Messe (musikk)

tonesetting av tekster fra den katolske gudstjenesten

Messe (missa) i musikalsk forstand er en tonesetting av latinske messetekster fra den katolske gudstjenesten.

Beskrivelse

rediger

Betegnelsen messe kommer av sluttordene: «Ite, missa est» som svært omtrentlig betyr «gå i fred».

Det finnes messer som tonesetter tekstene i den vanlige søndagsmessen (ordinarium), andre kan bruke kirkeårets skiftende tekster (proprium) som grunnlag. Messer kan være a cappella, dvs for sangstemmer alene, eller sangen kan akkompagneres av et varierende antall instrumenter opp til et fullt orkester.

Siden den lutherske liturgien har beholdt ordinarium finnes det også messekomposisjoner av ikke-katolske komponister, et eksempel er Bachs Lutherske messer.

Satser

rediger

De enkelte messeleddene av ordinarium-messen har navn etter de første ordene i teksten, og satsene i messetonesettinger bærer ofte samme navn. Alt etter anledningen kan det tilkomme flere deler fra proprium. Rekkefølge og tilhørighet er:

Proprium Ordinarium
Introitus (kor)
Kyrie / Christe eleison
Gloria
Graduale med Halleluja
og vers (kor og solist)
eller med Tractus (fra 800-tallet
Sequens)
(Credo)
Offertorium med vers
for kor og solist
Sanctus med
Hosianna og Benedictus
Agnus Dei
Communio (kor)
Ite missa est eller
Benedicamus

Noen betydelige tonesettinger

rediger

Litteratur

rediger