Konsertmester er tittelen for den førstefiolinisten i et symfoniorkester som er orkesterets kunstneriske talsmann vis-à-vis dirigenten.

Konsertmesteren er også orkesterets spillende leder, og ofte kalt det personlige bindeleddet mellom dirigent og orkester. Han/hun har ansvaret for å få orkesteret til å fungere sammen som en musikalsk enhet.

Det stilles meget høye krav til en konsertmester, både kunstnerisk og menneskelig. Fiolinsoloer som forekommer i orkesterpartituret, spilles av konsertmesteren. Eksempler på dette er Johannes Brahms' symfoni nr. 1 c-moll og Scheherazade av Nicolai Rimsky- Korsakov.

I blåseorkestre er det gjerne en av førsteklarinettistene (janitsjarkorps) eller principal-kornettisten (brassband) som har konsertmesterfunksjonen.

Kjente konsertmestere rediger