UB-korporal

UB-korporal (UB-korp) (Utskrevet Befal) var en militær grad i det norske Forsvaret som var en type korporal. Utdanningen varte i 6 måneder, til man ble tilskikket som UB-korporal (markert med to vinkler, under en K). Graden var å betrakte som befal. Etter UB-perioden hadde man ikke plikttjeneste, men kan bli sersjant etter tjenesten.

På troppsnivå ble UB-korporaler brukt til blant annet nestlagførere og lagførere for geværlag. Graden ble benyttet mest i Heimevernet og Sjøforsvaret (konstabel), men også Hæren og Luftforsvaret.