Krigsskole (etter tysk Kriegsschule) er en tradisjonell betegnelse på en militær utdanningsinstitusjon som utdanner offiserer, tradisjonelt til hæren. Begrepet ble brukt i tyskspråklige land og etter tysk forbilde i blant annet Skandinavia og Belgia. Den kongelige allmenne krigsskolen i Preussen var et viktig forbilde for krigsskoler i andre land.

Den britiske marinens krigsskole, Britannia Royal Naval College i England
Det britiske flyvåpenets krigsskole, Royal Air Force College CranwellRAF Cranwell i England.

Norge Rediger

I Norge er krigsskole benevnelsen på Forsvarets utdanningsinstitusjoner for høyere lederutdanning. Skolene er akreditterte høgskoler. Krigskolene utdanner offiserer, er treårig og gir en akademisk utdanning i kombinasjon med praktisk lederutdanning. Eksamen fra en av Forsvarets krigsskoler gir en bachelorgrad i ledelse og militære studier, med fordypning innen fagfelt etter Forsvarets behov.

Studentene ved krigsskolene kalles kadetter, og har i studietiden den offisersgrad man har ved studiets begynnelse.

Forsvarets krigsskoler er

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger