Bergenhus Heimevernsdistrikt 09

Avdeling i Heimevernet

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 er et distrikt i Heimevernet, som har territorielt militært ansvar over fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, avgrenset nordover til Sognefjorden.

HV09 består av distriktsstab, innsatsstyrke og 19 HV-områder. Distriktsstaben er lokalisert på Bergenhus festning. Distriktet har underlagt 4 500 soldater.

Distriktets innsatsstyrke har navnet Bjørn West, som kommer fra en operasjon under andre verdenskrig i Matrefjellene.

HistorieRediger

Det Bergenhusiske regiment var et av de fem regimentene som ble opprettet 18. januar 1628, da Norge fikk sin egen Hær. Regimentet hadde sitt hovedsete på Bergenhus. Regimentet ble delt i to i 1718: 1. Nordre Bergenhusiske regiment og 2. Søndre Bergenhusiske regiment. De to regimentene ble slått sammen igjen i 1789 og eksisterte frem til hærordningen av 1818, da den Bergenske Infanteribrigade ble opprettet som en av landets fem brigader. Under hærordningen av 1911 ble regimentsorganisasjonen gjeninnført i rammen av kombinerte regimenter, hvor hhv 1. Nordre Bergenhus Infanteriregiment nr. 10 (IR 10) og 2. det Søndre Bergenhus Infanteriregiment nr. 9 (IR 9) ble opprettet 1. januar 1911. Regimentene skiftet navn til hhv Hordaland Infanteriregiment nr. 9 (IR 9) og Fjordane Infanteriregiment nr 10 (IR 10) i 1930.[1]

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 (HV-09) ble opprettet høsten 1947 under navnet Hordaland Heimevernsdistrikt 09 (HV-09). Heimevernets tilhørighet til Landforsvaret ble allerede fra starten markert ved at heimevernsdistriktenes utskrivningsdistrikter falt sammen med regimentenes utskrivningsdistrikter, og ble navngitt og nummerert i samsvar med regimentenes nummer: Hordaland Heimevernsdistrikt 09 (HV-09) – Hordaland Infanteriregiment nr.9 (IR 9).

I 1964 ble Forsvarsdistriktsordningen innført, og IR 9 fikk navnet Hordaland forsvarsdistrikt/Hordaland infanteriregiment nr 9. (FDI 9/IR 9). Ved denne organisasjonen fikk regimentet både et territorielt forsvarsansvar, FDI-delen, og et oppsetningsansvar, IR-delen. Denne organiseringen innebar et nært samarbeid mellom HV og regimentet om operativ planlegging, hvor HV-09 ved mobilisering og krig ble underlagt regimentet.

FDI 9/IR 9 ble lagt ned 31. juli 1995 og erstattet av Bergenhus regiment, som igjen ble lagt ned 29. september 2002[2]. HV-09 overtok da det lokale territorielle ansvaret.

I 1990 ble Heimevernsdistriktene faneførende avdelinger med ensartede faner i HVs heraldisk grønne farge. HV-09 fikk overrakt sin fane av Kong Harald 5. på Bergenhus i juni 1992. Da HV-10 ble lagt ned 1. august 1995 ble HV-09 eneste Landforsvarsavdeling på Vestlandet. For å ta vare på de landmilitære tradisjoner ble Hordaland Heimevernsdistrikt 09 omdøpt til Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. HV-09 overtok FDI 9/IR 9/Bergenhus sitt avdelingsmerke, den kronede ørn, og distriktet fikk ny fane. Den nye fanen har IR 9 og IR 10s farger, og æresbanderolene gjengir hedersnavnene fra de gamle regimentsfanene.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger