Gloria
Voluspå
Szombately symfoniorkester. Ellen Westberg Andersen (s), Randi Eriksen (a), Istvan Rozsos (t), Terje Stensvold (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
23. mai Szombately, Ungarn
1988 25. april Lillestrøm kirke Puccini
Johansen
Messa di Gloria
Voluspå
Follo symfoniorkester, Romerike symfoniorkester. Ellen Westberg Andersen (s), Randi Eriksen (a), Ivar Gilhus (t), Terje Stensvold (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
1988 24. april Ås videregående skole Puccini
Johansen
Messa di Gloria
Voluspå
Follo symfoniorkester, Romerike symfoniorkester. Ellen Westberg Andersen (s), Randi Eriksen (a), Ivar Gilhus (t), Terje Stensvold (b). Dirigent Arnulv Hegstad.
1987 24. november Trefoldighetskirken Britten Hymn to St. Cecilia Korsolister: Hilde Mehlum (s), Grethe Kielland (a), Einar Kjesbu (t), Åge Hanssen (b). Dirigent: Arnulv Hegstad.
Händel Ode on St. Cecilias Day Sammensatt orkester. Ingjerd Oda Mantor (s), Svein Bjørkøy (t), Tore Dingstad, cembalo. Dirigent Arnulv Hegstad.
1987 24. mai Tønsberg domkirke Grieg, di Lasso, Mendelssohn, Palestrina, Sandvold, Kvandal A cappella Korsolist: Grethe Kielland (a). Dirigent Arnulv Hegstad.
1987 28. januar Oslo konserthus. Groven Mot Ballade Kringkastingsorkestret. Akademisk korforening. Dirigent Arnulv Hegstad. Sendt på NRK Fjernsynet 12. april 1987.
Johansen Voluspå Kringkastingsorkestret. Akademisk korforening. Marianne Hirsti (s), Tone Kruse (a), Carsten Harboe Stabell (b). Dirigent Arnulv Hegstad. Sendt på NRK Fjernsynet 12. april 1987.
1986 5. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet 1.–3. del Collegium musicum. Liv Kjersti Knudsen (s), Åshild Kyvik (a), Tom Børge Martinsen (t), Paul Åge Johannessen (b), Terje Winge, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1986 4. og 5. september Oslo konserthus Kvam Querela Pacis. 1. gang i Oslo. Direktesending i NRK-radio av konserten 4. september. Oslo filharmoniske orkester. Akademisk korforening. Grex Vocalis. Dirigent O. Vanska
1986 23. august Universitetets Aula Norske folkemelodier A cappella The Manchester Chorale.[44] Dirigent Arnulv Hegstad.
1986 18. februar Oslo rådhus Norske folkeviser. A cappella. Dirigent Tor Skauge.

Åpning av VM i skiskyting.

1986 15. januar Oslo domkirke Mozart Missa Solemnis Collegium Musicum, med musikere fra Oslo filharmoniske orkester. [45]Ingjerd Oda Mantor (s), Åshild Kyvik (a), Scott Campbell (t), Paul Åge Johannessen (b). Kåre Nordstoga, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
Nystedt Coral - Song of Praise
Kvandal, Sandvold, Jacobsen A cappella
1985 13. juni Helgerud kirke Kvandal Draumkvædet Ellen Wertberg Andersen Reichl (sopran), Trond Oftung (orgel). Dirigent Arnulv Hegstad.
Åpning av 300-årsjubileet for Bach og Händel. Kong Olav og kronprinsesse Sonja til stede.
Jacobsen Logos, uroppførelse.
Sandvold Fem latinske Kirkekor (nr. 1 og 3)
1985 27. mars Sarpsborg kirke Bach Johannespasjonen Ellen Westberg Andersen (sopran), Vessa Hanssen (alt), James Griffett (tenor), Eivind Bøksle (bass), Carsten Harboe Stabell (bass), Paul Åge Johannessen (bass). Korsolister: Liv Sunniva Eriksen (sopran), Rasmus Eger (tenor)/Einar Kjesbu (tenor), Roy Markussen (bass). Magne Orvik, orgel. Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
26. mars Trefoldighetskirken
1985 14. mars Oslo konserthus, direkte sending NRK Händel Kong Salomo Irma Urrila (sopran), Marianne Hirsti (sopran), Charles Brett (kontratenor), Robert Tear (tenor), Michael Rippon (bass). Oslo Filharmoniske Kor og orkester. Dirigent Terje Kvam.
13. mars Oslo Konserthus
1985 4. januar Oslo domkirke Bach Juleoratoriet, 4., 5. og 6. del Ellen Westberg Andersen (sopran), Helga Botn (sopran, ekko), Åshild Kyvik (alt), Wynford Evans (tenor), Paul Åge Johannessen (bass). Kåre Nordstoga, orgel. Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1984 23. desember Trefoldighetskirken Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 3. del. Torgun Birkeland (sopran), Vessa Hanssen (alt), Svein Bjørkøy (tenor), Oddbjørn Tennfjord (bass). Kåre Nordstoga, orgel. Sammensatt orkester. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1984 6. desember Oslo Konserthus Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 3. del. Torgun Birkeland (sopran), Randi Stene (alt), Wynford Evans (tenor), Oddbjørn Tennfjord (bass). Kåre Nordstoga, orgel. Sammensatt orkester. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1984 22. februar Oslo Konserthus. TV-opptak, sendt 23. april 1984, reprise 13. mars samme år. Puccini Messa di Gloria Tom Børge Martinsen (tenor), Terje Stensvold (bass). Kringkastingsorkestret. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1983 7. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 3. del Wenche Aukner (sopran), Tone Kruse (alt), Svein Bjørkøy (tenor), Oddbjørn Tennfjord (bass). Kåre Nordstoga, orgel. Musikere fra Kringkastingsorkestret. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1983 1. juli Oslo Konserthus Direktesending radio og TV. Reprise i desember 1983. Verker av Nordheim (Venit Rex, fanfare), Søderlind (Olavshymne), Kalman, Mascagni, Grieg. Oslo Filharmoniske Orkester. Dirigent: Mariss Jansons.
Festkonsert i anledning kong Olav Vs 80-årsdag.
1983 5. januar Oslo domkirke Bach Juleoratoriet. 4., 5. og 6. del. Irma Urrila (sopran), Marianne Andersen (sopran, ekko), Tone Kruse (alt), Kåre Bjørkøy (tenor), John Magnuson (bass). Terje Kvam, orgel. Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1982 3. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 3. del Turid Nordal Haavik (sopran), Tone Kruse (alt), Svein Bjørkøy (tenor), John Magnuson (bass). Anfinn Øien, orgel. Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1982 20. september Oslo Konserthus. Direktesending radio og TV. Norsk musikk. Kringkastingsorkesteret. Dirigent Sverre Bruland.

Kong Olavs 25-års regentjubileum.

1982 3. mars Oslo Konserthus Beethoven Messe i C-dur Irma Urrila (sopran), Kristine Kloster (alt), Caj Ehrstedt (tenor), Oddbjørn Tennfjord (bass). Rolf Karlsen, orgel. Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1982 7. januar Oslo domkirke Bach Juleoratoriet, 4., 5. og 6. del. Ellen Westberg Andersen (sopran), Marianne Andersen (sopran, ekko), Anne Gjevang (alt), William M. Dresskell (tenor), John Magnuson (bass). Rolf Karlsen, orgel. Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1981 13. desember Hasle kirke Bach Juleoratoriet, utdrag. Liv Birkeland (sopran), Tor Gilje (tenor). Kjell Johnsen, orgel. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1981 8. desember Oslo Konserthus Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 3. del. Turid Nordal Haavik (sopran), Anne Gjevang (alt), William. Dresskell (tenor), John Magnuson (bass). Rolf Karlsen, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.
1981 25. mars Oslo Konserthus. TV-opptak, sendt 17. april 1981. Dvorak Stabat Mater Toril Carlsen (sopran), Anne Gjevang (alt), Kåre Bjørkøy (tenor), Terje Stensvold (bass). Kåre Nordstoga, orgel. Musikere fra Kringkastingsorkestret. Dirigent Arnulv Hegstad.
1980 3. desember Oslo Konserthus Bach Juleoratoriet, 1., 2. og 3. del. Frøydis Klausberger (sopran), Vessa Hanssen (alt), Kåre Bjørkøy (tenor), Oddbjørn Tennfjord (bass). Rolf Karlsen, orgel. Dirigent Arnulv Hegstad.

