Barnombudsmannen

svensk statlig embete

Barnombudsmannen er et svensk statlig embede med oppgave å ivareta og informere om barns rettigheter med utgangspunkt i De forente nasjoners barnekonvensjon.

Barnombudsmannens kanselli ligger på Norr Mälarstrand 6 i Stockholm. Kanselliet er organisert i en stab og fire avdelinger: Kanselliavdelingen, Juridisk avdeling, Informasjonsavdelingen, og Prosjekt- og utredningsavdelingen.

Den første svenske barneombudsmannen, Louise Sylwander, tiltrådte 1. juli 1993.

Eksterne lenkerRediger