Varde Å er ei elv i Sørvest-Jylland i Danmark. Den dannes ved samløpet til Grindsted Å og Ansager Å. Elva er 40 kilometer lang,[1] 100 km regnet fra fjerneste kilde. Nedbørfeltet er på 1 088 km². Elva renner gjennom byen Varde og munner ut i Ho Bugt nord for Esbjerg.

Varde Å
Varde - Fluss.jpg
Varde Å i byen Varde
LandDanmark Danmark
RegionSyddanmark
KommuneVarde, Esbjerg
Lengde hovedløp40 km
Lengde totalt100 km
Nedbørfelt1 088 km²
StartSamløp Grindsted Å og Ansager Å
  – Høyde14 moh.
  – Koord.   55°42′38,3″N 08°43′03″Ø
MunningHo Bugt
  – Koord.   55°34′39″N 08°18′52″Ø

Av alle større elver som munner ut i Vadehavet er Varde Å den eneste hvor munningen ikke er utbygget med diker og sluseporter. Dette medfører at tidevannet i Ho Bugt påvirker både vannstand og strømhastighet langt opp i Varde Å, ofte helt til avløpet fra Karlsgårde Sø, 20 kilometer ovenfor munningen.

Det var tidligere gjennomført omfattende kanaliseringer og reguleringer i elva, men en stor del av disse er nå tilbakeført til naturlig tilstand gjennom det EU-støttede Snæbel-prosjektet.[2][3] Sammen med de nedre delene av Ansager Å og Grindsted Å er Varde Å utpekt som EU-habitatområde. Verneområdet omfatter også storparten av de tilstøtende, lavtliggende arealene i elvedalen. I grunnlaget for habitatområdet er nebbsik (dansk: snæbel) og elveperlemusling betegnet som såkalt prioriterte arter, som det skal legges særlig vekt på ved håndhevelsen av bestemmelsene vedrørende habitatområder.

ReferanserRediger