Heimevernets befalsskole

Heimevernets befalsskole (HVBS) var en utdanningsinstitusjon som utdannet utskrevet befal til Heimevernet. Skolen var fra 2009 til 2017 lokalisert til Garnisonen i Porsanger[1] og var underlagt Heimevernets Skole og Kompetansesenter. Utdanningen hadde fokus på infanteritjeneste.

Utdanningen var ett-årig og bestod av en seleksjonsberiode (FOS) og en elevperiode på tilsammen seks måneder, og en praksisperioden på seks måneder. I praksisperioden hadde eleven graden UB-korporal og tjenestegjorde som befal ved et av HV-distriktene, eller ved en av hærens avdelinger.

Etter fullført utdanning ble elevene beskikket til Utskrevne Sersjanter og ble overført til Heimevernets krigsorganisasjon, hvor man tjenestegjør som befal ved årlige treninger. Det har også vært mulighet til videre tjeneste i Forsvaret, eller videre utdanning ved en av krigsskolene.

Heimevernets Befalsskole ble startet på Kongsvinger festning, da under navnet Heimevernets utskrevne sersjantkurs (HVUSK). Navnet ble senere endret til Heimevernets utskrevne befalskurs (HVUB). Skolen ble etter endel år flyttet til Værnes garnison, og navnet endret til Heimevernets Befalsskole i 2006.[2] Her var det to linjer; en ett-årig UB-utdanning og en to-årig BS-utdanning. BS-utdanningen ble senere avsluttet og skolen ble i 2009 flyttet til Garnisonen i Porsanger.[3]

Fra 2019 er befalsutdanningen samlet i Forsvarets befalsskole.

ReferanserRediger