1970–1979[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1979 12. desember Jar kirke Bach Juleoratoriet Musikere fra kringkastingsorkesteret. Dirigent Arnulv Hegstad.
29. november Oslo Konserthus Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1979 14. november Oslo konserthus Cherubini Requiem c-moll Filharmonisk Selskaps Orkester.
Johansen Voluspå
1979 17. mai Reykjavík Johansen Voluspå Islands symfoniorkester. Dirigent Arnulv Hegstad.
Kong Olav og president Kristján Eldjárn til stede.
1978 6. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet, 1.-3. del. Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
5. desember Jar kirke Collegium Musicum. Dirigent: Arnulv Hegstad.
3. desember Lillehammer kirke Lillehammer byorkester. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1978 25. mai Oslo domkirke Haydn Theresien-Messe. Første gang i Norge. Collegium Musicum. Oslo kammerkor. Dirigent Arnulv Hegstad.
1977 9. november Jar kirke Cherubini Requiem c-moll Kringkastingsorkesteret. Dirigent Arnulv Hegstad
13. april Vang kirke Hamar juniororkester. Toneheimkoret. Dirigent Øivin Fjeldstad.
7. mars Trefoldighetskirken Hamar juniororkester. Toneheimkoret. Dirigent Øivin Fjeldstad.
1976 Ingen konserter
1975 13. april Vang kirke Dvorak Stabat Mater Orgel: Sigmund Kvamme. Dirigent: Arnulv Hegstad.
10. april Oslo domkirke Kringkastingsorkesteret. Hamar Lærerskoles kor. Dirigent Arnulv Hegstad.
1974 24. oktober Snarøya kirke Gounod Messe solennelle en l'honneur de sainte Cécile. Orgel: Vigdis Simonsen. Dirigent: Øivin Fjeldstad.
1973 20. november Universitetets Aula Mozart Grosse messe Kringkastingsorkesteret. Dirigent Øivin Fjeldstad.
1972 Ingen konserter
1971 8. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet Erna Skaug (sopran), Vessa Hanssen (alt), Caj Erhstedt (tenor), Asbjørn Hansli (bass), Rolf Karlsen (orgel), Kjell Mørk Karlsen (cembalo).[46] Musikere fra OFO og Kringkastingsorkesteret. Dirigent Øivin Fjeldstad.
1970 9. desember NRK, fjernsynet Charpentier Te Deum. Første gang i Norge. Solister: Erna Skaug, Jartrud Ringdal, Astrid Hellesnes, Hans Glenne og Terje Stensvold.[47] Kringkastingsorkestret. Dirigent Øivin Fjeldstad.

1960–1969[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1969 23. mars Oslo domkirke Bach Magnificat Solister: Eva Torklep Larsen, Astri Hellesnes, Tor Gilje og James Brown. Orgelakkompagnement: Arild Sandvold. Dirigent: Jenö Hukvari.[48] Rolf Kåre Karlsen: orgelmusikk av Messiaen, cembalokonsert av J. S. Bach.
1968 Ingen konserter
1967 31. mars Universitetets Aula J. Haydn Santa Ceciliamesse. Første gang i Norge, overført på NRK Radio 22. november 1967.[49] Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Øivin Fjeldstad.
1966 Ingen konserter
1965 19. desember Oslo domkirke Bach Fra Juleoratoriet Orgel: Arild Sandvold. Dirigent: Arnulv Hegstad.
1965 10. november Universitetets Aula Honegger Kong David (Le Roi David) Filharmonisk Selskaps Orkester.
1965 13. januar Oslo domkirke Bach Juleoratoriet, del 4-6. Første gang i Norge.[29] Sissel Bjurbeck (sopran), Ruth Hagen (alt), Gunnar Martinsen (tenor), Egil Nordsjø (bass). Orgel: Arild Sandvold. Dirigent: Øivin Fjeldstad.[29]
1964 Ingen konserter
1963 18. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet Orgelakkompagnement: Kjell Ingebretsen. Dirigent Arild Sandvold.
1963 9. oktober Universitetets Aula Verdi Requiem Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Øivin Fjeldstad
1962 19. november Oslo domkirke Mozart Fra Grosse messe Orgel og direksjon: Arild Sandvold
1962 6. mai Universitetets Aula Mozart Grosse messe c-moll, 1. gang i Norge, i samarbeid med NRK. Kirsten Schulz, sopran, Eva Bereng, mezzo-sopran, Sven Olof Eliasson, tenor, Egil Nordsjø, bass. John Lammetun, repetitør. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Øivin Fjeldstad.
1961 15. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet Musikere fra OFO
1961 26. april Oslo domkirke Grieg Salmer Dirigent: Øivin Fjeldstad
1960 30. november Universitetets Aula Beethoven Missa solemnis Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Øivind Fjeldstad.
Kong Olav til stede.

1950–1959[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1959 18. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet Musikere fra OFO. Dirigent Øivin Fjeldstad.
1959 2. juni Teatro Massimo Vincenzo Bellini, Catania Grieg Landkjenning Teatro Massimo Bellinis symfoniorkester. Dirigent Øivin Fjeldstad.
Monrad Johansen Voluspå
1959 30. mai Teatro San Carlo, Napoli Grieg Landkjenning Teatro San Carlos symfoniorkester. Dirigent Øivin Fjeldstad.
Johansen Voluspå
1959 27. mai RIT, Roma Monrad Johansen Voluspå RIT symfoniorkester. Dirigent: Øivin Fjeldstad
1959 25. april Oslo rådhus Grieg Landkjenning. Byorkesteret. Dirigent Øivind Fjeldstad
1959 15. mars Universitetets Aula Johansen Voluspå Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Øivin Fjeldstad.
1958 16. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Øivin Fjeldstad.
1958 Skjærtorsdag NRK Radio Påskens koraler A cappella. Dirigent Anfinn Øien
1957 29. desember Lillehammer kirke Bach Juleoratoriet Sammensatt orkester. Dirigent Øivin Fjeldstad
13. desember Oslo domkirke
1957 1. oktober Oslo domkirke Islandsmoen Fra Requiem Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Øivin Fjeldstad.
Kong Haakons bisettelse.
1957 28. april Universitetets Aula Verdi Requiem Maria Boy (sopran), Giuseppa Salvi (mezzo), Romaso Frascati tenor), Salvatore Catania (bass), Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold (avskjedskonsert). Kronprins Olav tilstede under konserten.[50]
1956 22. april Skien kirke Mozart Fra Messe i C-dur Orgel: Sigurd Gangfløt. Dirigent: Arild Sandvold.
Händel Dettinger Te Deum
1955 11. desember Universitetets Aula Rosenberg Johannes Uppenbarelse, 1. gang i Norge. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Hilding Rosenberg.
1955 24. mars Oslo domkirke Händel Dettinger Te Deum Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arild Sandvold.
1953 3. april Théâtre de la Cité internationale, Paris Islandsmoen Fra Requiem Klaver: Hans Solum. Dirigent: Arild Sandvold.
1953 1. april Belgisk radio, Bryssel Islandsmoen Requiem Grand Orchestre Symphonique. Hans Solum, orgel. Dirigent: Arild Sandvold.
1952 3. april Oslo domkirke Franck Les Beautitudes Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arild Sandvold.
1951 11. mars Oslo domkirke Bach Orgel: Preludium og fuge i h-moll. Arild Sandvold
Magnificat, fem koraler. Eva Helseth (sopran), Eva Haxthov (sopran), Aslaug Schancke (alt), Gunnar Marthinsen (tenor), Waldemar Johnsen (bass), Magne Elvestrand (orgel), Rolf Kåre Karlsen (cembalo).[51] Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arild Sandvold.
1950 10. desember Oslo domkirke Bach Juleoratoriet Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arild Sandvold.
1950 10. desember Oslo domkirke Bach Johannespasjonen Kringkastingskorkesteret. Dirigent: Arild Sandvold.
1950 14. mai Oslo domkirke - gjenåpning Händel Fra Dettinger Te Deum Orgel og direksjon: Arild Sandvold.
Kong Haakon til stede.
Lindeman Halleluja
Sandvold Postludium

