Luftvernbataljonen

(LVbn Ørland)
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Luftvernbataljon Ørland (LVbn Ørland) ble opprettet i 1954Ørland flystasjon i Ørland kommune i Trøndelag. Gjennom historien har LVAbn benyttet kanonluftvern av typen L-60 og L-70, radarsikter av typen RSS-40 og FCS-2000 og missilsystemer av typen NOAH (Norwegian Adapted HAWK) og NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System)[1], lenge oppsatt i kombinasjon kalt NORSOL. Bataljonen hadde i 2012 ca 65 befal og vervede, og 75 vernepliktige soldater.[2]

Bataljonen er organisert i forskjellige tropper.

  • Utskytningstropp
  • Ildledningstropp
  • Sambandstropp
  • Kommandoplasstropp
  • Trentropp

Idag er LVbn Ørland den eneste luftvernavdelingen som eksisterer i Norge. Bataljonen ble sommeren 2014 slått sammen med Luftvernartilleribataljon Bodø og samlet på Ørland hovedflystasjon. LVAbn Ørland har egen rekruttskole på Ørland tiltross for Luftforsvarets felles rekruttskole på Madla.[1]

De er oppsettende avdeling for FIST-L/LV (Forsvarets innsatstyrke – Luftforsvaret/luftvern) og opererer våpensystemet NASAMS II. Ved å ligge på Ørland hovedflystasjon får avdelingen meget gode synergier og treningseffekt opp mot kampflyskvadronen (338 skvadron) og basesettet (Basesett 1) i tillegg til meget gode treningsmuligheter med de allierte avdelingene som til stadighet besøker Ørland hovedflystasjon gjennom året.

ReferanserRediger