Åpne hovedmenyen

Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 er ett av 11 HV-distrikter i Norge og har territorielt ansvar for Trøndelag fylke. HV-12 består av en distriktskommando på Værnes, 35 HV-områder og én innsatsstyrke (Rype), i alt omkring 6 000 mann. HV12 skal beskytte befolkning og infrastruktur i Trøndelag, et område med over 400 000 innbyggere, en lang rekke viktig infrastruktur og kanskje Norges største og viktigste militære objekt; Ørland flystasjon.