Blandet kor

kor med både manns- og kvinnestemmer
Korsangeres stemmeleier
Kvinner Menn
Toneomfanget til en kor-sopran
sopran I (S)
Toneomfanget til en kor-tenor
tenor (T)
Toneomfanget til en kor-mezzosopran
sopran II (mezzosopran)
Toneomfanget til en kor-baryton
baryton
Toneomfanget til en kor-alt
alt (A)
Toneomfanget til en kor-bass
bass (B)

Blandet kor (eller blandakor) er et sangkor sammensatt av både dame- og herrestemmer.

Den vanligste oppdelingen er stemmene sopran, alt, tenor og bass. Et slikt firestemmig kor kalles i blant for et SATB-kor.

Stemmene kan igjen deles i undergrupper, som sopran I og sopran II (mezzosopran). Kor kan synge alene (a cappella) eller med tonefølge. I noen stilarter synger kor unisont.

Kilder

rediger