1940–1949[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1949 6. november Voss kirke Islandsmoen Requiem Orgel: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent Arild Sandvold
1949 3. november Korskirken, Bergen Islandsmoen Requiem Harmoniens orkester. Dirigent Arild Sandvold
1949 19. juni Trefoldighetskirken Lindberg Requiem. 1. gang i Norge Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
Jeppesen Te Deum Danicum. 1. gang i Norge.
1949 16. juni Trefoldighetskirken Islandsmoen Fra Requiem Orgel og direksjon: Arild Sandvold. Nordisk kirkemusikkfest.
1948 22. april Universitetets Aula Beethoven Missa Solemnis Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
1947 19. desember Vår Frelsers kirke. Islandsmoen Utdrag fra Requiem. Orgel: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold. Minnegudstjeneste, 50 urner fra konsentrasjonsleirene.
1947 Langfredag NRK-konsert Bach Matteuspasjonen Unni Bugge-Hansen, sopran, Solveig Sandvold-Jenssveen, alt, Sigurd Hoff, tenor, Johannes Berg-Hansen, bass, Egil Nordsjø, bass. Filharmonisk Selskaps Orkester. Orgel: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.[52]
1946 3. november Hønefoss kirke Islandsmoen Requiem Orgel: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.
1946 16. oktober NRK-sending Eggen Kong Olav Filharmoniske Selskaps orkester. Gunvor Mjelva (sopran), Svanhild Fremann (alt), Bjarne Buntz (tenor), Per Grønneberg (baryton), Trond Maahus (baryton), Egil Nordsjø (bass). Dirigent: Arild Sandvold.[53]
1946 20. september Vor Frue Kirke, København Islandsmoen Requiem København Filharmoniske Orkester
1945 4. november Vår Frelsers kirke Islandsmoen Requiem i utdrag. Orgel og direksjon:Arild Sandvold. Minnegudstjeneste for sjømenn og flyvere som omkom i Amerika.
1945 4. november Gamlebyen kirke Islandsmoen Requiem i utdrag. Orgel og direksjon: Arild Sandvold.
1945 16. september Universitetets Aula Lammers Det går et stille tog Filharmonisk Selskaps Orkester. Orgel: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold. Våre falnes dag.
Chr. Fugl En dalende dag
Olsen Ja, la oss strida
Islandsmoen Requiem i utdrag
1945 16. september Vår Frelsers kirke Islandsmoen Fra Requiem: Introitus, Sanctus, Agnus Dei Orgel og direksjon: Arild Sandvold. Minnegudstjeneste over krigens falne.
1945 10. juni Vår Frelsers kirke Haarklou Dette er dagen Orgel og direksjon: Arild Sandvold.
Sandvold Motett
Lindeman Amen, Halluja
1944 Ingen konserter
1943 27. november Petrus kirke Bach, Wegelius, Vulpius, Eken Orgelakkompagnement: Søren Gangfløt. Dirigent: Arild Sandvold.
1943 24. juni Moss kirke Islandsmoen Requiem Uroppførelse. Gunvor Mjelva, Svanhild Richvoldsen, Sigurd Hoff, Øystein Sinding-Larsen.[54] Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
25. januar Vår Frelsers kirke
14. januar Vår Frelsers kirke
1942 1. november Frogner kirke Islandsmoen Fire satser fra Requiem Orgelakkompagnement Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.
1941 23. oktober Universitetets Aula Eggen Olav Liljekrans, Kong Olav (utdrag) Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold. Eggens 60-årsdag.
1941 15. januar Konsert i NRK Lammers A cappella. Dirigent: Arild Sandvold.
1940 28. april Konsert i NRK Cherubini Requiem c-moll Kringkastingsorkesteret. Dirigent: Arild Sandvold.
1940 14. mars Universitetets Aula Cherubini Requiem c-moll. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Arild Sandvold.

1930–1939[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1939 28. desember Universitetets Aula Bach Juleoratoriet Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
1939 8. mai Universitetets Aula Wagner Parsifal (konsertant). Lasse Wager (Gurnemanz), Agnes Hansen Hvoslef (Kudry), Erik Bye (Amforta), Theodor Andresen (Parsifal). Andre soli var kormedlemmene Unni Bugge-Hansen (sopran), Castora Knudsen (alt), Morten Vatn (baryton) og Rolf Næss (tenor).[55] Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.[56]
4. mai
1938 26. mai Vinger kirke Bach, Irgens Jensen og Sandvold Orgelakkompagnement: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.
1938 7. april Universitetets Aula Beethoven Missa Solemnis Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
1937 13. desember Universitetets Aula Bach Juleoratoriet Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Arild Sandvold.
1937 23. mai Eidsvoll hovedkirke Bach, Grieg og Sandvold Orgelakkompagnement: Astrid Egeberg. Dirigent: Arild Sandvold.
1937 15. april Nationaltheatret Bach Matteuspasjonen, 1. gang hele verket Soffi Schønning, sopran, Fanny Elsta, alt, Sigurd Hoff, tenor, Morten Vatn, bass, Egil Nordsjø, bass. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold. Samarbeid med Landskoret og guttekoret Oslo domkor.[57][6]
Kong Haakon til stede.
1936 21. mai Kongsberg kirke Mendelssohn, Bach, Irgens Jensen og Lindeman. Orgelakkompagnement: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.
1936 23. mars Vår Frelsers kirke Mendelssohn Elias Hjørdis Ravnaas, Helga Flæten, Fanny Elsta, Castora Knutzen, Theodor Anderssen og Erik Bye. Rolf Karlsen, orgel. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.[58]
1935 15. desember Vår Frelsers kirke Bach Juleoratoriet Soffi Schønning (sopran), Ingerid Taae Jersin (alt), Sigurd Hoff (tenor) og Robert Dahl (bass). Orgelakkompagnement: Rolf Kåre Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.
1935 28. mars Vår Frelsers kirke Bach (Bachfest) Magnificat Ruth Stephansen Smith (sopran), Valborg Landsberg (alt), Sigurd Hoff (tenor), Johs Berg Hansen (bass), Willy Mittelbach (trompet), Waldemar Alme (cembalo), Rolf Schüttauf (fløyte), Per Wang (fløyte), Kees Lahnstein (oboe d’amore). Cæciliaforeningen, Filharmonisk Selskaps Kor, Holters korforening, Landskoret (tilsammen ca. 450 sangere).[59] Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Olav Kielland.
Kong Haakon, kronprins Olav og kronprinsesse Märtha, representanter for Stortinget, Regjeringen og ordføreren til stede.
Konsert i d-moll for to fioliner Ernst Glaser og Oscar Holst
Kantate for bass-solo og orkester: Ich habe genug Johs Berg Hansen. Filharmonisk Selskaps orkester.
Toccata og fuge i d-moll for orgel Arild Sandvold
1935 27. mars Vår Frelsers kirke Bach (Bachfest) Johannespasjonen Filharmonisk Selskaps Orkester
1934 22. september Vår Frelsers kirke. Eggen Kong Olav Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold. 7. Nordiske Musikkfest
1934 20. mai (pinsedag)[60] Nidarosdomen Eggen Kong Olav Trondhjems Symfoniorkester. Orgel: Ludvig Lindemann. Dirigent: Arild Sandvold.[60]
1933 17. desember Vår Frelsers kirke Bach Juleoratoriet Orgel: Rolf Karlsen. Dirigent: Arild Sandvold.
1933 19. oktober Universitetets Aula Eggen Kong Olav Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
1933 30. mars Vår Frelsers kirke. Eggen Kong Olav Uroppførelse[28] Filharmonisk Selskaps Orkester. Ludvig Nielsen (orgel). Solister: Astri Udnæs, Castora Knutzsen, Erling Krogh, Rolf Næss, Morten Vatn, Robert Dahl, John Nergaard og Moritz Indahl. Oslo domkor. Dirigent: Arild Sandvold.[28]
Kong Haakon og kronprinsesse Märtha til stede.
1932 29. november Vår Frelsers kirke Bach Juleoratoriet Filharmonisk Selskaps Orkester. Cembalo Waldemar Alme.[61] Dirigent: Arild Sandvold.

