Utskrevet befalskurs

Utskrevet befalskurs (UB-kurs) er en lederutdanning for soldater som er inne til førstegangstjeneste. Målsettingen er at kurset og praksisperioden blir gjennomført i løpet av de tolv månedene som førstegangstjenesten varer.

Etter de første seks månedene med undervisning, blir eleven UB-korporal. Så praktiserer UB-korporalen sitt lederskap i en avdeling resten av året.

Etter UB-kurset får en UB-korporal vanligvis opprykk til sersjant. Tidligere ble dette kurset kalt for utskrevet sersjantkurs (USK).

Det er primært Heimevernet og Sjøforsvaret som nytter UB-ordningen, men også Luftforsvaret og i enda sjeldnere tilfeller, Hæren har UB-korporaler i sitt praksishalvår.

Et UB kurs består normalt av 3 perioder. Først en grunnleggende seleksjonsperiode og soldatutdanning. Denne ble tidligere kalt aspirantperioden, men etter at forsvaret har fått felles opptak til alle befalskolene, blir denne perioden nå kalt FOS (Felles Opptak og Seleksjon). De som består aspirantperioden og blir tatt opp som elever ved skolen begynner på elevperioden. Denne perioden varer normalt ca. 5 måneder, slik at opptaksperioden og elevperioden varer et halvt år. Etter elevperioden blir de som består eksamen plassert i en avdeling det siste halve året og vil jobbe som instruktør, lagfører, eller tilsvarende.

Et UB kurs kvalifiserer til mulighet for engasjement som befal i forsvaret etter endt utdanning og kan også kvalifisere for opptak til en av forsvarets krigsskoler, hvis man har studiekompetanse fra videregående og praksis som sersjant/kvartermester.