Hærens befalsskole

Hærens befalsskole (HBS) var den norske Hærens befalsskole i perioden 2005 til 2018. Hærens befalsskole ble nedlagt 31. juli 2018. Sersjant-utdanning i Forsvaret er underlagt nye Forsvarets befalsskole som utdanner sersjanter til alle forsvarsgrener.

Hærens befalsskole
Basisdata
LandNorge
TypeUtdanningsavdeling
HovedkvarterRena leir
NettsideHærens befalsskole
Operativt oppdrag
OppdragUtdanne personell til befal
RolleFlere (avhengig av avdeling)

HBS hadde primært en to-årig utdanning, hvorav det andre året var som sersjant ved en avdeling (på enkelte tekniske linjer 2 skoleår og 2 pliktår).

Hærens befalskole ble den 1 august 2013 underlagt Krigsskolen, og delt inn i 3 kompanier, samt bataljonstab.

Bataljonstab Skolesjef og hans nærmeste stab. Nestkommanderende, samt de forskjellige stabsseksjonene. Bataljonsstaben sitter på Rena.
Kp. A Operativ linje utdanner operativt befal til de forskjellige bataljonene. Befalselevene gjennomgår 9 måneders infanteriutdanning i Rena leir, før de gjennomgår en 3 måneders fagperiode. Under fagperioden er elevene noe spredt, de fleste linjene har utdanningen sin på Rena, mens noen linjer er på Sessvollmoen leir og Jørstadmoen. Kompaniet består av ca. 140 befalselever.
Kp. B Krigsskolens gjennomgående linje holder til på Rena. Kadettene gjennomfører sin grunnleggende befalsutdanning på Rena, før de overføres til Krigsskolen på Linderud for å fullføre de siste 3 årene i utdanningen. Kompaniet består av to tropper, ca 30 kadetter og ca 30 befalskoleelever.
Kp. C Det tekniske kompaniet på Sessvollmoen utdanner befal på tekniske linjer, forvaltning, TMF og ammunisjonsforvaltning til alle Hærens avdelinger, og i noen tilfeller FLO. Befalselevene utdannes i infanteritjeneste i 2 ukers perioder, med 2 uker fagspesifikk utdanning imellom. Kompaniet består av ca 200 befalselever.

Eksterne lenker Rediger