For første gang i Norge ble resitativene fremført til akkompagnement av cembalo.[27]

1932 10. mars Vår Frelsers kirke César Franck Les Béautitudes (1. gang i Norge)[27] Kirsten Flagstad, Hjørdis Ravnås, Fanny Elstad, Erling Krogh, Sigurd Hoff, Johs. Berg-Hansen, Albert Westwang. Orgel: Ludvig Nielsen. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Arild Sandvold.
1931 31. oktober Vår Frelsers kirke Brahms Ein deutsches Requiem Orgel: Eyvind Alnæs. Dirigent: Arild Sandvold.
1931 21. april Universitetets Aula Händel Salomo (1. gang i Norge) Kirsten Flagstad (Faraos datter), Ruth Stephansen Smith, Johan Strangstad, Filharmonisk Selskaps Orkester.[62][63] Dirigent Arild Sandvold.
16. april
1930 1. november Bragernes kirke Bach (Bachfest) 4 geistliche Chöre Orgel: Waldemar Alme. Dirigent: Arild Sandvold.
23. oktober Vår Frelsers kirke
1930 11. april Vår Frelsers kirke Bach (Bachfest) Johannespasjonen Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
1930 10. april Vår Frelsers kirke Bach (Bachfest) 4 geistliche Chöre A cappella. Dirigent: Arild Sandvold.
1930 9. april Vår Frelsers kirke. Bach (Bachfest) Magnificat Ingeborg Sandvik Kristensen (sopran), Rigmor Norby (sopran) Gudrun Sophie-Schiøtz (alt), Theodor Andresen (tenor), John Neergaard (bass), Ludvig Nielsen (orgel) og Waldemar Alme (cembalo). Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Arild Sandvold.
Kong Haakon og kronprins Olav til stede.
Trauer-Ode, Actus Tragicus Ingeborg Sandvik Kristensen (sopran), Gudrun Sophie-Schiøtz (alt), Theodor Andresen (tenor), John Neergaard (bass).

1920–1929[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1929 Ingen konserter.
1928 24. mars Vår Frelsers kirke Mozart Requiem Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Leif Halvorsen.
1927 4. april Vår Frelsers kirke Beethoven Missa Solemnis. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Leif Halvorsen.
1926 28. oktober Vår Frelsers kirke Brahms Ein deutsches Requiem Filharmonisk Selskaps Orkester Dirigent: Leif Halvorsen.
1926 21. april Vår Frelsers kirke Beethoven Missa Solemnis, 1. gang i Norge. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Leif Halvorsen.
19. april
1925 To vespergudstjenester i Vår Frelsers kirke og Frogner kirke.
1924 7. april Vår Frelsers kirke Haarklou Skabelsen og Mennesket

(verket tilegnet Cæciliaforeningen).[64]

Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Leif Halvorsen.
Kong Haakon VII og dronning Maud var til stede under konserten.
1923 10. mai Cirkus Verdensteater Lammers Fredsoratorium Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirgent: Leif Halvorsen.
1923 16. april Universitetets Aula Beethoven Symfoni nr. 9 Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Georg Schnéevoigt.
1923 6. april Vår Frelsers kirke Elling Se dagen bryter frem, Jeg ser deg søde lam, Hvor klarer det.[65] Orgel: Arild Sandvold. Dirigent: Leif Halvorsen.
Grieg Fire salmer med barytonsolo.[65]
1923 2. april Gustaf Vasa kyrka, Stockholm Elling og Grieg A cappella Dirigent: Leif Halvorsen.
1923 1. april Auditorium, det senere Vinterpalatset, Stockholm Lammers Fredsoratorium Konsertföreningens Orkester. Dirigent: Leif Halvorsen.
Kronprins Gustaf Adolf med følge var til stede under konserten.
1922 30. november Vår Frelsers kirke Brahms Ein deutsches Requiem Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Leif Halvorsen.
1922 10. mai Universitetets Aula Bach Johannespasjonen Filharmonisk Selskaps Kor. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Georg Schnéevoigt
1922 26. februar Universitetets Aula Lammers Fredsoratorium, uroppførelse. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Leif Halvorsen.

Konserten 18. februar var minnekonsert over Thorvald Lammers som døde 8. februar dette året.[66]

18. februar
21. januar
1921 29. april Vor Frelsers Kirke Bach (Bachfest). Johannespasjonen Elisabeth Rethberg (sopran), Emmi Leisner (alt), Hans Lismann (tenor), Wolfgang Rosenthal (bass), Johannes Berg-Hansen (bass).[67] Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Karl Straube.
1921 28. april Universitetets Aula Bach (Bachfest) Herkules på skilleveien Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Karl Straube.
1921 26. april Vor Frelsers Kirke Bach (Bachfest) Magnificat Elisabeth Rethberg (sopran), Marta Vestby (sopran), Emmi Leisner (alt), Hans Lissmann (tenor), Wolfgang Rosenthal (bass), Axel Andersen ( fløyte), A. Kleven (fløyte), F. Herbst (trombone). Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Karl Straube.
Kantate for Estomihi søndag: Sehet! Wir gehn hinauf gen Jerusalem Emmi Leisner (alt), Hans Lismann (tenor), Wolfgang Rosenthal (bass), Kurt Oberlein (obo). Dirigent: Karl Straube.
Kantate for 27. søndag etter Trinitatis: Wachet auf, ruft uns die Stimme Elisabeth Rethberg (sopran), Hans Lissmann (tenor), Wolfgang Rosenthal (bass), Hugo Kolberg (fiolin), Kur Oberlein (obo). Dirigent: Karl Straube.
Passaglia c-moll for orgel Arild Sandvold
1920 28. oktober Vor Frelsers Kirke Händel Dettinger Te Deum Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Karl Straube.
1920 6. mai Calmeyergatens misjonshus Beethoven Symfoni nr. 9 Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent: Georg Schnéevoigt.
5. mai Universitetets Aula
3. mai Universitetets Aula
1920 20. mars Vor Frelsers Kirke Händel Judas Maccabæus. Filharmonisk Selskaps Orkester. Dirigent Leif Halvorsen.
27. mars
24. april

