Skyte- og vinterskolen for infanteriet

Skyte- og vinterskolen for infanteriet (SVI) var en norsk militæravdeling med skole for videreutdanning av infanteribefal som ansvarsområde. Den ble etablert i 1861 og nedlagt i 2004. Skolen holdt kurs i vinterkrigføring og opplæring av alliert personell. Skolen hadde i forskjellige perioder fagansvaret for infanteristrid, infanterivåpen, jeger- og patruljetjeneste, vintertjeneste, strid i bebygd område, nærkamp og overlevelse. Disse fagområdene ble overtatt av Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK) (senere Hærens våpenskole), og Forsvarets vinterskole (FVS) ble opprettet.

Skyte- og vinterskolen for infanteriet
Basisdata
LandNorge
Operativt oppdrag

Historie

rediger

Skyte- og vinterskolen ble etablert 21. august 1861 som Instructionsskole i Skiveskydning, men den var fra starten av ingen fast institusjon. Den ble flyttet til Terningmoen leir i 1896, og ble fra 1902 en fast institusjon med egen sjef og faste instruktører. Med Hærordningen av 1927 ble stillingen som sjef kombinert med stillingen som generalinspektør for Infanteriet.

I 1932 ble Infanteriets skyteskole og Infanteriets vinterskole slått sammen til Skyte- og vinterskolen for infanteriet. Etter andre verdenskrig ble skolen igjen en selvstendig institusjon. I 1955 ble Hærens fjellskole opprettet, og senere slått sammen med Skyte- og vinterskolen.

I 1984 fikk Infanteriregiment nr. 5 (IR5) det forvaltningsmessige ansvaret for Terningmoen, og skolen ble faglig lagt under Infanteriinspektøren. 1. august 2002 trådte den nye hærorganisasjonen i kraft, og da Oppland regiment/Infanteriinspektøren ble nedlagt 6. september 2002 ble kommandoen for skolen overført til Kampinspektøren.

SVI ble lagt ned i 2004, men oppgavene er videreført i Forsvarets vinterskole.

Kilder

rediger
Autoritetsdata