Mezzosopran

Korsangeres stemmeleier
Kvinner Menn
Toneomfanget til en kor-sopran
sopran I (S)
Toneomfanget til en kor-tenor
tenor (T)
Toneomfanget til en kor-mezzosopran
sopran II (mezzosopran)
Toneomfanget til en kor-baryton
baryton
Toneomfanget til en kor-alt
alt (A)
Toneomfanget til en kor-bass
bass (B)

Mezzosopran (fra italiensk mezzosoprano: «halvsopran») er et stemmeleie som gjerne ligger mellom alt og sopran, omtrent fra a til f’’. Mezzosopran-stemmer har en mørkere klangfarge enn sopraner og et spesielt kjennetegn er en god tonefylde i mellomleiet. Mezzosopran kalles også sopran II, spesielt i korsammenheng.

Lyrisk mezzosopranRediger

Stemmeomfang fra a-g2. Stemmen har stort omfang, god høyde og fleksibel koloratur. Den har også stor smidighet og velutviklet mellomleie. Denne finner vi oftest hos unge jenter eller gutter.

Eksempler på operaroller som passer en lyrisk mezzosopran:

Dramatisk mezzosopranRediger

Stemmeomfang fra a-b2 Stemmen har større volum og fokus enn lyrisk mezzosopran. Ettersom den skal gå over et stort orkester, må den ha stor kraft, særlig i høye toner. På scenen har sangeren stor autoritet.

Eksempler på operaroller som passer en dramatisk mezzosopran:

Noen mezzosopranerRediger

For en mer utfyllende liste, se Kategori:Mezzosopraner

LitteraturRediger