1910–1919[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1919 31. mai Bergen Domkirke Händel Dettinger Te Deum Bergen byorkester. Dirigent: Karl Nissen.
30. mai Bergen Domkirke Bergen byorkester. Dirigent: Karl Nissen.
1. april Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
29. mars Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
1918 4. desember Vor Frelsers Kirke Bach Utdrag av Juleoratorium Orgelakkompagnement Eyvind Alnæs.
Händel Utdrag av Judas Maccabæus
Bach Utdrag av Johannespasjonen
Händel Utdrag av Dettinger Te Deum
1918 15. mars Fredrikshalds kirke Bach Juleoratoriet, 1. 2. og 3. del Orgelakkompagnement. Dirigent Karl Nissen.
13. mars Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
12. mars Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
9. mars Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
1917 20. januar Vor Frelsers Kirke Johann Sebastian Bach Juleoratoriet, 1. 2. og 3. del Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
13. januar
1916 25. mars Logens Store Sal Beethoven Fantasi, op. 80. Nationatheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
1916 12. februar Vor Frelsers Kirke Mozart Requiem Nationalthatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
5. februar
1915 20. november Logens Store Sal Lammers På Akershus Musikforeningen. Dirigent Karl Nissen.
1915 17. april Vor Frelsers Kirke Händel Judas Maccabæus Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
10. april
1915 17. april Vor Frelsers Kirke Händel Judas Maccabæus Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
10. april
1915 27. mars Logens Store Sal Beethoven Symfoni nr. 9 Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
1914 24. oktober Vor Frelsers Kirke Joseph Haydn Skapelsen Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen
15. juni Vor Frelsers Kirke Haarklou Hymne Orgelakkompagnement: Eyvind Alnæs. Kristiania Musikerforening. Handelsstandens Sangforening. Holters korforening. Kra. Lærerstands Bl. kor. Kvindelige Studenters Sangforening. Dirigent Per Winge.
7. juni Winther-Hjelm Bønn
Jubileumsutstillingens konsertsal Holter Til Fædrelandet Nationaltheatrets orkester. Kristiania Musikerforening. Handelsstandens Sangforening. Holters korforening. Kra. Lærerstands Bl. kor. Kvindelige Studenters Sangforening. Dirigent Iver Holter.
3. juni Jubileumsutstillingens konsertsal Elling Den forlorne søn (Den fortapte søn)[68] Solister: Sigrid Bakke, Marta Vestby,[69] Erik Ole Bye, Carl Hagman. [70]Nationaltheatrets orkester. Kristiania Musikerforening. Handelsstandens Sangforening. Holters korforening. Kra. Lærerstands Bl. kor. Kvindelige Studenters Sangforening. Dirigent Catharinus Elling.
1. juni Jubileumsutstillingens konsertsal Johan Selmer Selvmorderen og pilegrimene Nationaltheatrets orkester. Kristiania Musikerforening. Handelsstandens Sangforening. Holters korforening. Kra. Lærerstands Bl. kor. Kvindelige Studenters Sangforening. Dirigent Karl Nissen.
14. mai Jubileumsutstillingens konsertsal Sinding Jubileumskantate Nationaltheatrets orkester. Kristiania Musikerforening. Handelsstandens Sangforening. Holters korforening Kra. Lærerstands Bl. kor. Kvindelige Studenters Sangforening. Dirigent Christian Sinding.
18. januar Bragernes kirke Joseph Haydn Skapelsen Solister: Elisabeth Munthe Kaas Sandvik, Hakon Dons og Halfdan Rode, Eyvind Alnæs (orgel). Nationaltheatrets orkester (i Oslo). Dirigent Karl Nissen.[71]
17. januar Vor Frelsers Kirke
10. januar Vor Frelsers Kirke
1913 6. april Bragernes kirke Johannes Brahms Ein deutsches Requiem Orgelakkompagnement. Dirigent Karl Nissen.
15. mars Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
8. mars Vor Frelsers Kirke Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
1912 11. mai Vor Frelsers Kirke Bach Johannespasjonen Nationaltheatrets orkester. Dirigent Karl Nissen.
Kong Haakon VII og dronning Maud til stede.
4. mai
1911 Ingen konserter
1910 23. april Vor Frelsers Kirke Palestrina Tu es Petrus Nationaltheatrets orkester. Dirigent Thorvald Lammers
16. april Logens store sal Cherubini Requiem c-moll

1900–1909[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1909 Ingen konserter
1908 10. desember Vor Frelsers Kirke, Oslo Altnicol, Pergolesi, Mozart, Grieg Kyrie, Stabat Mater, Ave verum corpus, Salmer Amatørstrykeorkester, dirigent Thorvald Lammers
1908 7. mai Brødrene Hals konsertsal Lammers, Palestrina, Bennet, Grieg, Loewe m.fl. Nanne Storm, klaver. Dirigent Thorvald Lammers
1907 7. desember Vor Frelsers Kirke Mozart Requiem Nationaltheatrets orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
Kong Haakon til stede.
24. april Logens store sal Ulsaker, Schubert, Brahms, Haydn, Sibelius, Lammers, Sinding. Velle Vellesen, klaver. Dirigent Thorvald Lammers.
1906 8. desember Vor Frelsers Kirke Mozart Requiem Nationaltheatrets orkester
28. mars Brødrene Hals konsertsal Palestrina, Elling, Marenzio, Dowland, Morley, Schumann. Nanne Storm, klaver, strykere (fiolin): Maja Bang, Ingeborg Hansen, Augusta Caspary, og Dagny Rygh.[72] Dirigent Thorvald Lammers.
Elgar Sne (damekor)
1905 2. mai Vor Frelsers Kirke Söderman, Palestrina, Klein, Händel, Praetorius, Schubert. Gina Oselio (sopran). Eyvind Alnæs, orgel. Dirigent Thorvald Lammers.
8. mars Brødrene Hals konsertsal Nordaak, Selmer, Dowland, Lindblad Nanne Storm, klaver. Dirigent Thorvald Lammers.
1904 5. november Brødrene Hals konsertsal Bortaninski Du Herre stærk og stor. Nanne Storm, klaver. Dirigent Thorvald Lammers.
Prætorius Julesang
Brahms Drei Frauenchöre
21. mai Vor Frelsers Kirke Bach Johannespasjonen Nationaltheatrets orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
25. februar Brødrene Hals konsertsal Gade, Grieg, Sinding Aarstidsbilleder, Ave Maris Stella, Til Molde Nanne Storm, klaver. Dirigent Thorvald Lammers.
1903 5. desember Brødrene Hals konsertsal Palstrina, Anerio, Schubert Johan Backer Lunde, klaver. Dirigent Thorvald Lammers.
25. april
2. mai
Vor Frelsers Kirke Joseph Haydn Skabelsen Nationaltheatrets orkester. Dirigent Thorvald Lammers
22. februar Nationaltheatret Mozart Ave verum Nationaltheatrets orkester. Dirigent Johan Halvorsen. Konsert for arbeidsløse
Kjerulf Troubaduren
14. februar Turnforeningens festsal Casciolini, Pergolese, Mozart, Kjerulf. Nationaltheatrets strygeorkester. Dirigent Thorvald Lammers.
1902 7. desember Calmeyergadens misjonshus Palestrina, Schubert, Anerio, Schumann, Händel, Mendelssohn. Johan Backer Lunde, klaver. Dirigent Thorvald Lammers. Første konsert som Cæciliaforeningen.
4. desember Brødrene Hals Konsertsal
24. april Vor Frelsers Kirke Bach Juleoratoriet 1. og 2. del. Nationaltheatrets orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
Mendelssohn 42. Psalm
1901 9. mai Vor Frelsers Kirke Schütz. Cherubini, Händel, Rossini, Franck Christian Cappelen, orgel. Dirigent Thorvald Lammers
1900 Ingen konserter

