Wikipedia:Våpengalleri/Statlige våpen i Norge

Denne siden er et galleri over den norske stats og statlige institusjoners og tilsvarende våpen som er tilgjengelig på denne Wikipedia eller fra Wikimedia Commons.

For andre typer våpen, se Våpengalleri.

Riksvåpen rediger

Statlige sivile våpen og kronede emblemer rediger

Våpen rediger

Med riksvåpen rediger

Annet rediger

Kronede emblemer rediger

Statlige militære våpen og merker rediger

Forsvarsdepartementet rediger

Forsvarssektoren rediger

Forsvarsstaben rediger

Forsvarets operative hovedkvarter rediger

Forsvarets fellestjenester rediger

Tidligere våpen forsvarets fellestjenester

Forsvarets sanitet rediger

Forsvarets personell- og vernepliktssenter rediger

Forsvarets logistikkorganisasjon rediger

Hæren rediger

Tidligere våpen Hæren

Sjøforsvaret rediger

Tidligere våpen Sjøforsvaret

Skipsvåpen rediger

Tidligere skipsvåpen

Luftforsvaret rediger

Tidligere våpen Luftforsvaret

Heimevernet rediger

Tidligere våpen Heimevernet