Credo (latin: «jeg tror») er det del av en «høymesse» i gudstjenester. I den katolske kirke, brukes ikke Credo under hverdagsgudstjeneste, så fremt det ikke er festdag. messe hvor trosbekjennelse leses. Den norske kirke benytter Den apostoliske trosbekjennelse, mens Den katolske kirke benytter begge. Den Den apostoliske trosbekjennelse under Rosenkransen eller daglig bønn, og den Den nikenske trosbekjennelse under alle søndags messer. Begge disse trosbekjennelsene innledes på latin med ordet «Credo».

Trosbekjennelsen kan leses enkeltvis eller synges som en egen trosbekjennelsesalme.