Liste over elver i Europa

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elver i Europa. Se artikkelen for hver enkelt elv for sideelver, nedbørfelt, etc.

Europas lengste elver rediger

Av Europas hovedelver (dvs. at de ikke er sideelver) er 14 over 1000 km lange:

Elv Lengde
(km)
Nedbørfelt
(km²)
Middelvannføring
(m³/sek)
Munning
Volga 3 692 1 300 000 8 000 Kaspihavet
Donau 2 860 801 463 2 888 Svartehavet
Ural 2 428 231 000 400 Kaspihavet
Dnipro 2 290 516 300 1 670 Svartehavet
Don 1 950 425 600 935 Azovhavet
Petsjora 1 809 322 000 4 100 Barentshavet
Nordre Dvina - Vytsjegda 1 774 357 052 3 332 Kvitsjøen
Dnister 1 362 72 100 310 Svartehavet
Rhinen 1 320 185 000 2 260 Nordsjøen
Elben 1 091 148 268 711 Nordsjøen
Wisła 1 047 194 424 1 080 Østersjøen
Tejo 1 038 80 100 500 Atlanterhavet
Daugava 1 020 87 900 678 Østersjøen
Loire 1 013 117 000 850 Atlanterhavet

Forklaring til lista rediger

I lista under er Europas elver listet opp den rekkefølge de munner ut i havet. Lista går fra nord til sør, dvs fra Barentshavet, langs norskekysten, rundt Østersjøen og ut Nordsjøen, deretter De britiske øyer og Island, videre ned langs kysten av Atlanterhavet, inn Middelhavet og Svartehavet, og til slutt elvene som munner ut i Kaspihavet.

Lista er oppdelt i avsnitt etter kyststrekninger. Avsnittene er hovedsakelig definert ved landegrenser, men alt etter lengden på den aktuelle kyststrekningen kan et avsnitt omfatte mer enn et land, eller også bare deler av et lands kyststrekning. Flernasjonale elver er plassert etter hvor munningen er, hvilket eksempelvis vil si at Rhinen ligger under Nederland og Donau under Romania.

Lista omfatter kun elver med lengde over 100 km eller en middelvannføring på over 25 m³/s. Mindre elver kan finnes på tilsvarende lister for hvert enkelt land, der slike finnes.

Sideelver er sortert i orografisk rekkefølge under hovedelva, dvs etter hvor nær samløpet ligger i forhold til hovedelvas munning i havet.

Russlands kyst mot Barentshavet og Kvitsjøen rediger

 
Petsjora ved Narjan-Mar

I republikken Komi:

I Arkhangelsk oblast:

I republikken Karelia:

I Murmansk oblast:

Norge rediger

I Nord-Norge:

I Trøndelag:

På Vestlandet:

I Agder:

På Østlandet:

Sverige rediger

Til Skagerrak, Kattegat og Øresund:

Til Østersjøen:

Til Bottenhavet:

Til Kvarken og Bottenviken:

Finland rediger

Baltikum og Russlands kyst mot Østersjøen rediger

Russland (Leningrad oblast og St. Petersburg):

Estland:

Latvia:

Litauen:

 
Nemunas
 
Širvinta
 
Vilnia

Russland (Kaliningrad oblast):

Polen rediger

Tysklands kyst mot Østersjøen rediger

Danmark rediger

Tysklands kyst mot Nordsjøen rediger

 
Elben ved Dresden
 
Weser nær Bad Oeynhausen

Nederland og Belgia rediger

 
Rhinen ved Lorelei
 
Limmat i Zürich
 
Hotton, utsikt over elva Ourthe
 
Schelde i Antwerpen

Storbritannia rediger

 
Flyfoto av Themsen i London

Kysten mot Nordsjøen:

Kysten mot Atlanterhavet og Irskesjøen:

 
Clyde i Glasgow

Kysten mot Den engelske kanal:

Irland rediger

Denne listen omfatter elver på hele øya Irland:

Island rediger

 
Elva Þjórsá med isbreene Tindfjallajökull og Eyjafjallajökull

Frankrikes kyst mot nord og vest rediger

 
Seine i Paris

Kysten mot Nordsjøen og Den engelske kanal:

Kysten mot Biscayabukta:

 
Loire i Orléans
 
Garonne i Toulouse

Spania og Portugal rediger

Spanias kyst mot Biscayabukta og i Galicia:

Portugal:

 
Tejo i Lisboa

Spanias kyst mot Cádizbukta:

Spanias kyst mot Middelhavet:

Frankrikes kyst mot Middelhavet rediger

 
Rhône ved Beaucaire

Korsika:

Italia rediger

Vestkysten:

 
Arno i Firenze

Sardinia:

Sicilia:

Det ioniske hav:

Adriaterhavet:

Balkan rediger

Dette avsnittet omfatter elver på Balkan som drenerer sørover mot Middelhavet og Svartehavet sør for Donau.

Kroatia:

Albania:

Hellas' vestkyst:

Hellas' kyst mot Egeerhavet:

Bulgaria:

Romania rediger

 
Donau ved Ulm

Fra Svartehavet til grensa Bulgaria/Serbia:

Fra grensa Bulgaria/Serbia til grensa Serbia/Ungarn:

Fra grensa Serbia/Ungarn til Schwarzwald:

Ukraina rediger

Russlands kyst mot Svartehavet rediger

Det kaspiske hav rediger

 
Ved Volga en høstmorgen i Jaroslavl

Denne seksjonen omfatter elver som munner ut i den europeiske delen av Kaspihavet, dvs Russlands del samt Kasakhstan østover til munningen av elva Ural.

Se også rediger