Voluspå (norrønt Vǫluspá), «volvens spådom», er det første diktet i Den eldre Edda. Det inntar en særstilling blant eddadiktene, ved at det ikke skildrer noen episode i gudenes eller menneskenes liv. Ei heller inneholder det noen utredning av sedvanerett, slik tilfellet er med Håvamål, «den Høyes sang». Diktet utgjør i stedet en verdenshistorie som kort redegjør for verdens skapelse, og gudenes og menneskenes skjebne frem til denne verdens undergang under det fremtidige Ragnarok. Det er både en skapelsesberetning og en dommedagsprofeti. Diktet avsluttes med en kort, men henført skildring av en etterpå følgende ny og bedre verden. Diktet er lagt i munnen på en omkringvandrende spåkvinne eller kvinnelig sjaman, en såkalt volve, som retter sine ord til hele menneskeheten.

Volven i Vǫluspá, fremstilt av den svenske maleren Carl Olof Larsson (1853–1919)

Opphavet til Voluspå er ukjent, men det antas at det er diktet enten i Norge eller på Island sent på 900-tallet i brytningstiden mellom hedendommen og kristendommen.

Gullveigs henrettelse. Frimerke fra Færøyene

Voluspå er blitt bevart som en del av to større verk; Konungsbók Eddukvæða (Codex Regius) og Hauksbók. Voluspå er gjengitt ganske ulikt i de to verkene, rekkefølgen på strofene er forskjellig og enkelte strofer finnes kun i den ene versjonen.

Voluspå begynner med at Oðin går til volven for å få henne til å spå om fremtiden. Før hun begynner sin spådom, rekapitulerer hun historien fra skapelsen og frem til nåtiden (tiden Voluspå ble skapt). Etter dette spår hun om hva som vil komme; i skremmede bilder beskriver hun hvordan verden går under i Ragnarok og gudene faller. Oðin selv blir drept av fenrisulven som har slitt seg fri, og like før verdens ende utkjemper Tor, som siste gjenlevende gud, et endelig slag med Midgardsormen. Slaget ender med at solen slukner og verden synker i havet. I de siste strofene beskriver hun hvordan jorden igjen stiger opp av havet og en ny verden oppstår.

Eksterne lenkerRediger