Bottenhavet

Bottenhavet (finsk: Selkämeri) er den sørligste og breieste delen av Bottenvika. Norra kvarken danner grense i nord mot den egentlige Bottenvika.

Bottenhavet

Bottenhavet har en utstrekning på 350 km i nord-sør-retningen, er 230 km på det breieste og har et areal på 66 000 km². Største dyp er 293 m, middeldyp 68 m.