1890–1899[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1899 3. og 6. desember Vor Frelsers kirke, Oslo Palestrina, Anerio, Bai, Bach, Mozart, Mendelssohn, Beethoven med flere Lammers: salmer av Beethoven, N. Methlie (bass) arie fra Skabelsen av Haydn.[73] Christian Cappelen, orgel. Dirigent Thorvald Lammers. Konserten 6. desember ble holdt «Til Indtækt for de forulykkede Fiskeres Efterladte».[74]
1899 3. mai Vor Frelsers kirke, Oslo Palestrina, Bai, Bach, Händel Thorvald Lammers: arie fra Judas Maccabæus, Mally Lammers: to sanger av Bach, Kitty Hedenskou og Lulle Haanshus: duett fra oratoriet Josua, Cappelen: Bach-fantasi, fuga i e-moll (første gang i Norge)[75] og arioso av Händel.[76] N. Methlie (bass), Christian Cappelen, orgel. Sangsolister: Kitty Hedenskou, Lulle Haanshus og Mally Lammers. Dirigent Thorvald Lammers.[77]
1898 24. november Bragernes kirke Anerio, Palestrina, Praetorius, Bortnjanskij, Schumann, Mendelssohn Ukjent Christian Cappelen, orgel. Dirigent Thorvald Lammers.
1. desember Vor Frelsers kirke, Oslo
1898 3. og 10. februar Vor Frelsers kirke Anerio Christus factus est Christian Cappelen, orgel. Dirigent Thorvald Lammers.
Corsi Adoramus
Palestrina Kyrie, Ecce, quomodo moritus justus
Praetorius Gammel julesang
Bortnijanskij Bøn
Bach, Schütz, Franck, Pergolesi, Händel Ukjent
1897 Ingen konserter
1896 13. og 26. mai Vor Frelsers kirke Beethoven Messe C-dur Christiania Theaters orkester. Mally Lammers (sopran), Eva Nansen (alt), Rolf Hammer (tenor), Johannes Johnsen (bass).[78] Dirigent Thorvald Lammers.
1896 15. februar Logens Store Sal Rubinstein Requiem für Mignon Piano Maja Michelsen. Dirigent Thorvald Lammers.
Gade Aarstidsbilleder
Schumann, Beethoven, Lammers Sanger
1895 16. og 17. november Logens Store Sal Holter Kantate for Forf., Høstmessen. Uroppførelse. Christiania Theaters orkester. Dirigent Iver Holter.
1895 27. april og 4. mai Vor Frelsers kirke Händel Josva. Første gang i Norge. Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
1894 2. og 5. mai Vor Frelsers kirke Bach Johannespasjonen. Første gang i Norge. Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
1893 29. november Logens Store Sal Kjerulf Troubadouren Op.17b[79], del av en Kjerulf-aften. Rolf Hammer, tenor, Maja Michelsen, piano. Dirigent Thorvald Lammers.
1893 6. mai Logens Store Sal Mendelssohn Elias, første del. Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
1892 13. desember Brødrene Hals' konsertsal Elling Evig Mally Lammers, Martha Segelcke, Rolf Hammer. Erika Nissen, piano. Dirigent Thorvald Lammers.[80]
Schubert Ständchen
Brahms Darthulas gravsang
Haydn Der Augenblick
Sinding Til Molde
1892 9. april Vor Frelsers kirke Palestrina Missa brevis A cappella. Dirigent Thorvald Lammers.
1891 14. og 21. november Tivolis Cirkuslokale Grieg Foran Sydens kloster, Op.20. Tekst Bjørnstjerne Bjørnson. Ellen Gulbrandsson, Camilla Wiese, Musikforeningens Kor. Kristiania Theaters Orkester. Tivoli Orkester. Dirigent Edvard Grieg.[81]
Konsertene ble arrangert i anledning Edvard Griegs 25-årsjubileum som pianist og komponist i Kristiania.[81] Prins Eugen tilstede ved konserten 14. november.
Grieg Scener af Olav Trygvasson.
1891 7. november Logens Store Sal Beethoven Fantasi op. 80. Christiania Theaters orkester. Erika Nissen, piano. Dirigent Thorvald Lammers.
1891 18. april Vor Frelsers kirke Mendelssohn Paulus Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
1890 15. november Vor Frelsers kirke Händel Judas Maccabæus Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
1890 27. mai Arbeiderforeningens Festsal, Trondhjem Norsk folkekonsert, blandet program Sara Flock, piano. Dirigent Thorvald Lammers.
1890 25. mai Vor Frue kirke, Trondhjem Händel Judas Maccabæus Trønderske instrumentalister. Dirigent Thorvald Lammers.
1890 19. april Vor Frelsers kirke Händel Judas Maccabæus Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.

1880–1889[3]

rediger
År Dato Sted Komponist Verk Medvirkende
1889 11. mai Vor Frelsers Kirke Bach Magnificat Solister: Mally Lammers, Camilla Wiese, «en amatrise», Sigurd Lunde, «en amatør.»[82] Christian Cappelen, orgel, Christiania Theaters orkester. Dirigent: Thorvald Lammers.
4. mai Mendelssohn Den 42. Salme
1889 16. februar Logens Store sal Grieg Folkeviser for baryton-solo med mannskor[83] Piano: Per Winge. Dirigent og baryton: Thorvald Lammers.
Schumann Zigeunerleben, blandet kor.
1888 9. mai Vor Frelsers Kirke Mozart Requiem Christiania Theaters orkester. Dirigent: Thorvald Lammers.
5. mai
1888 18. mars Festningens gymnastikksal Rubinstein Requiem for Mignon (etter Wilhelm Meisters læreår av Goethe), 1. gang i Norge Eva Sars[84], Lizzie Winge, piano, Christian Cappelen, harmonium. Dirigent: Thorvald Lammers.
18. februar Logens Store sal
1887 5. mai Vor Frelsers Kirke Händel Messias Christiania Theaters orkester. Dirigent: Thorvald Lammers.
30. april
1887 5. februar Brødrene Hals konsertsal Sinding Til Molde, kantate, uroppførelse Medvirket i Thv. og Mally Lammers' konsert. Dirigent Thorvald Lammers.
1886 15. mai Vor Frelsers Kirke Händel Judas Maccabæus, 1. gang i Norge Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
8.5
1886 4. mars Logens Store sal Beethoven Symfoni nr. 9 Hildur Schirmer, Sofie Bonnevie, en amatør, Thorvald Lammers. Musikforeningen. Dirigent Johan Selmer.
27. februar
1886 13. februar Logens Store sal Wagner Sentas ballade og «Spindekoret» fra Den flyvende hollender (andre akt), kvinnekor.[85][86] Første gang i Kristiania. Medvirkende i Musikforeningens konsert. Solist baronesse Lona Gyldenkrone.[86] Dirigent Johan Selmer.
1885 Ingen konserter Lammers oppholdt seg i utlandet.[87]
1884 22. november Vor Frelsers Kirke Mendelssohn Elias, 1. del.[88] Mally Lammers (sopran), alt (amatør), tenor (amatør), Thorvald Lammers (bass).[89] Christiania Theaters orkester. Dirigent Johan Hennum.
3. mai
1883 1. desember Festningens gymnastikksal Palestrina Gloria Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
Praetorius Coral
Cherubini Requiem c-moll
1883 5. mai Vor Frelsers Kirke Bach Juleoratoriet, første gang i Norge Mally Lammers (sopran), Camilla Wiese (alt), to amatører (tenor og bass), Christian Cappelen (orgel).[90] Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
28. april
1882 11. november Logens Store sal Gounod Ave Verum Musikforeningens andre konsert, under ledelse av Johan Svendsen. Kordirigent Thorvald Lammers.[91]
Norman Det guddommelige lys etter en tekst av J.S. Welhaven (samlingen Digte, fra 1860).[92][93]
Schumann Tre sanger: Der Schmied, Sommerlied og Romanze von Gänsebuben.
1882 30. september Logens Store sal Svendsen Formælingskantate. Musikforeningen. Dirigent Johan Svendsen.
1882 20. mai Vor Frelsers Kirke Mendelssohn Oratoriet Paulus, del I Mally Lammers (sopran), Camilla Wiese (alt), to amatører, Christian Cappelen, orgel.[94] Christiania Theaters Orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
15. mai
1882 15. april Logens Store sal Mendelssohn Die erste Walpurgisnacht, 1. gang i Norge[24] Musikforeningen. Dirigent Johan Svendsen.
1882 25. mars Logens Store sal Schumann To sanger Medvirket i Musikforeningens konsert. Dirigent Thorvald Lammers.
1882 28. februar Logens Store sal Schumann Tre sanger Medvirkende i Edmund Neuperts konsert. Dirigent Thorvald Lammers.
Kong Oscar II og kronprins Gustav til stede.
1881 17. desember Logens Store sal Beethoven Fantasi op. 80 C-dur Musikforeningen, Edmund Neupert, piano. Dirigent Johan Svendsen.
1881 20. oktober Festningens gymnastikksal Johan Svendsen Bryllupskantate. Rhapsodi nr. 3. Musikforeningen. Dirigent Johan Svendsen.

