Kýrie, eléison kommer fra det greske språket og betyr Herre, miskunne deg (over oss).

Uttrykket forekommer i gudstjenesten og gjentas da gjerne tre ganger for å understreke treenigheten: Uttrykket blir rettet mot Gud Fader, Herre Krist og Den hellige ånd. Det brukes både i protestantisk, katolsk og ortodoks liturgi.