Introitus, fra latin 'inngang', er navnet på det første leddet i den katolske messe. Introitus er sammensatt av

Side av Graduale Cisterciense med Introitus for første søndag i adventstiden: Ad te levavi
a) en antifon, oftest et vers eller to fra dagens epistel
b) et vers fra en davidsalme etterfulgt av
c) Gloria Patri før
d) antifonen blir gjentattn.

Tidligere ble introitus sunget under inngangsprosesjonen. Introitus kom inn i liturgien på 400-tallet, den første tid ble det sunget en hel davidssalme, som gjennom tiden ble nedkortet. Det finnes mange melodier til introitus, ofte blir gregoriansk sang benyttet.

I den lutherske kirke brukes i stedet for det katolske introitus en inngangssalme som synges på morsmålet. Tematisk kan likevel disse inngangssalmene ta opp i seg trekk fra de bibelske salmene som blir brukt i det katolske introitus.

Kilder

rediger