Uroppførelsen var del av Universitetets fest i anledning giftermålet mellom kronprinsparet Oscar Gustav Adolf og Sofia Maria Victoria.[95]

19. oktober Universitetets festsal Bryllupskantate
18. oktober Universitetets festsal Bryllupskantate (Uroppførelse).[95]
1881 25. mai Vor Frelsers Kirke Händel Messias 1. og 2. del. 1. gang i Norge. Hildur Schirmer (sopran), Ingeborg Petersen (sopran), Camilla Wiese (alt), Wilhelm Kloed (tenor), Thorvald Bohr (amatør, bass). Orgel: Chr. Cappelen, Christiania Theaters orkester. Dirigent Thorvald Lammers.[96]
21. mai
7. mai.
1881 9. april Festningens gymnastikksal. Beethoven Symfoni nr. 9.
 1. gang i Norge.[21]
Hildur Schirmer (sopran), Fru Bonnevie, Hans Brun, Thorvald Lammers. Musikforeningen. Dirigent Johan Svendsen.
2. april Logens Store sal.
1881 26. februar Logens Store sal Beethoven Fantasi op. 80 Christiania Theaters orkester, Erika Nissen, piano. Dirigent Johan Hennum.
Kong Oscar II overvar konserten.
1881 19. februar Brødrene Hals konsertsal Johannes Brahms a) Minnelied (minnesang), b) Der Bräutigam, c) Barcalore[97] Korforeningens damekor. Dirigent Thorvald Lammers.
1880 20. november Logens Store sal Mendelssohn Auf dem See Arrangement: Musikforeningens andre konsert.[98] Dirigent Thorvald Lammers¨.
Schumann Der Traum og Schön Rohtraut
1880 8. mai Logens Store sal[99] Schubert 23. Psalm Ingeborg Petersen. Folketheatrets orkester. Dirigent Thorvald Lammers.
Händel Arie fra Judas Maccabæus
Cherubini Requiem i c-moll[100]

Diskografi

rediger

Litteratur

rediger
 • Festskrift i anledning av Cæciliaforeningens 40 aars jubilæum : Bachfesten i Kristiania 26. til 29. april 1921[101]
 • Festskrift ved den annen norske Bachfest i Oslo 9.-11. april 1930 i anledning av Cæciliaforeningens 50-årsjubileum[102]
 • Norges eldste oratoriekor Cæciliaforeningen gjennom 100 år : 1879 - 1979[103]
 • Arild Sandvold, 1895-1984 : vår fremste kirkemusiker : et minneskrift i anledning 100-årsdagen for hans fødsel[104]

