Khajpudyrbukta

Khajpudyrbukta eller Khajpudyrskajabukta (russisk: Хайпудырская губа) er ei bukt i Nenetsia i Russland. Den ligger i Petsjorahavet, mellom kysten av Jugorskijhalvøya i øst og lavlandet og myrområdene sør for Dolgijøya i vest.

Khajpudyrbuktas beliggenhet i Petsjorahavet

Bukta består av to deler. Den bredere ytre delen av bukta er rundt 80 km lang og rundt 60 km bred ved munningen. Den indre delen av bukta er 33 km lang og omtrent like bred. Sundet mellom den indre og ytre delen av bukta er 15 km bredt. Farvatnet i bukta er svært grunt og middeldybden er bare 1-2 meter.

Overflatevatnet holder rundt 7 ºC om sommeren, og bukta frys tidlig til om høsten. Elvene Moreju, Korotaikha, Nauljakha og Talotajakha munner ut i Khajpudyrbukta.

Koordinater: 68°30′N 59°30′Ø