Barneombudet

offentlig ombud som skal ivareta barns interesser i Norge
Barneombudet
Barneombudet
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1981[1]
Org.nummer971 527 765
BarneombudInga Bejer Engh
HovedkontorKarl Johans gate 7, 0154 Oslo
Ansatte18 (2015)[2]
Nettsidebarneombudet.no

Barneombudet er et offentlig ombud, etablert ved lov om barneombud 6. mars 1981. Ombudets oppgave er å tilse at lovgivning vedrørende barns interesser etterleves, og at norske myndigheter følger forpliktelsene i barnekonvensjonen. Barneombudet utnevnes av Kongen i statsråd for et åremål på seks år, og kan kun sitte i én periode. Tidligere kunne ombudet sitte i to perioder à fire år. Anne Lindboe gikk av som barneombud i juni 2018, og Inga Bejer Engh er barneombud i perioden 2018-2024 [3]. Barneombudet er en faglig autonom og politisk uavhengig institusjon, men er administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Barneombudets tre hovedmålgrupper er:

  • barn og unge
  • voksne enkeltpersoner
  • private og offentlige institusjoner/organisasjoner

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks:

  • ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle felter,
  • følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og om norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter,
  • foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet,
  • fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn,
  • følge med på at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter, og tiltak de har behov for.

HistorikkRediger

I boken «Umyndige personer» lanserte Anders Bratholm tanken om et barneombud i Norge allerede i 1969. Begrunnelsen for et ombud for barn var at barn utgjør en stor, men svak gruppe, uten noen organisasjon eller annet effektivt talerør bak seg, slik de fleste andre grupper har. Konklusjonen var at barn og unge har et behov for et offentlig ombud som kan tale deres sak. Etter debatt utover 70-tallet ble Barnelovutvalget nedsatt i 1975, ledet av Frederik Beichmann. Ved opprettelsen i 1981 ble Målfrid Grude Flekkøy det første barneombudet i verden.

Liste over barneombudRediger

Ida Hjort Kraby ble utnevnt og skulle etter planen tiltre som nytt barneombud i april 2008, men trakk seg 14. februar etter avsløringen om hennes private omgang med barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, se Barneombudsaken. Reidar Hjermann hadde sin siste arbeidsdag på kontoret 11. april 2008, og barneombudets nestleder Knut Haanes tiltrådte 14. april som fungerende barneombud mens arbeidet med å ansette en etterfølger pågikk. Hjermann ble oppnevnt for en ny åremålsperiode 20. juni 2008 og avsluttet dette juni 2012.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger