Spesielt viktig verneområde

Spesielt viktig verneområde (engelsk: Special Area of Conservation) er en status for verneområder definert av Europakommisjonen. De er definert i kommisonens «habitatsdirektiv» (Habitats Directive (92/43/EEC)), og også kjent som Direktivet om bevaringen av naturlige habitater og av vill fauna og flora (Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora). Verneområdene skal beskytte de 220 habitatene og rundt 1000 artene som er oppført i direktivets tillegg I og II som å være i «Europeisk interesse» ifølge direktivets kriterier.

Eksterne lenker rediger