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ a b c d e f g h i ceciliaforeningen.no[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ Herresthal, Harald; Høgset, Carl (1985). Festskrift til Knut Nystedt. Norsk musikforlag. s. 44. ISBN 8270930393. «I Oslo er Arnulv Hegstad en sentral skikkelse som leder av Norges eldste oratoriekor, Cæciliaforeningen.» 
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m Libæk, Rudolf: Cæciliaforeningen gjennom 100 år, 1879–1979
 4. ^ Gjengitt i Aftenposten nr. 7, 10. februar 1922
 5. ^ a b c d Redaktør i Nordlys Haakon Løken, referert i Rudolf J. Libæk: Cæciliaforeningen gjennom 100 år, besøkt 16. november 2014
 6. ^ a b c d Libæk, Rudolf J. (1979). Norges eldste oratoriekor Cæciliaforeningen gjennom 100 år: 1879 - 1979. [Oslo]: Cæciliaforeningen. s. 43, 107. 
 7. ^ Bach-festen i Oslo 1921 (1921). Festskrift i anledning av Cæciliaforeningens 40 aars jubilæum: Bachfesten i Kristiania 26. til 29. april 1921. [Kristiania]: [Cæciliaforeningen]. s. 8. 
 8. ^ a b Harald Herresthal: Arild Sandvold 1895-1984. Vår fremste kirkemusiker. ISBN 82-7093-276-0
 9. ^ «Bachfeste». Neue Bachgesellschaft e.V. Besøkt 8. november 2015. 
 10. ^ a b Borgstrøm, Hjalmar (7. mars 1921). «Cæciliaforeningens Bachfest. Den første i Skandinavien». Aftenposten. s. 5. 
 11. ^ «Orgelkursus». Aftenposten. 31. juli 1919. s. 4. 
 12. ^ Harald Herresthal: Musikkmetropolen Leipzig og Edvard Grieg.i Jarle Simensen (red.): Tyskland - Norge. Den lange historien. Aschehoug 1999 ISBN 82-518-3857-6
 13. ^ a b «Solistvalget ved Bachfesten. Hvad Cæciliaforeningens formand forteller». Aftenposten. 26. april 1921. s. 4. 
 14. ^ a b Borgstrøm, Hjalmar (25. oktober 1920). «Koncert og foredrag. Notiser». Aftenposten. s. 2. Besøkt 8. november 2015. 
 15. ^ Hambro, Edvard (20. april 1921). «Lidt om den store Bach-fest». Aftenposten. s. 3. 
 16. ^ Ulvestad, Marius Moaritz (30. april 1921). «Bachfesten og de udenlandske kunstnere. End vore egne?». Aftenposen. s. 4. 
 17. ^ «Bachfesten. Norske eller udenlandske kunstnere». Aftenposten. 11. mai 1921. s. 6. 
 18. ^ «Bachfestens fjerde koncert». Aftenposten. 30. april 1921. 
 19. ^ a b «Festskrift ved den annen norske Bachfest i Oslo 9.-11. april 1930 i anledning av Cæciliaforeningens 50-årsjubileum». www.nb.no. Besøkt 1. januar 2022. 
 20. ^ Konsertprogram. Cæciliaforeningen. 2016. «Noen tidligere fremføring i Norge er ikke kjent.» 
 21. ^ a b «Musikforeningens 6te Concert (annonse)». Aftenposten. 7. april 1881. Besøkt 12. november 2015. 
 22. ^ Aftenposten, annonse 23. mai 1881
 23. ^ a b Finn Benestad og Dag Schjelderup-Ebbe (1980). Edvard Grieg, mennesket og kunstneren. Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard). ISBN 8203102395. 
 24. ^ a b Aftenposten (annonse) 14. april 1882
 25. ^ «Aftenposten». Aftenposten. 30. april 1883. «Rob. Franz har bearbeidet Oratoriets tre første Dele, og efter denne Bearbeidelse opførtes de her.» 
 26. ^ «Salomo - Händels herlige oratorium som Cæciliaforeningen oppfører neste uke». Aftenposten. 9. april 1931. 
 27. ^ a b c Tronshaug, Hans Jacob (1998). Oslo domkirkes orgelhistorie: orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. [Oslo]: Domkirken. s. 106. ISBN 8299463203. 
 28. ^ a b c Aftenposten, 14. mars 1933.
 29. ^ a b c Morgenbladet, onsdag 13. januar 1965
 30. ^ Con Takt og Tone, jubileumsskrift 1989.
 31. ^ a b Märkische Allgemeine: Premiere in Deutschland Arkivert 19. september 2013 hos Wayback Machine. lest 26. august 2013
 32. ^ «Märkische Allgemeine: Des Bruders Werk heimgebracht, lest 28. august 2013». Arkivert fra originalen 30. desember 2013. Besøkt 28. august 2013. 
 33. ^ Det norske kongehus, internettsiden besøkt 20. mai 2014
 34. ^ Konsertprogram
 35. ^ Konsertprogram
 36. ^ Konsertprogram.
 37. ^ a b c Konsertprogram
 38. ^ Brorson/Elling (1932). «Hvad er det godt at lande». Norsk Musikkforlag. Besøkt 20. oktober 2017. 
 39. ^ Konsertprogram, 5. mai 2014
 40. ^ Sveriges Kungahus, internettsiden Arkivert 8. mai 2014 hos Wayback Machine. besøkt 7. mai 2014
 41. ^ Det norske kongehus, internettsiden besøkt 7. mai 2014
 42. ^ a b Con Takt og Tone, medlemsblad i Cæciliaforeningen 2004 «Fra 110 til 125 år 1989-2004».
 43. ^ a b c d e f g h i j k l Cæciliaforeningens jubileumsskrift Con Takt og Tone for perioden 1989 til 2004.
 44. ^ Internettsiden til The Manchester Choral besøkt 14. april 2014
 45. ^ Aftenposten 14. januar 1986.
 46. ^ Aftenposten, annonse 6. desember 1971
 47. ^ Aftenposten, 5. desember 1970
 48. ^ Aftenposten 21. mars 1969.
 49. ^ Aftenposten 22. november 1967
 50. ^ Aftenposten 29. april 1957.
 51. ^ Aftenposten 10. mars 1951
 52. ^ Aftenposten 27. mars 1947.
 53. ^ Aftenposten, 11. oktober 1946.
 54. ^ Aftenposten 15. januar 1943: David Monrad Johansen, anmeldelse: Et norsk requiem.
 55. ^ Aftenposten 3. mai 1939.
 56. ^ Libæk, Rudolf: Cæciliaforeningen gjennom 100 år 1879 - 1979, side 109
 57. ^ Aftenposten 14. april 1937.
 58. ^ Annonse Aftenposten
 59. ^ Aftenposten 22. mars 1935, NRKs radioprogram.
 60. ^ a b Nidaros og Stiklestad : Olavs-jubileet 1930 : minneskrift. Oluf Kolsrud (1937)
 61. ^ Aftenposten 25. november 1932, intervju med korets formann, arkitekt Sinding-Larsen
 62. ^ Aftenposten (annonse) 16. mars 1931
 63. ^ Herresthal, Harald (1944-) (1995). Arild Sandvold, 1895-1984: vår fremste kirkemusiker : et minneskrift i anledning 100-årsdagen for hans fødsel. Oslo: Norsk musikforl. s. 54. ISBN 8270932760. 
 64. ^ Henrik Wergeland: såmannen. Oslo: Aschehoug. 2008. s. 328. 
 65. ^ a b Aftenposten annonse, 31. mars 1923
 66. ^ Aftenposten 11. februar 1922.
 67. ^ Aftenposten 30. april 1921
 68. ^ Aftenposten, annonse 27. mai 1914 for Den norske Musikfest.
 69. ^ Morgenbladet, lørdag 4. april 1914
 70. ^ Social-Demokraten, torsdag 4. juni 1914
 71. ^ Fremtiden, fredag 16. januar 1914
 72. ^ Cæciliaforeningen gjennom 100 år, side 48.
 73. ^ Ørebladet 4. desember 1899.
 74. ^ Morgenbladet 5. desember 1899, annonse.
 75. ^ Eidsvold, 2. mai 1899
 76. ^ cial-Demokraten, 2. mai 1899.o
 77. ^ Aftenposten, 1. mai 1899, annonse.
 78. ^ Aftenpostens arkiv: annonse 22. mai 1896
 79. ^ Petrucci Music Library besøkt 20. mai 2014
 80. ^ Aftenposten, annonse 7. desember 1892.
 81. ^ a b Herresthal, Harald (1944-) (1997). Edvard Grieg med venner og uvenner: tegnet og karikert. Paradis: Edvard Grieg museum. s. 129. ISBN 8291738017. 
 82. ^ Aftenpostens arkiv: Annonse 27. april 1889, besøkt 16. november 2014
 83. ^ Aftenposten, annonse 11. februar 1889
 84. ^ Aftenposten, Aften, 15. mars 1888
 85. ^ Libæk, Rudolf: Cæciliaforeningen gjennom 100 år 1879 - 1979, side 26
 86. ^ a b Aftenposten 10. februar 1886.
 87. ^ Qvamme, Børre (2000). Musikkliv i Christiania: fra Arilds tid til Arild Sandvold. Oslo: Solum. s. 121. ISBN 8256012269. 
 88. ^ Annonse (2. mai 1884). «Elias». Aftenposten. 
 89. ^ Aftenposten (annonse) 1. mai 1884
 90. ^ Aftenposten, annonse 21. april 1883
 91. ^ Aftenposten, 10. november 1882, side 1.
 92. ^ «Levande Musikarv - Ludvig Norman: "«Det Guddomelige Lys» componeret til Text af Welhaven for Chor a Capella [sic!] af Ludvig Norman"». levandemusikarv.se. Besøkt 13. desember 2021. 
 93. ^ «Nasjonalbiblioteket». www.nb.no. Besøkt 13. desember 2021. 
 94. ^ Aftenposten 16. mai 1882
 95. ^ a b Benestad, Finn (1929-2012) (1990). Johan Svendsen: mennesket og kunstneren. [Oslo]: Aschehoug. s. 161. ISBN 8203161499. 
 96. ^ Aftenposten 1881.05.06. NO. 1881-05-06. 
 97. ^ Aftenposten 16. februar 1881.
 98. ^ Aftenposten, annonse 19. november 1880
 99. ^ Aftenposten 1880.05.01. NO. 1880-05-01. 
 100. ^ Norges musikhistorie. Kristiania: Oppi. 1921. s. 228. 
 101. ^ Festskrift i anledning av Cæciliaforeningens 40 aars jubilæum: Bachfesten i Kristiania 26. til 29. april 1921. [Kristiania]: [Cæciliaforeningen]. 1921. 
 102. ^ Festskrift ved den annen norske Bachfest i Oslo 9.-11. april 1930 i anledning av Cæciliaforeningens 50-årsjubileum. [Oslo]: [Cæciliaforeningen]. 1930. 
 103. ^ Libæk, Rudolf J. (1979). Norges eldste oratoriekor Cæciliaforeningen gjennom 100 år: 1879 - 1979. [Oslo]: Cæciliaforeningen. 
 104. ^ Herresthal, Harald (1944-) (1995). Arild Sandvold, 1895-1984: vår fremste kirkemusiker : et minneskrift i anledning 100-årsdagen for hans fødsel. Oslo: Norsk musikforl. ISBN 8270932760. 

Eksterne lenker

rediger