Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14

Oberst Ove M Ranum som sjef HV 14 fra 2012-2015 er nå sjef Heimevernets skole og kompetansesenter.

Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 ble opprettet ved omorganiseringen 1. august 2005, og er et distrikt i Heimevernet. Det har territorielt militært ansvar fra grensen mot Nord-Trøndelag i sør, opp til og med Tysfjord kommune i nord. HV 14 består av distriktsråd, distriktsstab, Heimevernets ungdom, innsatsstyrke og forsterkningsstyrke. Distriksstaben er lokalisert på Drevjemoen, 27 km nordvest for Mosjøen sentrum.

Distriktets innsatsstyrke har navnet Heron, og rommer ca. 300 befal og soldater.

Distriktet omfatter bl.a det tidligere HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt, som var betegnelsen fram til august 2005. Hovedkvarteret til HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt var i Mosjøen.

De militære sjefer for Hålogaland HV-distrikt har vært:

 • Major Simon Liljedal (desember 1946 -desember 1955).
 • Oberstløytnant Jon Gunleiksrud (januar 1956-august 1974).
 • Oberstløytnant Bjarne Groven (august 1974-august 1979)
 • Oberstløytnant Per Fosse (august 1979-26. oktober 1985; første krigsskoleutdannede sjef).
 • Oberstløytnant Tore Kulsli (august 1986-desember 1998).
 • Oberstløytnant Lars Kapskarmo (desember 1998-desember 2004).
 • Oberstløytnant Jan Erik Fransson (august 2005-2011)
 • Oberstløytnant Ove M Ranum (2012-2017)
 • Oberstløytnant Bengt Henriksen (2017-

Midlertidige sjefer har vært:

 • Major Kåre Hansen en stund under sjefens fravær i 1984.
 • Major Tormund Katstrand og daværende kaptein Tor Grotnes fra oktober 1985 til august 1986.
 • Oberstløytnant Hans Kristian Sæter fra juli 1991 til juli 1992.
 • Major Magne Larsen fra desember 2004 til august 2005.
 • Oberstløytnant Tor Edvard Aal fra august 2011 til august 2012.

Eksterne lenkerRediger